امروز چهارشنبه 06 خرداد 1394      صفحه اصلي | درباره ما | تماس با ما | ثبت فيد | گزارشات | تبليغات


cloob24.com     
در اولین قدمبرای موفقیتدر آزمون وکالت چه بکنیم ؟

کلیدی ترین مسئله و شاید رمز پیروزی  همین جواب همین سوال مهم است اگر خودتان جواب خاصی برای این سوال ندارید ندارید مطلب زیر به دقت بخوانید:

1.تعیین هدف :ما اکنون در مبداء هستیم مقصد و هدفماموفقیت ( قبولی در آزمون کارآموزی وکالت) است

·   هدف باید مقدس و والا و چند بعدی باشدیادمان باشد هدف باید یک بعدی نباشد یعنی ما زمانی که به هدف رسیدیم به این نتیجه نرسیم که خوب حالا رسیدیم که چی؟ هدف باید مطلوب ما باشد و مورد علاقه و خواست ما و اقناع کننده ذهن و فکر و البته وجدان ما و صد البته بر آورنده رضایت خدا . هدف اگر یک بعدی باشد وسیله را توجیه می کند یعنی آدمی دست به هر کاری میزند بدون اینکه درست و غلط آنرا بسنجد برای اینکه مثلا" به موفقیت برسد در اینصورت اگر نرسد شکست خورده کامل است و همه چیز را می بازد و اگر برسد به انتهای خط می رسد و بلاتکلیف و سرگردان می ماند ونمی داند با آنچه بدست آورده چه بکندو چه بسا منحرف شود. پس بهترین راه برای تعیین هدف چند بعدی کردن آن است یعنی وقتی به آن رسیدیم همزمان هم موفقیت هم شخصیت هم ظرفیت و نحوه استفاده از آنرا داشته باشیم برای مثال کسی که میخواهد در آزمون وکالت موفق شود صرفا" نباید هدف موفقیت در آزمون باشد بلکه باید هدفش دست یافتن به جایگاهی برای خدمت به خلق و احقاق حق خلق برای جلب رضایت خالق باشد اینطوری هم شخصیتش بالامیرود هم ظرفیتش و هم تکلیفش با آنچه بدست میاورد روشن است هم خودش بهره می برد هم مردم و هم خدا راضی است و کمک میکند. هر ماده و تبصره ای که از قانون می خوانید به این فکر کنید همین ماده یا تبصره میتواند گره از کار بنده خدایی باز کند اینطوری خواهید دید یادگیری چقدر آسان خواهد شد

·       برای رسیدن به اهداف بزرگ ابتدا باید آنرا به اهداف قابل دسترس تری تقسیم کرد : گفتیم که هدف مقصد است و جایی که ما قرار داریم مبداء ؛ و برای رفتن از مبداء به مقصد طی مسیری لازم است که این مسیر ممکن است طولانی و خسته کننده باشد پس بهتر است ایستگاههای بین راهی در این مسیر ایجاد کنیم این یعنی تعیین اهداف قابل دسترس تر و کوچکتر و کوتاهتربرای رسدن به اهداف بزرگ و طولانی و والا . یادمان باشد برای جابجا کردن کوه باید کم کم سنگریزه ها را جابجا کرد. پس اهداف کوتاه مدت تر و قابل دسترس تری در مسیر موفقیت ایجاد کنیم تا به مقصد اصلی برسیم

 

ابزارهای رسیدن به موفقیت : برای رسیدن به مقصد مجبوریم راهی راطی کنیم راهی که چندان هموار و سر راست نیست راهی که طولانیست و در آن موانعی وجود دارد و برای گذشتن از این موانع ابزارهایی نیاز است که به کمک آنها این مسیر پر پیچ و خم را بپیماییم ابزارهای مورد نیاز عبارتند از:

·   ایمان :ایمان به این که من با کمک خدامیتوانم موفق شوم یکی از رموز موفقیت است . ما اگر نخواهیم نمی توانیم کاری انجام دهیم . اراده و ایمان و خواستن شرط شروع سفر در مسیر رسیدن به موفقیت است حال که با ایمان آماده طی مسیر موفقیت شدیم باید توشه راه داشته باشیم اولین توشه و ابزار طی مسیر تلاش است

·       تلاش :تلاش یعنی اینکه بکوشیم و آرام نگیریم. تلاش، تقلا و فعالیت یک فرد بمنظور نیل به اهداف مطلوبخود است . پس اگر تلاش نکنیم نباید به موفقیت هم فکر کنیم یادمان باشد که ما زنده به آنیم که آرام نگیریم – موجیم که آرامش ما عدم ماست – حال که فهمیدیم بدون تلاش موفقیت امکان ندارد باید نوع تلاش خود را مشخص کنیم تا تلاشمان بی ثمر و ابتر نباشد تصور کنید کارگری را برای برداشتن سنگی به وزن یک تن از سر راه استخدام کرده اید کارگر از صبح تا شب زور بزند و نتواند آن سنگ را از سر راه بردارد او مستحق اجرت است چون از نظر فیزیکی تلاش خود راکرده توان مصرف کرده و زور خود را زده است اما چون سنگ سنگینتر از زور او بوده نتوانسته آنرا از سر راه بردارد این تلاش بی ثمر و زور بیخود زدن است و نتیجه ای نخواهد داشت پس کنار تلاش ابزار دیگری لازم است که نتیجه را تضمین کند این ابزار تدبیر است یعنی آن کارگر اگر تدبیر می کرد و اهرمی بر می داشت با نصف زوری که زده بود میتوانست آن سنگ را از سر راه بردارد

·       تدبیر :تدبیر تفکر و استفاده از تجربه خود و دیگران به وسیله مشورت و مطالعه و تحقیق و مباحثه با توجه به زمان ومکان و امکانات است پس تدبیر سه بخش است : تفکر – تجربه – برنامه ریزی

1.   تفکر : فکر کردن همان چیزی است انسان را از همه موجودات جدا می کند قدرتی که اگر درست استفاده شود راهگشا و اگر درست استفاده نشود خود مانع بزرگی است فقط همین نکته را بگویم که تلاش اگر با فکر باشد رسیدن به نتیجه محتمل تر است و این نکته که فکر مانند چتر نجات است تنها زمانی نجاتبخش است که باز باشدالبته فکر انسان با تمام قدرتش ناقص است عقل جمعی همیشه برتر از عقل فردیست تکمیل کننده عقل فردی عقل جمعی است که با مشورت امکانپذیر است . یکی از مباحث نوین مسایل آموزشی بحث (( هم افزایی)) است یعنی همه هرچه داریم یاد دهیمتا هرکدام صاحب همه آنچه تک تک داریم باشیم هم افزایی با مشورت و مباحثه و مطالعه و تحقیق امکانپذیر است

2.   تجربه : شاید این جمله را خوانده باشید بدبخت ترین انسانها کسانی هستند که بجای همه مردم دنیا تجربه می کنند و خوشبخت ترین افراد کسانی هستند که از تجربه همه انسانها استفاده میکنند در هر حال منظور اینست که راه خطا را نباید دوباره پیمود .تجربه دو نوع است : تجربه شخصی و تجربه دیگران . استفاده ازتجربه شخصی یعنی اینکه از هر آنچه تا بحال مانع رسیدن به موفقیتمان بوده دوری کنیم و هر آنچه را که ما را به موفقیت نزدیک تر کرده قوت ببخشیم شکستهای قبلی را آسیب شناسی کنیم و نقاط ضعف آنرا مرتفع کنیم یا تبدیل به نقطه قوت کنیم و نقطه قوت ها را تقویت کنیم رمز پل پیروزی ساختن از شکست همین است . ما در اثر تجربه همه به توانایی خود واقفیم هرچند گاهی آنرا دست کم میگیریم استفاده از این توانایی ها بدون دست کم گرفتن آنها ما را به سر منزل مقصود نزدیکتر می کند و استفاده از تجربه دیگران یعنی راه آنهایی که موفق شده اند را مطمئن تر بدانیم بدون اینکه تسلیم محض روش آنها باشیم چون توانایی ها و استعداد های افراد متفاوت است و از تجربه آنها استفاده کنیم باید از آنهایی هم شکست خورده اند نیز کسب تجربه کرد چه بسا با شکست راه را بهتر شناخته اند و نیز از مسایلیکه آنها را بشکست (نه به معنای اتمام همه چیز ) رسانده پرهیز کنیم در این راه از تجربه تنها کسانی که باید به کل پرهیز کنید با زنده ها هستند (آنها که شکست وحتی پیروزی مقطعیرا اتمام همه چیز می دانند ) استفاده از تجربه دیگران از طریق گفتگو و مطالعه آثار و تحقیق و مشورت با آنها امکانپذیر است

3.  برنامه ریزی : برنامه ریزی یعنی تعیین محدوده زمانی و مکانی و امکاناتی وتطبیق و تلفیقو روش استفاده ازآنها برای انجام امری بمنظور رسیدن به هدفی معین – شاید آنقدر در باره این واژه شنیده اید که گفتن دوباره در مورد آن تکرارمکررات باشد فقط چند نکته در این مورد مهم است اول اینکه پایبندی و احترام به برنامه ریزی مهمترین بخش آنست چه بسا فرصت زیادی برای برنامه ریزی اختصاص دهیم و وقت اندکی به اجرای آن اختصاص دهیم یا اصلا" به آن پایبند نباشیم دوم اینکه کاربدون برنامه ریزی مثل زندگی در شهر بی قانون است سوم اینکه در قاموس برنامه ریزی فردا یعنی هیچ وقت .

·       گاهی علیرغم تلاش بسیار و تدبیر زیاد به بن بست میخوریم و کارها آنجور که باید یا به سرعتی که ما می خواهیم پیش نمی رود در اینجا ابزاری لازم می آید بنام تحمل

·       تحمل: تحمل را در اینجا در دو معنی بکار می بریم معنی اول اینکه سختی های مسیر موفقیت و موانع صعب و مشکلات و حواشی آن را باید تحمل کنیم لذتیکه در آخر از این تحمل خواهیم برد از رنجی که در این دوره می بریم بیشتر است معنی دوم ما صبر است مدت زمان طی مسیر را باید صبرکرد هر چیز تاوانی دارد و تاوان رسیدن به موفقیت زمانیست که به همراه تلاش و تدبیر صرف و صبر می کنیمدرهرحال اگر میخواهیم انگیزهایمان نمیرند و خسته و کم حوصله نشویم تحمل به هر دو معنی را باید داشته باشیم ضمن اینکه این تحمل ظرفیت و قدرت ما در برخورد با مشکلات افزایش میدهد حال باوجود تلاش و تدبیر و تحمل باز جاهایی همه چیز از دست ما خارج است ما تلاشمان را باتدبیر کرده ایم و همه سختی ها راتحمل نموده ایم اما همه چیز دست ما نیست برای مثالداوطلبی که با بکارگیریسه ابزار پیش گفته در جلسه حاضر است اما دیگر تعیین سبک و سیاق و روش آزمون و نحوه طرح سوالات دست او نیست اینجا ابزار چهارمی لازم است که ما را یاری کند و آن نیست جز توکل .

