امروز دوشنبه 01 بهمن 1397
cloob24.com
0
تعداد صفحات : 13 صفحه

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش درجه اشتعال قیر در 13 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر که در آن مقدمه و هدف از انجام آزمایش و وسایل مورد نیاز و مصالح مورد نیاز و روش انجام آزمایش و نکات کم شدن خطاهای آزمایش ارایه شده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

هدف از انجام آزمایش

وسایل مورد نیاز

مصالح موزد نیاز

روش انجام آزمایش

نکات کم شدن خطاهای آزمایش

قیمت : 9000 تومان - خرید
0
تعداد صفحات : 13 صفحهدر این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش درجه نفوذ قیر در 13 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر که در آن مقدمه و تعریف درجه نفوذ و موارد کاربرد آزمایش درجه نفوذ قیر و شماره استاندارد آزمایش و هدف آزمایش و وسایل آزمایش و روش انجام آزمایش ارایه شده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف درجه نفوذ

موارد کاربرد آزمایش درجه نفوذ قیر

شماره استاندارد آزمایش

هف آزمایش

وسایل آزمایش

روش انجام آزمایش

قیمت : 9000 تومان - خرید
0
تعداد صفحات : 22 صفحه

پاورپوینت آموزش درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی(آب و هوا)،تشکیل شده از 22 اسلاید گوناگون، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس چهارم طراحی شده است.

تهیه این فایل آموزشی برای مرور درس در منزل توسط دانش آموزان و همچنین کسب آمادگی لازم قبل از تدریس برای همکاران محترم توصیه می گردد.

متن ها و آموزش های ارائه شده در این پاورپوینت کاملا با متن درس 16 کتاب مطالعات اجتماعی کلاس چهارم ابتدایی مطابقت دارد.

دانش آموزان عزیز با مشاهده این محتوای آموزشی با مفاهیمی مانند:هوای گرم، هوای سرد، دمای هوا، دماسنج، بارش سنج و نمودار دمای هوای شهر یزد آشنا می شوند.

این محتوای آموزشی شامل نمونه سوالات متن درس (آب و هوا) نیز می باشد.

قیمت : 5000 تومان - خرید
0
تعداد صفحات : 68 صفحه

در این پروژه پاورپوینت مجموعه کامل 14 آزمایش آزمایشگاه مصالح ساختمانی در 68 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر که در آن ها هدف و مقدمه و وسایل مورد نیاز و مصالح مورد نیاز و شرح آزمایش و نتایج و شماره استاندارد و مقایسه با استاندارد طبق آزمایش های بدست آوردن وزن مخصوص ظاهری آجر و مقاومت فشاری آجر ماسه آهکی و آزمایش درصد جذب آب اجر رسی و آزمایش تعین زمان گیرش ملات گچ و آزمایش مقاومت فشاری ملات گچ و آزمایش بار نقطه ای سنگ (مقاومت فشاری سنگ) و آزمایش درصد جذب آب کاشی بهداشتی و آزمایش درصد جذب آب سرامیک و آزمایش درصد جذب آب موزاییک و آزمایش وزن مخصوص آجر ماسه آهکی و آزمایش درصد جذب آب آجر ماسه آهکی و آزمایش مقاومت فشاری آجر ماسه آهکی و آزمایش تعیین زمان گیرش ملات گچ و خاک و آزمایش طرح مخلوط های آسفالتی (آزمایش مارشال) ارایه شده است.