·       توکل: ما همیشه به عنوان موجوداتی ضعیف به قدرت برتر خالق باریتعالی نیازمندیم و او عادل مطلق است و هیچ وقت از یاری ما غافل نیست اگر تلاش و تدبیر و تحمل ما به یاد او باشد تلاشمان جهاد است تدبیرمان عبادت و تحملمان او را با ما همراهتر می کند که خود گفته الله مع الصابرین . چیزهایی که از دست ما خارجند از اختیار ذات پاک و مطلق او خارج نیست پس به او توکل کنیم که هیچ تلاشی را بی نتیجه نمی گذارد . با توکل اظطراب از ما دور و انگیزه هایمان تقویت میشود و همه چیز به نفع ما خواهد بود که هیچ چیز از اختیار او خارج نیست . در هنگام مطالعه وضو بگیریم و دعای پیش از مطالعه را فراموش نکنیم و از توصل به چهارده معصوم دریغ نورزیم چون تحصیل علم عبادت است و حقوق علم برقراری عدل است که خدا آنرا دستور داده و عدل مطلق نزد اوست

3.  قانون استفاده از ابزارها : قانون استفاده از این ابزارها اینست که همه باید یکجا در اختیار ما باشند و یکجا از آنها استفاده کنیم وگرنه مفید نخواهند بود تلاش بی تدبیر حماقت است تدبیر بی تلاش عقیم است و تلاش و تدبیر بی تحمل حقارت ا ست و همه بی توکل باعث گم گشتگی میشوند این ابزارها همه لازم وملزوم یکدیگرند

4.   شروع هر چیزی اظطراب و ترس دارد آغاز سفر در مسیر موفقیت هم اظطراب و ترس دارد من روانشناس نیستم اما یک چیز را می دانم برای مقابله با ترس باید به قلبهمان ترس شتافت

 


نحوه مطالعه درس مدنی

این مطلب پاسخی است به این سوال که :

درس مدنی را چگونه برای آزمونها مطالعه کنم ؟

درس مدنی بعنوان یکی از دروس بسیار مهم و پر ضریب آزمونهای حقوقی است و نسبت به سایر دروس در مطالعه و منابع تفاوتهایی با سایر دروس دارد به هر حال مطلب حاضر در تلاش است تا هر آنچه در باره درس مدنی برای یک داوطلب آزمون حقوقی لازم است را در اختیار او بگذارد .

1)  اهمیت درس مدنی در آزمونهای حقوقی

×       به ضرایب و میزان تاثیر درس مدنی در آزمونهای مختلف توجه فرمایید:

ç     آزمون کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (سراسری و آزاد)

ï      ضریب:------3

ï      میزان تاثیر--3/42درصد ازنمره کل (نزدیک به نصف نمره کل)

ç     آزمون وکالت

ï      ضریب: ------3

ï      میزان تاثیر--8/24 درصد ازنمره کل (نزدیک به یک چهارم نمره کل)

ç     آزمون قضاوت

ï      ضریب:------2

ï      میزان تاثیر:-- 15 درصد از نمره کل (حدود یک هفتم نمره کل )

با دقت در این داده ها و اطلاعات نکاتی را می توان دریافت :

1-   در آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی داوطلبانی که درصد حقوق مدنی آنها کمتر از 65 درصد باشد شانس قبولی آنها بسیار ضعیف خواهد بود بر عکس در صد بالای 85 شانس قبولی را فوق العاده افزایش می دهدبنابراین مهمترین درس مورد مطالعه داوطلبان گرایش حقوق خصوصی که با توجه به ضعف عمومی داوطلبان در متون حقوقی تقریبا" نیمی از نمره کل را در بر می گیرد حقوق مدنی است .

2-  در آزمون وکالت حد اقل باید داوطلب 50 درصد حقوق مدنی را جوابگو باشد تا با کسب درصدهای 50 به بالا در سایر دروس شانس قبولی داشته باشد.

3-در آزمون قضاوت نقش حقوق مدنی کمرنگتر از سایر آزمونهاست .

 

2)ویژگیهای درس مدنی و منابع مطالعه

درس مدنی مطابق سرفصلهای وزارت علوم به 8 قسمت تقسیم شده است:

1-   اشخاص و محجورین

1.     موضوع : در این بخش مفهوم و اقسام شخص و ممیزات آنها از قبیل نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و تابعیت و اهلیت و حجر مورد بررسی قرار می گیرد.

2.    موادمربوط : مواد 956 الی 1033 و مواد 1207الی 1256 قانون مدنی مربوط به این مبحث می باشد یعنی 206 ماده قانون مدنی از 1335 ماده آن مربوط به این مبحث است.

3.   قوانین خاص مرتبط : مهمترین قانون خاص مربوط به این بخش امور حسبی می باشد این قانون از قانون ثبت احوال نیز تاثیر می گیرد اما این قانون از نظر آزمونی چندان اهمیتی ندارد.

4.   منبع اصلی : اغلب کتاب اشخاص و محجورین دکتر صفایی و قاسم زاده برای این قسمت ملاک آزمونهاست.

5.    سایر منابع : بخش اشخاص از کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی خلاصه بسیار مفیدی از اشخاص و محجورین می باشد در فرصتهای کم و آزمونهای نص محور مطالعه آن توصیه می گردد.منبع کمک آموزشی در این مورد فقط بخش اشخاص کتاب اشخاص و اموال کانون فرهنگی آموزش می باشد.

6.    اهمیت آزمونی : از این مبحث معمولاً 1 الی 2 سوال در آزمونها مطرح می گردد. اما باید توجه داشت بخاطر مبنایی بودن مباحث آن، برای د رک سایر بخشهای حقوق مدنی آموختن مبانی این بخش الزامیست.

7.   روش مطالعه : توصیه میگردد ابتدا بخش اشخاص کتاب اموال و اشخاص دکتر صفایی مطالعه گردد . سپس از بخش اشخاص کتاب اشخاص و اموال کانون فرهنگی آموزش جمع بندی گردد و تستهای مربوطه از کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی مطالعه گردد.

2-  اموال و مالکیت

1.      موضوع : در این بخش مفهوم و اقسام مال و مفهوم و اقسام حق و مالکیت و حقوقی چون انتفاع و ارتفاق و همچنین وقف و آثار املاک مجاور نسبت به هم و حریم املاک مورد بررسی قرار می گیرد.

2.

تحلیل آماری درس مدنی در 5 آزمون اخیر آزمون وکالت

تحلیل آماری درس مدنی در 5 آزمون اخیر آزمون وکالت

(داوطلبان آزمون وکالت حتماً بخوانند)

ما بسیار شاهد این هستیم که در مشاوره و روش مطالعه ها از جانب موسسات و سایتها و وبلاگهای حقوقی هر کسی از روی تجربه و برداشت خود از سوالات آزمون وکالت موضوعات و مباحث مهم را شناسایی کرده و معرفی می نماید . اما کمتر شاهد هستیم که این گونه مشاوره ها با خط کشی و با داده و آمار ارائه گردد. در حالی که بدیهیست تنها قدر متیقن ها و مشاوره های نزدیک به یقین فقط با داده و آمار و حساب و کتاب و فرمول ممکن است و صرفاًً بر مبنای حدس و برداشت کلی و تجارب شخصی نمی توان اطلاعات واضح و بدیهی که عملاً برای داوطلب کار آمد باشد ارائه داد. این نوشته تلاشی است تا بر مبنای آمار دقیق مباحث مهم شناسایی و به داوطلبان گرامی داده شود تا زمان خود را بهتر مدیریت کنند و در برنامه ریزی خود دقیق تر عمل کنند.

ادامه مطلب 

با دقت در 5 آزمون اخیر آزمونهای وکالت کانون وکلای دادگستری (100 سوال اخیر از هر درس) می توان داده های آماری از سوالات بدست آورد که از چند جهت می تواند داوطلب را در مطالعه موثر کمک کند مهم ترین جهت اینست که داوطلب می تواند بفهمد مهمترین مباحث از نظر تعداد فراوانی سوالات کدام مباحث هستند و وقت خود را بیشتر در آن مباحث صرف کند. در این راه ابتدا به تحلیل آماری حقوق مدنی خواهیم پرداخت و سپس بزودی سایر دروس را هم بررسی خواهیم نمود:

در جدول زیر فراوانی سوالات در 5 آزمون اخیر وکالت در مباحث مختلف حقوقف مدنی قابل مشاهده است :

مباحث

آزمون وکالت 89

آزمون وکالت 90

90 گیلان

آزمون وکالت 91

آزمون وکالت 92

مجموع و میزان اهمیت

حقوق مدنی 1 : اشخاص و محجورین

0 سوال

0 سوال

2 سوال

1 سوال

1 سوال

4 سوال

حقوق مدنی 2: اموال و مالکیت

1 سوال

3 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

7 سوال

حقوق مدنی 3: قواعد عمومی قراردادها

1 سوال

3 سوال

4 سوال

2 سوال

3 سوال

13 سوال

حقوق مدنی 4: الزامات خارج از قرارداد

1 سوال

1 سوال

2 سوال

3 سوال

2 سوال

9 سوال

حقوق مدنی 5 : خانواده

2 سوال

1 سوال

3 سوال

2 سوال

2 سوال

10 سوال

حقوق مدنی 6 و 7 : عقود معین

12 سوال

7 سوال

5 سوال

8 سوال

8 سوال

40 سوال

حقوق مدنی 8 : شفعه ، وصیت ، ارث

3 سوال

3 سوال

3 سوال

3 سوال

3 سوال

15 سوال

ادله اثبات دعوا

0 سوال

2 سوال

0 سوال

0 سوال

0 سوال

2 سوال

راهنما ین تقسیم بندی با توجه به تعداد سوالات هر مبحث در 5 آزمون اخیر انجام گرفته است.

قرمز = خیلی خیلی مهم

زرد = خیلی مهم

آبی= مهم

سبز =نه چندان مهم

سفید : مطالعه شود بهتر است

اعداد بالا درصد اهمیت هر مبحث را نشان می دهد

با دقت دراطلاعات جدول بالا نتایج بسیار جالبی به دست می آید که ممکن است ساختارهای ذهنی شما را ، راجع به مباحث مهم درس مدنی و اهمیت آزمونی مباحث آن کاملاً درهم بشکند.

1-      مهمترین مبحث حقوق مدنی در آزمون وکالت عقود معین است . (در حالی که در باور عام بیشتر قواعد عمومی قراردادها مطرح است).

2-   در 5 آزمون اخیر 3 سوال در هر آزمون از حقوق مدنی 8 (شفعه ، وصت و ارث )پای ثابت آزمون ها بوده است که 15 درصد کل سوالات بوده و بعد از عقود معین مهمترین مبحث مدنی محسوب می گردد.(در این مورد برخلاف تصور اکثریت حتی از حقوق مدنی 3 قواعد عمومی قراردادها مهمتر است .

3-   در دو آزمون اخیر بارم مباحث مشخص تر است اموال و اشخاص هر کدام 1 سوال و تعهدات و الزامات هرکدام 2 یا 3 سوال ، عقودمعین 8 سوال ، شفعه وصیت و ارث 3 سوال . این ثبات در بارم قابل تقدیر است و امید است ادامه یابد.

4-   اگر نمره 11 را نمره قبولی برای هر درس بدانیم 55 % کل سوالات یعنی درصد مساوی با نمره 11 ، فقط از دو مبحث عقود معین و شفعه و وصیت و ارث طرح می شود.

5-     ........

البته آمارهای تحلیلی بسیار دقیقتری هم هست که در این مجال نمی گنجد و بیشتر در تعیین استراتژی برنامه ریزی حرفه ای بکار می رود . برای مثال 10 درصد کل سوالات آزمون وکالت تاکنون از عقد بیع و 4 درصد از خیارات و 7 در صد آن از عقد اجاره می باشد یعنی 20 درصد کل سوالات مدنی از مواد 335 الی 416 البته بدون احتساب قوانین خاص مربوطه طرح گردیده است و این 180 ماده ، مواد طلایی برای آزمون وکالت محسوب می شوند .

  التماس دعا  

امیر علی جلیلی


تحلیلی برمیزان رقابت در کانونهای مختلف در آزمون وکالت 93

 تحلیلی برمیزان رقابت در کانونهای مختلف در آزمون وکالت 93

بعد از اعلام تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 93 از سوی  اسکودا اولین چیزی که مشهود بود و تعجب همگان را بر انگیخت در مورد تعداد شرکت کنندگان بود :

 برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید

 

کاهش تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 93 نسبت به سال 92

تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 93 نسبت به سال 92 کاهش داشته است این کاهش با توجه به افزایش بی حساب و کتاب دانشکده ها و دانشجویان حقوق در نگاه اول اندکی تعجب بر انگیز است اما با نگاه عمیقتر بنا به دلایل زیر قابل توجیه است : برگزاری همزمان آزمون قضاوت در چند سال اخیر و برگزاری هم زمان آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه با آزمون وکالت 92 از تعداد داوطلبان آزمون وکالت کانون وکلا کاست و تعداد حدود 3000 نفر را از صف این آزمون خارج کرد .

رشد فزاینده تعداد شرکت کنندگان در سال 92 نیز یکی از دلایل کاهش تعداد شرکت کننده در سال 93 بود این رشد در سال 92 به دلایلی از قبیل تصمیم ناگهانی کانون مبتنی بر محدودیت شرکت کارآموزان در همان سال در آزمون برمی گشت که تعداد زیادی از کارآموزان را ترغیب به شرکت دوباره در آزمون بخصوص در کانون مرکز نمود. شرکت کار آموزان مسلماً یکی از بی عدالتی های مسلم در حق داوطلبان در صف آزمون وکالت است در حالی که تعداد کثیری با صرف هزینه های مالی و زمانی منتظر ورود به عرصه وکالت هستند تعدادی برای کسب موقعیت بهتر چندین بار رقابتی نابرابر را بر این داوطلبان تحمیل می کنند . ولی متاسفانه کانون مرکز بر تصمیم به جا و درست خود در منع کارآموزان برای شرکت در آزمون عدول نموده و امسال نیز وضعیت را بر منوال سالهای گذشته باقی گذاشت.

با افزایش شدید رقابت تعدادی از داوطلبان عطای این آزمون را به لقایش بخشیده و در مشاغل دیگر وارد گردیدند همچنین با رشد مشاغل حقوقی تخصصی غیر از وکالت نیز که اغلب از سوی شرکتها و بانکها ایجاد گردیده است با وجود سختی رقابت در آزمون وکالت و لزوم تحمل هزینه سنگین در آمادگی برای این آزمون با استقبال فارغ التحصیلان حقوق روبه رو گردیده است.

محدودیتهای شرکت در آزمون از قبیل لزوم کارت پایان خدمت برای برادران را نیز می توان از دلایل هر چند با تاثیر اندک کاهش نسبی تعداد شرکت کنندگان امسال دانست . در سال گذشته اتفاقاتی نیز افتاد که متاسفانه خواه ناخواه در نگرش داوطلبان این آزمون تاثیری منفی داشت. تاخیر در اعلام نتایج به دلایل نا معلوم و اعلام نتایج از سوی برخی موسسات غیر مسئول قبل از اعلام رسمی و اعمال تراز بدون اعلام قبلی و حذف چندین سوال بدلیل غیر استاندارد بودن از این قبیل مسایل بود که امیدواریم دیگر شاهد این موارد نباشیم .

النهایه این کاهش تعداد مقطعی بوده و با توجه تعداد زیاد دانشکده های حقوق و رشد تعداد دانشجویان این رشته در سالهای آتی رشد فزاینده داوطلبان آزمون وکالت را شاهد خواهیم بود.

تعداد شرکت کنندگان در آزمون وکالت به تفکیک کانون و میزان رقابت در هر کانون

با دقت در جدول زیر می توان تعداد شرکت کنندگان هر کانون و ظرفیت کانونها و میزان رقابت را مشاهده نمود

ردیف

نام کانون

تعداد شرکت کننده

ظرفیت پذیرش

میزان رقابت

از چند نفر یک نفر قبول می شوند؟

۱

کانون مرکز

۱۵۸۰۲

۱۰۰۰ نفر

ازهر8/15 نفر1نفر

۲

آذربایجان شرقی

۳۲۴۳

۱۲۰نفر

از هر 27 نفر1نفر

۳

فارس و کهکیلویه

۳۴۵۵

۱۳۶نفر

از هر 4/25 نفر1نفر

۴

اصفهان

۲۶۲۱

۱۳۰نفر 

از هر 2/20نفر1نفر

۵

آذربایجان غربی

۱۹۱۷

۵۶نفر

1نفر از هر 2/34 نفر

۶

مازندران

۱۸۸۴

۷۲ نفر 

از هر 2/26 نفر1نفر

۷

خراسان

۲۳۸۵

۱۲۰ نفر

از هر 9/19 نفر1نفر

۸

گیلان

۱۴۳۹

۵۰ نفر

از هر 8/28 نفر1نفر

۹

قزوین

۱۷۲۴

۷۵ نفر

از هر 23 نفر1نفر

۱۰

خوزستان

۳۸۴۰

۱۵۰ نفر

از هر 6/25 نفر1نفر

۱۱

کرمانشاه و ایلام

۱۰۵۴

۲۵ نفر

از هر 2/42 نفر1نفر

۱۲

همدان

۸۵۸

۳۵ نفر

برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت

بازیابی توان پیروزی‌ در آزمونهای حقوقی بعد از عدم نتیجه گیری

کسانی که از نتیجه گیری در آزمون وکالت مأیوس شده اند حتماً همه مطالب این پست را با دقت بخوانند:

مهم نیست که آخرین زلزله زندگی ات چند ریشتر بود

مهم نیست که در آن زلزله چه چیزهایی از دست دادی

مهم این است که دوباره از نو بسازی

جهانت را زندگی ات را باورت را

مهم شروع دوباره است

1 ـ   عجیب‌ترین‌ راز زندگی‌ این‌ است‌:

«انسان‌ به‌ درستی‌ همان‌ می‌شود که‌ به‌ آن‌ فکر می‌کند»

(موفقیت ریشه در اندیشه ها دارد)

آیا فکر می‌کنید می‌توانید موفق‌ شوید؟ باورتان‌ در مورد خود و آینده‌ و موفقیت‌ در تصمیمات‌تان‌ چیست‌؟اگر قدم‌های‌ خودتان‌ را در راهی‌ که‌ انتخاب‌ کرده‌اید با تردید و سستی‌ بردارید و حتی‌ در اندیشه‌ی‌ خود هم‌ تردید به‌ خود راه‌ دهید، مطمئن‌ باشید در راه‌ رسیدن‌ به‌ پیروزی‌ دچار مشکل‌ خواهید شد. پس‌ از این‌ راز به‌ خوبی‌ استفاده‌ کنید.

2 ـ  هرگزفراموش‌ نکنید،:

«دیگران‌ چون‌ به‌ جایی‌ رسیده‌اند، من‌ هم‌ می‌توانم‌»

در این‌ راز لازم‌ است‌ این‌ نکته‌ را در نظر بگیرید که‌ نسبت‌ به‌ اطرافیان‌، هم‌نوعان‌ خود توجه‌ و شناخت‌ واقع‌بینانه‌ داشته‌ باشید. انسان‌هایی‌ که‌ در محیط‌ زندگی‌تان‌ و در شهر و کشورتان‌ و حتی‌ فراتر از آن‌ در دنیایی‌ که‌ شما در آن‌ هستید، وجود دارند، غافل‌ نباشید و آن‌ها را هم‌ نابغه‌ نپندارید. خیلی‌ از آن‌ها مثل‌ شما افرادی‌ عادی‌ هستند یا در نوجوانی‌ و جوانی‌شان‌ مثل‌ شما بوده‌اند حتی‌ ممکن‌ است‌ ضعیف‌تر از شما بوده‌ و در موقعیت‌های‌ بدتری‌ از شما قرار داشتند. پس‌ چون‌ دیگران‌ به‌ جایی‌ رسیده‌اند، به‌ مقام‌ علمی‌، به‌ موقعیت‌های‌ شغلی‌ ممتاز دست‌ یافته‌اند، شما هم‌ می‌توانید.

خودتان‌ را دست‌ کم‌ نگیرید و موفقیت‌های‌ بزرگ‌ دیگران‌ را هم‌ معجزه‌ نپندارید.

در کل‌ انسان‌ها را به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ کنید:

انسان‌های‌ پیروز

انسان‌های‌ عادی‌

انسان‌های‌ شکست‌ خورده‌

شما تصمیم می گیرید جزو کدام گروه باشید کافی‌ است‌ الگوی‌ خودتان‌ را انتخاب‌ کنید و تلاش‌ کنید به‌ آن‌ برسید. هر چند در موفقیت‌ و شکست‌، عوامل‌ فردی‌ و اجتماعی‌ فراوانی‌ مانند: خانواده‌، جامعه‌، دوستان‌، رسانه‌ها، آموزش‌ و پرورش‌ و ... نقش‌ دارند، ولی‌ باز هم‌ روی‌ این‌ عقیده‌ پافشاری‌ می‌کنیم‌ نقش‌ خود فرد مهمتر از تمام‌ عوامل‌ بیرونی‌ است‌.