فهرست مطالب:

آزمایش بدست آوردن وزن مخصوص ظاهری آجر

آزمایش مقاومت فشاری آجر ماسه آهکی

آزمایش درصد جذب آب اجر رسی

آزمایش تعین زمان گیرش ملات گچ

آزمایش مقاومت فشاری ملات گچ

آزمایش بار نقطه ای سنگ (مقاومت فشاری سنگ)

آزمایش درصد جذب آب کاشی بهداشتی

آزمایش درصد جذب آب سرامیک

آزمایش درصد جذب آب موزاییک

آزمایش وزن مخصوص آجر ماسه آهکی

آزمایش درصد جذب آب آجر ماسه آهکی

آزمایش مقاومت فشاری آجر ماسه آهکی

آزمایش تعیین زمان گیرش ملات گچ و خاک

آزمایش طرح مخلوط های آسفالتی (آزمایش مارشال)

قیمت : 14000 تومان - خرید
1
من شکل توام
شکل آن رود بزرگ
که نقش تو می افتد در آن
و تو بی خبر از حال من
روی خود را در آن می شویی

من شکل توام
شکل آن ماه سفید
که می خندد با تو
و تو بی خیال از روی من
رخ معشوق خود را در آن می جویی

من شکل توام
شکل آن کوه بلند
یا کمی بلندتر از آن
که خیره به آن هستی
و تو غافل از بلندای من
از بلندی آسمان می گویی

من شکل توام
شکل آن باغ بزرگ
که تو چیدی شاخه‌ی گلی از آن
و تو مست از بوی من
دگران را در عطر آن می بویی

من شکل توام
شکل یک آینه
همه جا در چشم تو
یا شکل یک قالیچه
که روی آن خوابیدی
یا یک حوض پر از ماهی
که می افتد نور مهتاب در آن
یا شکل یک اقیانوس
که کوچک بوده در چشم تو
یا شکل یک ابلیسم
که سجده می کند فقط به تو

من شکل توام
به شکل لبهای تو
که غنچه می کند چون گل
هم دورم و هم نزدیکم
ولی بیشتر نزدیک تو
پشت این دروازه
آن سوی دیوارها
نام تو بر لب دارم
با تو هم منزل هستم
جز نام تو نمی نویسد دستم
قسم به چشمانت در آینه
و به رویت در مهتاب
دستان من فقط نگیر در خواب
شعر از: مصطفی رسولی
0
تعداد صفحات : 10 صفحه

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش بار نقطه ای سنگ (مقاومت فشاری سنگ) در 10 اسلاید قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر که در آن هدف آزمایش و وسایل مورد نیاز و مصالح مورد نیاز و شرح آزمایش و محاسبات و نتایج و خطاهای آزمایش و شماره استاندارد و مقایسه با استاندارد ارایه شده است.

فهرست مطالب:

هدف آزمایش

وسایل مورد نیاز

مصالح مورد نیاز

شرح آزمایش

محاسبات و نتایج

خطاهای آزمایش

شماره استاندارد

مقایسه با استاندارد

قیمت : 9000 تومان - خرید
0
تعداد صفحات : 23 صفحه

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش طرح مخلوط های آسفالتی (آزمایش مارشال) در 23 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر که در آن تعریف بتن آسفالتی و روشهاي متداول طرح مخلوطهاي آسفالتي و روش مارشال و روش هابردفيلد و روش ويم (ژيراتوري) و منظور از طرح آسفالت و معیار تهیه آسفالت و کنترل سطح آسفالت پخش شده و آزمايش مارشال و مقدمه آزمایش و لوازم مورد نياز و شرح ازمایش و طریقه محاسبات و وزن مخصوص واقعي آسفالت با توجه به شكل و حالت ظاهري و روش اندود نمودن با موم و يا پارافين و روش معمولي و روش محاسبه اي و شماره استاندارد آزمایش و خطای آزمایش و مقایسه با استاندارد بیان شده است.