پس‌ من‌ هم‌ می‌توانم‌ با تلاش‌ و اراده‌ی‌ خودم‌ یکی‌ از این‌ دیگرانِ موفق‌ یا شکست‌ خورده‌ شوم‌.

ادامه مطلب

3 ـ موفقیت‌ یعنی‌ به‌ کارگیریی‌ استعدادها و توانایی‌ها:

تا به‌ حال‌ برای‌ حد و حدود استعداد و قدرت‌ انسان‌ مطلبی‌ نوشته‌ نشده‌ و شاید از این‌ به‌ بعد هم‌ نوشته‌ نشود، چرا که‌ برای‌ توانایی‌های‌ انسان‌ حد و حدودی‌ متصور نیست‌ و بهترین‌ سند برای‌ این‌ ادعا این‌ است‌ در وجود انسان‌ها توانایی‌ها و استعدادهای‌ نامحدود و بی‌مقداری‌، قرار داده‌ شده‌ است‌. امّا سؤال‌ مهم‌ این‌ است‌ چرا با این‌ همه‌ توانایی‌ و استعداد باز هم‌ برخی‌ جمله‌ی‌«نمی‌توانم‌ موفق‌ شوم‌»را به‌ کار می‌گیرند. یا«نمی‌توانم‌ از عهده‌ی‌ چند کتاب‌ انگشت‌ شمار برآیم‌» ، یا«نمی‌توانم‌ از این‌ مانع‌ ناچیز عبور کنم‌»‌. یا فکر می‌کنم‌ نتوانم‌ از فلان‌ آزمون‌ یا مصاحبه‌ موفق‌ بیرون‌ آیم‌ و ...

پاسخ‌ این‌ سؤال‌ را باید کسانی‌ بدهند که‌ آن‌ نمی‌توانم‌ها را به‌ کار می‌گیرند. ولی‌ یک‌ جواب‌ کوچک‌هم‌ من‌ می‌دهم‌،

آنهایی که می گویند نمی توانم ناتوان نیستند بلکه توانایی‌های‌ خودشان‌ را نمی‌شناسند.

4 ـ پیروزی‌ یعنی‌ هدف‌ مند زندگی‌ کردن‌:

برخی‌ها از دید روان‌ شناسی‌، پیروزی‌ و موفقیت‌ را داشتن‌ هدف‌ مناسب‌ و رسیدن‌ به‌ آن‌ تعریف‌ می‌کنند. البته‌ می‌توان‌ اهداف‌ را از چندین‌ بعد طبقه‌بندی‌ نمود مثل‌ اهداف‌ مناسب‌، اهداف‌ خیالی‌، اهداف‌ بسیار بزرگ‌، اهداف‌ ناچیز و بسیار کوچک‌ و ... لازم‌ است‌ این‌ نکته‌ را فراموش‌ نکنید گاهاً بی‌هدفی‌ بسیار شایسته‌تر از داشتن‌ اهداف‌ خیالی‌ و بسیار بزرگ‌ است‌. چون‌ در حالت‌ بی‌هدفی‌ هر چند پیروزی‌ نیست‌ ولی‌ اراده‌ و اعتماد به‌ نفس‌ و عزت‌ نفس‌ انسان‌ به‌ اندازه‌ موقعیتی‌ که‌ در آن‌، اهداف‌ بسیار بزرگی‌ که‌ شخص‌ ناتوان‌ در رسیدن‌ به‌ آن‌ است‌، آسیب‌ نمی‌بیند.

اهداف‌ متناسب‌ با توان‌، استعداد، موقعیت‌، محدودیت‌ها و شرایط‌ زندگی‌تان‌ در نظر بگیرید و خود را در مسیر رسیدن‌ به‌ آن‌ها قرار دهید.

اهداف‌ را به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌ شوند که‌ عبارتند از: اهداف‌ غائی‌، اهداف‌ میانی‌ و اهداف‌ فعلی‌ یا کوتاه‌ مدت‌ و انسان‌ موفق‌ آن‌ است‌ که‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ خود از هر سه‌ استفاده‌ نماید.

برای‌ مثال‌ موفقیت‌ آزمون یک‌ هدف‌ غائی‌ است‌ که‌ فرد برای‌ رسیدن‌ به‌ آن‌، اهداف‌ میان‌ مدتی‌ در نظر می‌گیرد مثلاً:

در آزمون‌های‌ آزمایشی‌ شرکت‌ می‌کند.

برنامه‌های‌ سه‌ ماهه‌ یا چند ماهه‌ برای‌ خود تدوین‌ می‌کند.

در صورت‌ نیاز از کلاس‌های‌ تقویتی‌ استفاده‌ می‌کند.

تحت‌ نظر یک‌ مرکز مشاوره‌ی‌ مورد اعتماد به‌ حل‌ مشکلات‌ روحی‌ و روانی‌ احتمالی‌ خود می‌پردازد.

در نهایت‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ میان‌ مدت‌، لازم‌ است‌ اهداف‌ کوتاه‌ مدت‌ و آنی‌ در نظر گرفته‌ شود. مانند مراجعه‌ به‌ مراکز مشاوره‌، ثبت‌ نام‌ در کنکور آزمایشی‌ و شرکت‌ در آزمون‌های‌ آن‌ها، اجرای‌ برنامه‌های‌ روزانه‌ و هفتگی‌، شرکت‌ در کلاس‌های‌ کلاس‌های‌ تقویتی‌ و مطالعه‌ دروس‌ ، داشتن‌ برنامه‌ روزانه‌ و اجرای‌ آن‌.

بنابراین‌ با تدوین‌ اهداف‌ (کوتاه‌ مدت‌ ) فرد می‌تواند به‌ اهداف‌ میان‌ مدت‌ دست‌ یافته‌ و بالاخره‌ بعد از دست‌ یافتن‌ به‌ «اهداف‌ میانی‌» او به‌ هدف‌ غائی‌ خود خواهد رسید.

5 ـ پیروزی‌ یعنی‌ داشتن‌ رفتارهای‌ مسئولانه‌ و قبول‌ مسئولیت‌:

مسئولانه‌ رفتار کردن‌ یعنی‌ نسبت‌ ندادن‌ عواقب‌ و نتایج‌ اعمال‌ و رفتارهای‌ خود به‌ عوامل‌ بیرونی‌ و دیگران‌. انسان‌های‌ موفق‌ علل‌ و عوامل‌ موفقیت‌ها و شکست‌هایشان‌ را می‌شناسند. موفقیت‌هایشان‌ را که‌ خودشان‌ عامل‌اش‌ بوده‌اند به‌ دیگران‌ و عوامل‌ بیرونی‌ نسبت‌ نمی‌دهند. و برعکس‌ مسئولیت‌ شکست‌ها و ضعف‌هایشان‌ را هم‌ می‌پذیرند.

از طرف‌ دیگر قبول‌ مسئولیت‌ یعنی‌ فرار نکردن‌ از قبول‌ برخی‌ امور، زیر بار برخی‌ کارها و فشارهای‌ ناشی‌ از آن‌ رفتن‌ و شانه‌ خالی‌ نکردن‌ از وظایف‌ زندگی‌ و سختی‌های‌ زندگی‌، انسان‌های‌ موفق‌ در خودشان‌ احساس‌ برتری‌ و اقتدار دارند و این‌ احساس‌ را از طریق‌ قبول‌ مسئولیت‌ها، درگیری‌ با زندگی‌ و عهده‌دار شدن‌ وظایف‌ و انجام‌ آن‌ها در زندگی‌ و مشاهده‌ی‌ موفقیت‌ها و عواقب‌ تلاش‌های‌ خود و ... به‌ دست‌ آورده‌اند. پس‌ شما هم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ پیروزی‌ بهتر است‌ عهده‌دار وظایف‌ و نقش‌ها و مسئولیت‌ها و پذیرش‌ سختی‌های‌ آن‌ها باشید.

6 ـ پیروزی‌ یعنی‌ محبت‌ کردن‌، صمیمیت‌ و هم‌ کاری‌ و دوستی‌ با دیگران‌:

انسان‌ در زندگی‌اش‌ جدا از دیگران‌ در نظر گرفته‌ نمی‌شود. هر چند در خیلی‌ از تصمیمات‌ زندگی‌ ممکن‌ است‌ فرد احساس‌ کند، فقط‌ تلاش‌های‌ فردی‌ و پشت‌ کارش‌ باعث‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌اش‌ خواهد شد. امّا در این‌ تلاش‌ چگونگی‌ ارتباط‌ با دیگران‌، افراد خانواده‌، دوستان‌ و فامیل‌ و حتی‌ همه‌ی‌ مردم‌ که‌ به‌ نوعی‌ با آن‌ها ارتباط‌ داریم‌، نقش‌ به‌سزایی‌ دارند.

در محیط‌ خانه‌، کتاب‌ خانه‌ یا در هر محیطی‌ که‌ شما برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ تلاش‌ می‌کنید حضور دیگران‌، صدای‌دیگران‌ می‌تواند سه‌ نوع‌ احساس‌ را ایجاد کند.

1 ـ احساس‌ خوشایند (شادی‌، لذت‌، خنده‌، رضایت‌ و ...).

2 ـ احساس‌ ناخوشایند (نفرت‌، خشم‌، عصبانیت‌، ناراحتی‌ و ...).

3 ـحالت‌ خنثی‌ و بی‌اثر.

بوجود آمدن‌ احساس‌های‌ ناخوشایند از انرژی‌ روانی‌، دقت‌ و تمرکز و شادابی‌ شما در فعالیت‌ می‌کاهد و برعکس‌ احساس‌های‌ خوشایند به‌ انرژی‌ روانی‌تان‌ می‌افزاید و در نهایت‌ روی‌ فعالیت‌های‌ شما اثر مثبت‌ می‌گذارد.

پس‌ بهتر است‌ با دیگران‌ رابطه‌ صمیمانه‌ و دوستانه‌ برقرار کنید و محبت‌ و روحیه‌ی‌ هم‌کاری‌ را ایجاد کنید و اگر نمی‌توانید یا نمی‌خواهید حداقل‌ از عکس‌ آن‌ بپرهیزید.

برای‌ این‌ کار شما نیاز به‌ یک‌ خانه‌ تکانی‌ عاطفی‌ و روانی‌ دارید، سعی‌ کنید تمام‌ ناراحتی‌ها، عقده‌ها و دل‌خوری‌ها و عصبانیت‌های‌ خودتان‌ را در مورد تمام‌ انسان‌ها از دل‌ و حافظه‌ی‌تان‌ پاک‌ کنید. و این‌ کار را در درجه‌ی‌ اوّل‌ به‌ خاطر آرامش‌ خودتان‌ انجام‌ دهید و در درجه‌ی‌ دوّم‌ به‌ خاطر دیگران‌ و برای‌ بهبود روابط‌ خود با دیگران‌. که‌ آن‌ هم‌ در نهایت‌ به‌ خودتان‌ باز می‌گردد.

انسان‌های‌ موفق‌ از این‌ طریق‌ توانسته‌اند از هدر رفتن‌ بسیاری‌ از انرژی‌های‌ روانی‌ خود جلوگیری‌ کنند و با دلی‌ آرام‌ و روحیه‌ای‌ سرشار از شادی‌ و لذت‌ و رضایت‌ به‌ تلاش‌ پر موفق‌شان‌ ادامه‌ دهند.

7 ـ انسان‌های‌ پیروز زندگی‌ پویادارند:

پویا بودن یعنی‌ علاقه‌ و شور و اشتیاق‌ در کل‌ وجود انسان‌، برخی‌ از انسان‌ها در تمام‌ امورات‌ زندگی‌شان‌ اشتیاق‌ و علاقه‌ و شور و نشاط‌ را دارند، هیچ‌کاری‌ را با سستی‌ و حالت‌های‌ کسالت‌ و بی‌میلی‌ شروع‌ نمی‌کنند، عشق‌ به‌ همه‌ چیز دارند. حتی‌ از ساده‌ترین‌ فعالیت‌ زندگی‌ مثل‌ نگاه‌ کردن‌ یا راه‌ رفتن‌ یا آب‌ خوردن‌ یا ... گرفته‌ تا پیچیده‌ترین‌ فعالیت‌ زندگی‌ مثل‌ مطالعه‌، تفکر و ... را طوری‌ انجام‌ می‌دهند مثل‌ این‌ که‌ تشنه‌ی‌ انجام‌ آن‌ هستند.

در این‌ ارتباط‌ شعار زندگی‌ انسان‌های‌ پیروزمند این‌ است‌،

یا کاری‌ را انجام‌ نده‌ و یا اگر آن‌ را انجام‌ دادی‌ با تمام‌ وجود و با شوق‌ و علاقه‌ و با جدیت‌ و نشاط‌ کامل‌ انجام‌ بده‌.

لذت‌ روانی‌ انسان‌ از زندگی‌ و امورات‌ زندگی‌ در مقابل‌ غلبه‌ بر خستگی‌ و احساس‌ نارضایتی‌ از زندگی‌ و فعالیت‌های‌ روزمره‌ و تلاش‌ها به‌ این‌ اصل‌ یعنی‌ زندگی‌ پویا وابسته‌ است‌. پس‌ هر کاری‌ را که‌ شروع‌ می‌کنید، هر تصمیمی‌ را که‌ اتخاذ نموده‌اید، هر مسیری‌ را که‌ شروع‌ کرده‌اید، خلاصه‌ هر فعالیت‌ و کاری‌ حتی‌ امورات‌ بسیار جزئی‌ را که‌ می‌خواهید انجام‌ دهید، آن‌ چنان‌ قدم‌ بردارید، که‌ گویی‌ تشنه‌ی‌ آن‌ هستید و با تمام‌ وجود به‌ آن‌ علاقه‌ دارید و به‌ آن‌ عشق‌ می‌ورزید.

8 ـ زندگی‌ توأم‌ با برنامه‌:

داشتن‌ برنامه‌ یعنی‌ تزریق‌ نظم‌ به‌ زندگی‌، یعنی‌ استفاده‌ به‌ جا و درست از اوقات‌، یعنی‌ استفاده‌ حداکثر از حداقل‌ زمان‌ و اوقات‌ در زندگی‌، یعنی‌ رهایی‌ از هر چه‌ پیش‌آید خوش‌ آیدها، یعنی‌ نتیجه‌ گرفتن‌ از تلاش‌ها، یعنی‌ رهایی‌ از سرزنش‌های‌ خود، یعنی‌ رهایی‌ از پوچی‌ و بی‌هدفی‌ و سرگردانی‌ و ...

البته‌ وجود برنامه‌ یا برنامه‌ریزی‌ در زندگی‌ مفهوم‌اش‌ این‌ نیست‌ که‌ انسان‌ مانند یک‌ ابزار خود را اسیر یک‌ برنامه‌ یا برگ‌ کاغذ تحت‌ عنوان‌ برنامه‌ نماید و بر اساس‌ ساعات‌ و دقایق‌ تعیین‌ شده‌ در آن‌ حرکت‌ کند.

‌ برنامه‌ یعنی‌ اندیشه‌ی‌ قبل‌ از عمل‌وآگاهانه‌ و بر اساس‌ یکسری‌ اهداف‌، عمل‌ کردن‌ است‌.

برنامه‌ریزی‌ یعنی‌ هر کاری‌ را در جای‌ خود و به‌ موقع‌ انجام‌ دادن‌ و تقسیم‌ زمان‌ به‌ تمام‌ فعالیت‌های‌ روزمره‌ و مورد دلخواه‌ و مورد نیاز. و فدا نکردن‌ یک‌ فعالیت‌ مثل‌ مطالعه‌ یا تفریح‌ به‌ یک‌ فعالیت‌ دیگر مانند خواب‌.

انسان‌های‌ پیروز وقتی‌ صبح‌ بر می‌خیزند تا شب‌ می‌دانند چند ساعت‌ ورزش‌ دارند، چند مدت‌ مطالعه‌ و چقدر فعالیت‌ شغلی‌ و چه‌ میزان‌ خواب‌ و قدم‌ زدن‌ و ... و می‌دانند چه‌ فعالیت‌هایی‌ را در آن‌ روز باید انجام‌ دهند. و اوقات‌ از دست‌ رفته‌ی‌ شان‌ را به‌ حداقل‌ می‌رسانند و اگر نیاز نداشته‌ باشند و ضرورتی‌ نباشد، به‌ دوست‌شان‌ هم‌ زنگ‌ نمی‌زنند، از خانه‌ بی‌هدف‌ بیرون‌ نمی‌آیند، درِ خانه‌ کسی‌ را بدون‌ دلیل‌ نمی‌زنند و سرگردان‌ در خیابان‌ و پارک‌ آن‌ها را نمی‌توان‌ دید و اگر هم‌ در خیابان‌ یا در پارک‌ قدم‌ می‌زنند دلیلی‌ بر آن‌ دارند، آن‌ هم‌ رفع‌ یک‌ نیاز یا رفع‌ خستگی‌ و لذت‌ بردن‌ از زندگی‌ و محیط‌ و ایجاد تنوع‌ در زندگی‌ و آن‌ هم‌ در حد معقول‌ خواهد بود.

پس‌ اگر طالب‌ پیروزی‌ هستید:

خود را از سرگردانی‌ برهانید و نظم‌ را در زندگی‌ ایجاد کنید.

 

9 ـ برخورد مناسب‌ با شکست‌ها در زندگی‌:

در ارتباط‌ با شکست‌ها در زندگی‌ به‌ چند نکته‌ی‌ مهم‌ باید توجه‌ داشت‌:

اول‌ ـ شکست‌ از زندگی‌ انسان‌ جدا شدنی‌ و حذف‌ شدنی‌ نیست‌. حتی‌ می‌توان‌ ادعا نمود که‌ شکست‌ و خطا و اشتباه‌ برای‌ انسان‌ یک‌ امر طبیعی‌ بوده‌ و جزئی‌ از زندگی‌ انسان‌ است‌.

دوم‌ ـ وقتی‌ شکست‌ها وجود دارند پس‌ می‌توان‌ از آن‌ها درس‌ گرفت‌ تجربه‌ کسب‌ نمود، آن‌ها را به‌ حداقل‌ رسانید و از تکرار آن‌ها جلوگیری‌ نمود.

سوم‌ ـ این‌ که‌ انسان‌ها با شکست‌هایشان‌ برخوردهای‌ متفاوتی‌ دارند. برخی‌ از انسان‌ها از شکست‌ عبرت‌ می‌گیرند و همان‌ شکست‌ نیرو و انگیزه‌ای‌ را در فرد برای‌ جبران‌ آن‌ و کسب‌ پیروزی‌های‌ بزرگ‌تر ایجاد می‌کند. این‌ قبیل‌ افراد هراسی‌ از شکست‌ ندارند، هیچ‌ وقت‌ تسلیم‌ آن‌ها نمی‌شوند. و ذره‌ای‌ ناامیدی‌ و یأس‌ را در خود ایجاد نمی‌کنند. امّا بر عکس‌ برخی‌ از انسان‌ها واکنش‌ ناامیدی‌ و یأس‌ و کناره‌گیری‌ و تسلیم‌ را پیشه‌ی‌ خود می‌سازند و از تلاش‌ و جبران‌ آن‌ باز می‌مانند.

باید توجه‌ داشت‌ که‌ خیلی‌ از شکست‌ها زائیده‌ی‌ خود انسان‌ نیست‌. هیچ‌ فردی‌ عمداً نمی‌خواهد شکست‌ بخورد. گاهاً شرایط‌ و موقعیت‌ها و کمبودها و محدودیت‌ها و موانع‌ بیرونی‌ باعث‌ شکست‌ انسان‌ می‌شود. البته‌ خیلی‌ از شکست‌ها هم‌ ممکن‌ است‌ به‌ خود فرد بازگردند. لذا بهترین‌ عکس‌العمل‌ در برابر شکست‌های‌ زندگی‌ پس‌ از عادی‌ دانستن‌ آن‌ها، ریشه‌یابی‌ و تأمل‌ درباره‌ چرائی‌ آن‌ است‌.

ریشه‌یابی‌ و یا بررسی‌ چرائی‌ها به‌ خاطر سرزنش‌ خود نیست‌ بلکه‌ به‌ خاطر تلاش‌ برای‌ جبران‌ و پیش‌گیری‌ از تکرار نشدن‌ آن‌هاست‌.

پس‌ این‌ مطلب‌ را فراموش‌ نکنید، پیروزی‌ بدون‌ شکست‌ معنا و مفهومی‌ ندارد، پس‌ تلاش‌ کنید و از شکست‌ها نهراسید و آن‌ها را خوب‌ تحلیل‌ کنید و واکنش‌ مناسب‌ با آن‌ها داشته‌ باشید، مطمئناً پیروزی‌ از آن‌ شماست‌.