تعریف بتن آسفالتی

روشهاي متداول طرح مخلوطهاي آسفالتي

روش مارشال

روش هابردفيلد

روش ويم (ژيراتوري)

منظور از طرح آسفالت

معیار تهیه آسفالت و کنترل سطح آسفالت پخش شده

آزمايش مارشال

مقدمه آزمایش

لوازم مورد نياز

شرح آزمایش

طریقه محاسبات

روش های تعیین وزن مخصوص واقعي آسفالت با توجه به شكل و حالت ظاهري

روش اندود نمودن با موم و يا پارافين

روش معمولي

روش محاسبه اي

شماره استاندارد آزمایش

خطای آزمایش

مقایسه با استاندارد

قیمت : 9000 تومان - خرید
0
خواب دیدم رد شدی از کنارم با وقار و بوی خاصی
تویی که میدانم به دنیا باشی خدای همیشه‌‌ی احساسی
می گذشتی و نگاهم با نگاه تو آشنا و چون سایه بود
نام تو بر لبان صوفی و درویش و هر میخانه بود
سیب سرخی چون سیب حوا بود در میان دست تو
با نگاهی لمس کردم چشمان زیبا و همیشه مست تو
رفتی و گم شدی در میان کوچه ای که خانه ای داشت پر از گلهای یاس
این نشان از کوچه با من مانده و خانه ای که اما نمی دانم کجاست
خواستم بپرسم نام تو اما چیزی چون شبه مرا از خواب شیرین تو بیدار کرد
بعد از آن هر چه خوابیدم جغد شومی آمد و ناله اش را همیشه تکرار کرد
سالهاست که هر چه نشان از کوچه می گیرم نمی یابم تو را
ترسم از آنکه خدا هم یادش رفته باشد و نیافریده باشد تو را
شهر به شهر می گردم به دنبال تو و اکنون بیشتر از صدهای سال است
تو را بیابم خواب مرا تعبیر می کنی حتی اگر خدا هم بگوید که محال است
شعر از: مصطفی رسولی
0
زندگی همین است شناختن تو
اگرچه خودم را هرگز نشناختم

در شبی سرد برای تو می نویسم
با دستانی که گرم می شوند با نوشتن نام تو

خوابیده ای؟!
برخیز من دارم از تو می نویسم!

برخیز که دنیا جای قشنگی برای دوست داشتن نیست!
برخیز درخت میوه ممنوعه را باید بخشکانیم
فرزندان حوا همه آوره اند
برخیز خدا سرگرم کاریست
باید آتش روشن کنیم و آنرا بسوزانیم

برخیز خانه بوی تو می دهد با اینکه خالیست
برخیز به روی لبهای بسته هم نام تو جاریست

برخیز، انتظار بس است فانوس ها را باید خاموش کرد
چشمان تو روشن می کند هر شب را،
نجوای تو با مهتاب را بعد از این باید گوش کرد!

برخیز تا به سحر چیزی نمانده
مرا اگر ابلیس خود می پنداری
جز به تو سجده نکرده ام!

برخیز اینجا رودها به جای دریا به چشمان تو می ریزند
و گلها هم با طلوع چشمان تو هر صبحدم از خواب برمی خیزند

برخیز من تو را می شناسم
بیشتر از خودم
حتی اگر مرا نشناخته باشی
برخیز من تو را می شناسم
حتی اگر به دنیا هم نیامده باشی
برخیز من تو را می شناسم
حتی اگر نام مرا هم ندانسته باشی
برخیز من تو را می شناسم
حتی اگر مرا رها هم کرده باشی

تو آن سرابی که می دانم روزی میرسی از راه
و من به امتداد هیچ جاده ای دیگر نمی مانم بیش از این گمراه
متن از: مصطفی رسولی
0
تعداد صفحات : 10 صفحه

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - تعیین زمان گیرش ملات گچ و خاک در 10 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر که در آن هدف و وسایل مورد نیاز و مصالح مورد نیاز و شرح آزمایش و محاسبات و نتایج و جدول نتایج و خطاهای آزمایش و شماره استاندارد و مقایسه با استاندارد بیان شده است.

فهرست مطالب:

هدف آزمایش

مقدمه

مصالح مورد نیاز

شرح آزمایش

محاسبات و نتایج

جدول نتایج

خطا های آزمایش

شماره استاندارد

مقایسه با استاندارد

قیمت : 9000 تومان - خرید