10 ـ مثبت‌ نگری‌ را پیشه‌ی‌ خود سازید:

مثبت‌ نگری‌ یعنی‌ یک‌ تلاش‌ آگاهانه‌ و ارادی‌ در جهت‌ تشخیص‌ و درک‌ زیبایی‌

کتاب دستنویس قانون مدنیو ثبت منتشر شد

جهت دریافت بخشی از کتاب کلیک نمایید  

امروز نوشتن کتاب در هر زمینه ای قواعد ویژه خود را دارد،هنری است که باید اساس آن را آموخت و همراه با رنگی از ذوق و ابتکارهای شخصی ارائه داد.

دکتر کاتوزیان (فرازی از مقدمه کتاب اعمال حقوقی)

جهت دریافت بخشی از کتاب کلیک نمایید   


 برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد کتابها  و  لیست و شماره تماس برخی از کتابفروشی ها در سراسر کشور که می توانید کتابهای دستنویس را از این کتابفروشی ها تهیه نمایید به ادامه مطلب بروید .

 

سخن مولف :

سال 1388 قرار بود 8 جلد کتاب آموزشی به سفارش یکی از ناشران برای درس مهم مدنی تدوین کنم . اما این امر به دلیل تخریب و انحصار گرایی و تنگ نظری برخی امکانپذیر نشد هر چند با تلاش و صرف دو سال زمان این مجموعه در نوع خود کم نظیر آماده شد اما مدیر نشر تحت تاثیر برخی افراد که نشر این کتاب ها را در تضاد با منافع خود می دیدند علیرغم میل باطنی اش آن قدر تردید و تأمل کرد و این افراد آنقدر کارهای ناجوانمردانه و آزار دهنده انجام دادند تا بی خیال انتشار  کل این مجموعه شدم اما همین موضوع سر آغاز یک پژوهش جامع و پر حجم در حوزه حقوق مدنی شد . سال 89 هم زمان با فعالیت آموزشی وارد کارآموزی وکالت شدم و با حضور در شعب دادگاه ها و تلمذ در محضر اساتید بزگواری که اکثراً از قضات تجدید نظر استان آذربایجانشرقی بودند بالاخص استاد خیرالله تیموری و استاد محمد زاده با کاربرد حقوق مدنی در عرصه دادگاه ها بیشتر آشنا شدم و علاقه من به این حوزه از حقوق باعث ترغیب در آغاز پژهشی بسیار پر حجم در حقوق مدنی شد که تاکنون نیز ادامه دارد پژهشی که از مذاکرات مجلس آغاز شده و با مطالعه دقیق نوشته های علمای متقدم در دوره شکوفایی حقوق مدنی اساتید بزرگوار شاه باغ - شایگان - عدل السطنه ادامه یافت و به مطالعه در دوره میانه که آغاز دوره طلایی نویسندگان حقوق مدنی است رسید . در غنای این دوره پر بار همین بس که نوشته های دکتر امامی بنیانگذار تئوری اصالت فقه در تفسیر قانون مدنی فصل جدیدی از تفسیر در حقوق مدنی را رقم زده و بعد از ایشان دکتر لنگرودی تئوری موازنه را بنیان نهاده ند تئوری که هر چند محجور مانده اما به دو دلیل از اهمیت بسیار بالایی برخودار است اول اینکه این تئوری در تفسیر قانون اصیل است و ترجمه از متون فقهی یا متون حقوقی خارجی نیست و دوم اینکه توسط کسی بنا شده که خود هم در فقه و هم در حقوق نوین  و نظرات جدید مسلط می باشند   . اندکی بعد از ایشان یکی از درخشان ترین ستارگان حقوق ایران ظهور کرد دکتر کاتوزیان با تئوری اصالت عدالت در تفسیر قانون که هم اکنون تئوری غالب بر  مبانی آموزشی و پژهشی حقوق مدنی است قانون مدنی را با به خدمت گرفتن متون فقهی و متون حقوقی خارجی و افزودن نظرات خود با محوریت عدالت  از ورای چالش های نظری آرام آرام به سمت عرصه کاربرد و عمل سوق داد. و تقریباً هم زمان با ایشان دکتر شهیدی با تئوری اصالت قانون مکتب جدیدی را در تفسیر قانون مدنی بوجود آورده اندکه  هر چند عمر کوتاه ایشان کفاف تکامل این نظریه را به طور کامل به ایشان نداد اما یادگار های گرانبهای ایشان در باب حقوق تعهدات نظریه ایشان را شناساند . بوجود آمدن چهار مکتب و بیش از ده ها  جلد کتاب فاخر در حوزه حقوق مدنی در طول سه دهه دوره طلایی حقوق مدنی را رقم زد.اما در دور متاخر متاسفانه چند عامل از جمله جزوه گرایی و مدرک گرایی و زندگی سریع ماشینی باعث گردیده فعلاً شاهد ظهور تئوری های جدید حداقل در حوزه حقوق مدنی نباشیم . علیرغم تئوری های جدید علم از جمله تئوری ابطال پذیری که پیشرفت بسیار داشته است این نظریه ها در علم حقوق مغفول مانده است اما جریان طبیعی علم پویاست و طبیعتاً شاهد چهره های تاثیر گذار در آتیه  خواهیم بود  . در حال حاضر حقوقدان متأخر در حوزه حقوق مدنی چند دسته شده اند اول آنهایی که پرچمدار هریک از این مکاتب هستند که طبیعتاً مورد توجه علاقمندان گروه خاصی  می باشند و برای  سایرین چندان نام آشنا نیستند. دوم نوگرایان هستند که مکتب ساز یا پرچم دار مکتبی نیستند و مترجمان نظریه های جدید نوین در دنیا هستند که بدلیل عدم سنخیت این نظریه ها با حقوق کشور هر چند در عرضه نظر پیشرفتهایی حاصل می آید اما در عرصه عمل ناکار آمد است و عده ای هم بیشتر تخصص گرا هستند و در همه مباحث حقوق مدنی ورود نمی کنند . و گروه بعدی  آنهایی هستند که تکلیفشان روشن نیست از همه مکاتب مطالبی را مخلوط می کنند و اغلب هم هیچ کدام  از مکاتب را هم قبول ندارند.  همین موضوعات باعث گردیده است تا اختلاف نظرها در حوزه حقوق مدنی بسیار زیاد بوده و  حقوق خوانان و دانشجویان  را در یادگیری دچار مشکل سازد. حجم بالای منابع و تداخل و تعارض و تضاد و  ابهام در نظرات و تنوع مباحث در حقوق مدنی هم به این مشکل می افزاید.  

برخی به دلایلی این مشکلات را انکار می کنند  و برخی از روی فخر بی جا آن را نادیده گرفته و مشکل خود نمی دانند و کار آموزشی را سخیف می پندارند البته در توسعه این افکار افراط در بکار گیری برخی ابزارها از قبیل نمودار و چارت که اصل موضوع را تحت تاثیر قرار می دهد نقش اساسی دارد گاهی این افراطها تا جایی پیش رفته که روشهایی بی مبنا با سبک آثار پر ارزشی مثل نظم کنونی دکتر کاتوزیان مقایسه شده است و حتی بدتر از آن با اهداف تجاری محض و صرفاً به این خاطر که کلاسی پر شود یا کتابی چند جلد بیشتر بفروشد بجای نظم کنونی معرفی شده اندکه این موضوع مسلماً ستم در حق علم و شخصیت های صاحب مکتب  است . در هر حال  یک اصل در کتب آموزشی نباید فراموش شود اینگونه کتابها در هر شکل و سبکی فقط بیان کننده ساده تر مطالبی است که اساتید فرزانه صاحب مکتب بیان داشته اند. خوشبختانه در سالهای اخیر نیز کتابهای نموداری و چارتی بی مبنا در حال منسوخ شدن  است و نا کارآمدی آنها بر اکثریت مسلم گردیده است.

در این میان آنچه مسلم است این است که  مشکلات آموزشی به خصوص در حقوق مدنی واقعاً وجود دارد و باید به طریقی رفع گردد. این موضوع مثل راه رفتن روی لبه تیغ است از طرفی  نباید بهانه ای باشد در دست عده ای که از مسیر این خلاء ادعای سبک و مکتب کنند و ارزش علم حقوق را پایین بیاورند و از طرف دیگر نیاز به آموزش و ابزار و کتب آموزشی با حفظ شأن علم حقوق نباید مغفول بماند.

عده ای به دلایل مختلف خرده بر آموزشی نویسان می گیرند البته عده ای از آنها چیزی را توان انجام آن را ندارند انکار می کنند بسیار شنیده ام از کسانی که توان نوشتن درسنامه ای ابتدایی را ندارند و با حالتی حق به جانب می گویند این کارها را در شأن ما نیست. این افراد را ارجاع می دهم به نکته ظریفی از  استاد بزرگوار دکتر کاتوزیان که این معضل را در جمله اول مقدمه کتاب اعمال حقوقی به زیباترین بیان متذکر شده اند :

اگر هدف از تألیف کتاب حقوقی نشر فرهنگ دادگری و نظم باشد، بی گمان تعلیم دانشجویان از لوازم حرکت به سوی این هدف است.

 
و در این میان نباید  از نظر دور داشت که اساتید بزرگواری هستند قدمهای بزرگی در این راه برداشته اند که تلاششان شایسته تحسین و تقدیر است.  کتاب حاضر نیز به دور از هر ادعا تلاشی است برای یادگیری و تفهیم قانون مدنی که با توجه شکل بیان در کمترین حجم ممکن بیشترین مطالب را آموزش دهد بدون اینکه مبانی را نا دیده انگاشته و به نکته گرایی صرف اکتفا کند ضمن اینکه چون شرح قانون در لابلای قانون جا داده شده بهانه ایست برای آشتی نص قانون با تفسیر دکترین و شرح لازم آن که در عرصه آزمونی و کاربردی بسیار موثر است . همه نکات برگرفته از کتب اساتید برتر با اندکی تعدیل و تلخیص است هر چند در طبقه بندیهای خاص و به فراخور جایگاه تاثیر آن در مواد آورده شده است . این کتاب آموزشی و کاربردی به جامعه حقوقی تقدیم می گردد با ذکر دو موضوع اولاً دوره کامل آموزشی حقوق مدنی تالیف اینجانب در حال حاضر در بسته های آموزشی موسسه کمک آزمون ارائه می گردد که عزیزان علاقمند  می توانند از این بسته ها استفاده نمایند  و دوماً در آینده نه چندان دوره  8 جلدی مدنی که بالغ بر 8000 هزار صفحه پژوهش چند بعدی در حقوق مدنی است تحت عنوان (قانون مدنی در نظم حقوقی نوین ) نیز تقدیم عزیزان علاقمند خواهد گردید که با توجه حجم بالای منابع فقهی و نیاز به ترجمه منابع حقوق خارجی اندکی زمان بر است. اما بدون شک با توجه به روش تحقیق و طبقه بندی و سبک ارائه منحصر به فرد آن ارزش زمان گذاشتن را دارد و آثار مثبت بسیاری را برجای خواهد گذاشت.

کتاب قانون دست نویس چیست ؟

همه ما کتابهای قانونی داریم که از دوره دانشگاه با نکته نویسی و حاشیه نویسی همراه خود داشته ایم اغلب رنگ و رو رفته و سیمی شده که به هیچ قیمتی و تحت هیچ شرایطی آنها را از دست نمی دهیم و از کتابخانه مان حذف نمی کنیم.

غیر از حس نوستالژی و خاطر انگیز بودن،  این کتابها اغلب یک ویژگی دارند : با هیچ کتاب قانونی به اندازه این کتاب ها راحت نیستیم .

مجموعه قوانین دست نویس چیزی غیر این کتابهای قانون متعلق به مولفین نیست که از فعالین مطرح آموزشی هستند و این کتابها حاصل سالها تلمذ و تحقیق و مطالعه و تدریس آنهاست و با تفحص در منابع مرجع و اصلی نکات لازم تحلیلی و آموزشی و کاربردی به آنها اضافه گردیده و به شکلی زیبا و ابتکاری تدوین و تنظیم شده است . برای اینکه با این کتابها و سبک تهیه آنها آشنا بشوید فرض کنید می خواهید متن ماده ای را به هر انگیزه ای بخوانید برای مثال ماده 10 قانون مدنی، کتاب قانون ساده ای را باز می کنید و با این متن روبرو می شوید :

ماده 10 - قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. ‌

حال می خواهید در مورد این ماده بیشتر بدانید و وقت زیادی هم ندارید ، لاجرم به کتب محشا یا در نظم کنونی یا کتابهای مرجع رجوع می کنید که زمان بر است و مجبور به تحمل خواندن حجمی بالا هستید برای خواندن در باره ماده 10 با مراجعه به چندین کتاب اگر منابع معتبر در دسترس داشته باشید یا در محیط هایی مثل دادگاه و دانشگاه امکان حمل آنها را داشته باشید به نکات زیر می رسید :

1-     مادهی 10ق.م در مقام بیان اصل آزادی قراردادی و اصل مباح بودن قرارداد هاست.

2-    مقصود ماده از اصل مباح بودن قراردادها کنایه از این است که در منع قانونگذار تردید نباشد وگرنه قرارداد مخالف روح  قانون نیز باطل است واین عقود نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند. 

3-    قراردادهای خصوصی باید مخالف  قانون امری نباشند،اگر برخلاف قوانین تکمیلی باشند صحیح و نافذ  هستند چون تراضی بر قانون تکمیلی حکومت می کند. 

4-    این ماده اصل آزادی اراده را بیان داشته و به حکومت اراده دامنه گسترده ای می بخشد و آن را از حصار عقود معین خارج می سازد بنابراین قرادادهای تابع این ماده را از جهتی می توان عقود غیر معین نامید هرچند در عقود معین نیز قابل استناد است مشروط به آنکه وسیله تجاوز به احکام امری آن عقود نشود.

5-    این ماده شرط را نیز از قید ضمن عقد بودن رها می سازد زیرا شرط خود قرار دادی است که می تواند جدا از عقد الزام آور باشد کافیست شرط مربوط به قرار داد باشد، تا متمم آن گردد هرچند بعد از عقد امضا شود .

6-    این ماده عقد صلح که سایر عقود را در مقام آن می توان منعقد نمود، بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده 10 نمی گردد. تفاوت این دو در این است که عقود دیگر در مقام صلح تابع قواعد و احکام عقد صلح است که در مواقعی آمره بوده و غیر قابل تراضی است اما قرارداد بموجب ماده 10 تابع هیچ حکمی غیر از مفاد قرارداد خصوصی نیست مگر مخالف قانون آمره باشد. 

7-    اثر عقد و شرط محدود به طرفین عقد (کسانی که در تراضی دخالت داشته اند) می باشد هرچند در ضمن عقد تعهد به نفع شخص ثالث هم بشود .

8-    قرادادهای خصوصی تابع قواعد عام شرایط صحت قراردادها در تراضی و اهلیت و اختیار و موضوع و جهت معامله هستند.

9-     کلیه اصول قراردادهای معتبر از قبیل اصل صحت ، اصل لزوم و اصل نسبی بودن و اصل رضایی بودن و.... در این قراردادها حاکم است

اما اگر کتاب قانون دستنویس را داشته باشید که یک کتای قانون کم حجم اما عنی است ماده 10 را از این کتاب چنین می خوانید (متن قرمز متن خود ماده و متن آبی متن شرح درون ماده ایاست) :

اصل بر آزادی قراردادها و مباح بودن آنهاست بنابراینقراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌کهدر تراضی دخالت داشته اند و‌آن ‌را منعقد نموده‌اند ، در صورتی که مخالف صریحو روح بلاتردیدقانون امری (نه تکمیلی و تفسیری) و نظم عمومی و اخلاق حسنهنباشد،بعنوان عقد غیر معین که احکام خاصه آن را تراضی افراد تعیین می کند بشرطی که شرایط عمومی صحت معامله را دارا باشدنافذاستو کلیه اصول قراردادهای معتبر از قبیل اصل صحت ، اصل لزوم و اصل نسبی بودن و اصل رضایی بودن و.... در این قراردادها حاکم است هرچند این قراردادها بصورت شرط ضمن عقد منعقد گردند.

همانطور که مشاهده می فرمایید حجم تقریباً 20 سطری متن و شرح ماده 10 قانون مدنی در 6 سطر ارائه گردیده به گونه ای که هم متن قانون را دارید هم شرح قانون را .  

قوانین دستنویس چه ویژگیهایی دارد ؟

در این کتابهای قانون  هم متن ماده را دارید هم لابلای کلمات قانون  همه آن چیزی که راجع به ماده باید بدانید از قبیل:

1-     معانی لغات مشکل و عبارات دشوار موجود در متن مواد.

2-    مفاهیم مخالف مواد.

3-    اصول حاکم بر هر ماده .

4-    آثار کاربردی و فواید عملی مواد.

5-    شرایط حکومت هر ماده .

6-    ذکر یا تکمیل استثنائات احکام مواد  

7-    ارتباط مواد باهمدیگر و با قوانین خاص و آرای وحدت رویه

8-    ذکر تحلیل معتبر دکترین حقوقی

9-     ذکر اصول حقوقی و در حد لازم قواعد فقهی که ماده بر اساس آن تقنین یافته است

10-  و......

این سبک با نام شرح در متن قوانین یا درون نگاری مواد قانونی یا درون نویسی قانون  و با نام  قوانیندست نویساولین بار در کشور توسط گروه علمی موسسه کمک آزمون اجرا و ارائه گردیده و در اختیار جامعه حقوقی قرار گرفته است.

قوانین دست نویس چه تفاوتی با کتاب قانون معمولی دارد ؟

تفاوت این سبک با کتب قانون ساده در شرح جامعی است که در این کتابها در لابلای مواد گنجانده شده و درک و تسلط خواننده را بر مفاهیم ماده گسترش می دهد و نیاز او را برای مراجعه به تفسیر ماده در حد اقتضاء بر طرف می کند برای همین :

1-     به کار قضات و وکلاء و و سایر شاغلین حرفه ای حقوقی که بدون شک توان علمی و مهارت لازمرا در درک مواد قانونی دارند اما زمان لازم را بدلیل مشغله های روزمره ندارد  سرعت می بخشد و آنها را از مراجعات در زمانهای اندک و مکانهای محدود به منابع بی نیاز می سازد.

2-    داوطلبان آزمونهای حقوقیبا خواندن متن قانون ، قانون را یاد می گیرند و نکات راجع به آن را در کمترین زمان و حجم ممکن (در داخل خود متن قانون ) فرا می گیرند. همین کتابها ضمن بکارگیری بعنوان منبع مکمل بسیار قوی در کنار کتب مرجع . در روزهای پایانی منتهی آزمون بدون شک کاملترین منبع برای جمع بندی خواهند بود.

3-    دانشجویان حقوق  مهارت صحیح خواندن و درست تفسیر کردن قانون را ضمن فراگیری خود قانون یاد می گیرند. این کتابها پیوندی است میان متون قانونی با متون دکترین و نظرات اساتید برتر حقوقی در معتبرترین منابع  حقوقی.

4-    مردم عادی در حد نیاز خود با حقوق خود فارغ از تکلف و انشای ویژه ادبیات قانون نگاری در متون قانونی آشنا خواهند شد .

قوانین دستنویس چه تفاوتها و چه شباهتهایی  با کتابهای محشا و در نظم کنونی دارند ؟

این قوانین بلاشک خود یک محشای کامل هستند که شکل و سبک آنها اندکی متفاوت است و شرح و محشا بجای ذیل ماده و در قالب نکته و زیر نویس در داخل خود ماده و لابلای کلمات خود قانون آمده است که باعث یک مزیت بسیار بزرگ است : کتابهای قانون دست نویس با توجه به سبک ارائه با وجود دارا بودن شرح جامع قانون دارای حجمی بسیار کمتر از کتابهای محشا و نظم کنونی استکه حمل آنها را توسط وکلاو قضات و دانشجویان و داوطلبان حقوقی در محیط هایی چون دادگاه و دانشگاه و کتابخانه ها بسیار آسان می سازد


جهت دریافت بخشی از کتاب کلیک نمایید 


جهت مشاهده مجموعه قوانین دستنویس سایر دروس کلیک کنید

 

1 گرگان کتاب‌فروش جلالی 32222127-017
2 گیلان قصر دانش 44439009-013
3 کرمانشاه جهان کتاب 7284838-0833
4 یاسوج خانه کتاب 333223512-074
5 شیراز &l
نظر سنجی علل عدم موفقیت در آزمون وکالت

نظر سنجی

بچه هایی که در آزمون وکالت چندین بار شرکت کرده و قبول نشده اند حتماً در این نظرسنجی شرکت کنند .

بنظر خودتان چرا در آزمون وکالت قبول نمی شوید؟ خودتان دلیل عدم موفقیت خود را در چه می دانید؟

ما عادت داریم دنبال آنهایی برویم که قبول شده اند و بپرسیم چطور قبول شده اند . اما مطابق نظریات جدید آموزشی باید برعکس از قبول نشدگان پرسید چرا قبول نشده اند و آسیب ها را شناخت و دلایل عدم موفقیت را شناسایی و دسته بندی نمود و مطابق آن راهکارهایی ارائه نمود اگر موانع شناسایی شوند برداشتن آنها راحتر خواهد بود.

از دوستان دعوت می کنم که در این نظر سنجی شرکت کنند لازم نیست نامی از خود بنویسید با نام مستعار نیز می توانید نظرات خود را بیان کنید . اهمیت شرکت در این نظر سنجی، این است که شما با دلایل عدم موفقیت دیگران نیز آشنا می شوید. بعد از اتمام نظر سنجنی نظرات طبقه بندی شده  و نتایج آن اعلام خواهد گردید تا برای رفع موانع بهترین راهکارها ارائه گردد که مطمئناً می تواند کلید موفقیت شما باشد.. به سوال زیر پاسخ دهید.

بنظر خودتان چرا در آزمون وکالت قبول نمی شوید؟ خودتان دلیل عدم موفقیت خود را در چه می دانید؟

 

برای درج نظر خود و مشاهده نظرات سایر دوستان کلیک کنید

 

مجید

سلام 3 بار در آزمون شرکت کردم و نتونستم قبول بشم دلیل اصلی در دو آزمون 91 و 92 مطالعه ناقص بود اما پارسال چوب وبلاگهای حقوقی را خوردم و   آنقدر منابع بی خود دورم  جمع کردم که اصلاً معلوم نشد چی شد . امسال شروع کردم از همون دی ماه به خوندن کتابهای دکتر شمس و دکتر کاتوزیان و دکتر اسکینی و دکتر اردبیلی و دکتر میر محمد صادقی و اصول قافی تازه فهمیدم حقوق خوندن یعنی چی . به بقیه هم توصیه می کنم دور خودشون نچرخن و منبع اصلی بخوانند.

زهرا

سلام من 3سال در ازمون وکالت شرکت کردم اما نمیدونم چرا قبول نمیشم زمان میگذارم اما شیوه خوندن را بلد نیستم برنامه ریزی ندارم و سرجلسه ازمون هم وقت کم میارم به دلیل این که همه سوالات به چشمم خورده اما نمیتونم گزینه درست را انتخاب کنم امسال هم میخوام در ازمون های ازمایشی دادافرین ثبت نام کنم تا شاید موفق شوم اما بازم تردید دارم که خودم بشینم خوب بخونم نتیجه می گیرم یااگه برم ازمون ازمایشی موفق میشم خواهش میکنم راهنمایی ام کنین اگه ممکنه خیلی زود جواب بدید

ساره

سلام به همه . من دو بار در آزمون وکالت شرکت کردم هر دو بار به سه دلیل نتونستم قبول بشم . دلیل اول مدنی دلیل دوم مدنی و دلیلی سوم هم مدنی . در صد های مدنی من در هر دو آزمون پایین 10 بود گریه . واقعاً موندم نمی دونم دیگه چکار کنم؟

کرامت

سلام با تشکر از شما من فقط تنبلی می کنم میخوام بخونم اما سر خودم کلاه میذارم بازها تصمیم می گیرم و شروع به خواندن می کنم اما به بهانه های مختلف مطالعه را رها می کنم . راستش دیگه میخوام بی خیال خودم و وکالت بشم. اگر راهی می دونید که مشکل منو حل کنه ممنون میشم.

 

برای درج نظر خود کلیک کنید

 


نگاهی تحلیلی به حضور ناشران و موسسات حقوقی در نمایشگاه

نگاهی تحلیلی به حضور ناشران و موسسات حقوقی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

در طول 10 روز برگزاری نمایشگاه کتاب فرصتی شد تا سه بار در نمایشگاه حاضر شوم در طول این سه روز با دانش جویان حقوق از سراسر کشور گپ و گفتی داشتم  و تقریباً کتابهای همه ناشران حقوقی را بررسی کرده و از غرفه های موسسات معتبرآموزشی حقوق  بازدید کردم. خالی از لطف ندیدم آنچه واقعاً دیدم را خالی از هر حب و بغضی خدمت مخاطبان گرامی وبلاگ ارائه دهم.

منظورم از ناشر در این نوشته  آنهایی هستند که به نشر کتب آموزشی یا پژوهشی یا کاربردی و تخصصی حقوق  اهتمام دارند. چاپ کنندگان صرف متن قانون از شمول این مطلب و علی الاصول ناشران حقوقی خارجند البته به استثنای نهادهای رسمی مثل معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت آموزش و تنقیح قوانین قوه قضاییه و روزنامه رسمی  که به تنقیح و تشریح و ترتیب قانون بعنوان یک نهاد رسمی بصورت علمی می پردازند.

همچنین  موسساتی که به دور از هر گونه نو آوری و تلاشی در اعتلای حقوق فقط اسم موسسه را یدک می کشند از شمول این نوشته خارجند و طبیعتاً وقت هم آنقدر ارزش دارد که تلف هر چیزی نشود.  

به ادامه مطلب بروید
 

گرانی بود

گرانی کتاب حضور فعالانه ای در نمایشگاه بخصوص در نشر دانشگاهی داشت بطور متوسط هر چهار جلد کتاب حقوقی 100 هزارتومان هزینه دارد بالا&#174#1740; 70 درصد  از دانشجویان و داوطلبان آزمونهای حقوقی حتی با کمک بن های خود نتوانستند تعداد کتابهای خریداری شده  خود ر ا به 10 جلد برسانند.

در حقوق، انتشارات سمت، نهاد ریاست جمهوری ، سهامی انتشار و گنج دانش و نشر دادگستر حداقل در نمایشگاه نشان دادند که با دید منصفانه هم می توان فعال و پویا و موفق بود  البته سمت و انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری حمایتی هستند اما رویکرد سهامی انتشار و گنج دانش و نشر دادگستر بسیار تحسین بر انگیز است چون به مفهوم واقعی ناشرند و در اغلب موارد قیمتهای روی جلدشان به طرز تحسین بر انگیزی از قیمت متعارف هم اندکی پاینتر است.

میزان همچنان در تعداد مخاطب پیشتاز است

غرفه میزان از اول تا آخر نمایشگاه پر ترددترین غرفه تخصصی حقوق بود. تنوع عناوین ، نشر کتب درسی، اهتمام به نشر کتب تخصصی و فوق تخصصی و پژوهشی حقوق و کیفیت چاپ و کاغذ و صحافی دلیل اصلی استقبال از این نشر است . امسال کتابیار های نشر میزان نیز تمام وقت به راهنمایی مراجعین می پرداختند و اطلاعتشان نیز مطلوب و مفید بود. چند عنوان جدید هم در ویترین این نشر وجود داشت.  

ای کاش نشر میزان با این همه مخاطب و البته فضای خوبی که بخاطر  تعداد عناوین در اختیار داشت  فکری به حال طراحی و زیبا سازی  غرفه خود می نمود.

بی سلیقگی در طراحی غرفه و طراحی جلد درد مشترک همه ناشران حقوقی

وقتی برخی غرفه های رشته های دیگر را می بینی یا غرفه های موسساتی مثل مدرسان و ماهان و قلم چی را ، بعنوان یک حقوقی دوست داری در رشته تو نیز باشند غرفه هایی که نه در حد آنها که نامشان رفت، بلکه در حدی که حداقل توی ذوق بازدید کننده نزند با سلیقه و زیبا طراحی شده باشند.

غیر از نشر جنگل که زیباترین غرفه را داشت درد عمومی سایر غرفه های حقوقی  کم د در طراحی غرفه بود. البته محدودیتهایی از قبیل مساحت کم غرفه ها مساله را تاحدی توجیه می کند اما اندکی نو آوری و ذوق همان محیطها را می تواند به محیطی دلپذیر تر و زیباتر و حد اقل صمیمی تر تبدیل کند .

به هر حال می شود با اندکی ابتکار و ذوق محیطی را ساخت که حس خوبی را القاء کند امیدوارم ناشران حقوقی به این امر توجه داشته باشند و البته مطمئن باشند این امر موجب جلب مخاطب و فروش بیشتر آنها نیز خواهد شد.

به نمونه ایی از این ابتکارات توجه کنید:

ناشری (البته غیر حقوقی) دفتر یادگاری داشت  و بازدیدکنندگان را دعوت به نوشتن عبارت یا جمله بعنوان یادگاری در آن دفتر می نمودند. از سر کنجکاوی قبل از نوشتن متن مد نظر خودم در دفتر یادگاری این ناشر (قصد داشتم از انتشار کتاب بیشعوری خاویر کرمنت از این ناشر تشکر کنم!!!!!!) نگاهی به نوشته های مراجعین انداختم و تیز هوشی ناشر را تحسین کردم . جمله های مراجعین دقیقاً سلایق و علایق آنها را نشان می داد و طبیعتاً  این مخاطب شناسی دقیق و مستقیم  نقشه راه سال آینده این ناشر خواهد بود. با یک تیر کوچک چند نشان بزرگ را هدف قرارداده بود ایجاد حس صمیمیت و همذات پنداری در مراجعین ، ایجاد تجمع در غرفه و اعتبار بخشی بر آن ، احترام به نظر مراجعین و جلب احترام آنها، خاطره سازی برای مخاطب از غرفه خود، شکار ایده های مراجعین از جمع بندی نظرات، رصد علاقمندی اکثریت برای تهیه محصولات مطابق آن علایق و ......  

 سهامی انتشار پرتره بزرگ و زیبایی از استاد کاتوزیان را با ترکیب رنگ گرم در غرفه خود داشت که همان یک تابلو هم محیط آن غرفه را علمی تر و گیراتر کرده بود  و ضمن زنده نگه داشتن یاد استاد بزرگوار بهتر از هر تابلو و تبلیغی  از دور مخاطب حقوقی را جلب می کرد.

از اینکه بگذریم یک موضوع مهم دیگر طراحی جلد است این امر البته تا حد زیادی سلیقه ای است و من فقط نظر شخصی خود را بعنوان مخاطب این کتابها می گویم

 شما خود بطور اتفاقی 10 کتاب از 10 ناشر حقوقی انتخاب کنید و به هرکدام از 1 الی 10 نمره بدهید . در اکثر موارد طراحی جلد چندان نمره مطلوبی در کتب حقوقی از شما نمی گیرد.

از میان ناشران حقوقی  زیباترین جلد متعلق به چند عنوان از انتشارات مجد است بعد از آن انتشارات جنگل نیز نشان داده به این امر توجه ویژه دارد.

نکته جالب اینکه دو کتاب مطرح در آیین دادرسی کیفری جدید (کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی و کتاب ایین دادرسی کیفری آقای ساولانی) جلدی شبیه جلد دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی دکتر شمس داشتند. البته مولفان در این زمینه چندان دخالت ندارند و این امر به ناشر باز می گردد.  

تب حقوق جزای عمومی  و مسئولیت مدنی و مظلومیت سایر دروس

حقوق علم بسیار وسیعی است اما تب انتشار کتب گرایش جزا و جرم شناسی بخصوص جزای عمومی نشر حقوق را فرا گرفته است.

قفسه های حقوق جزای اکثر ناشران پر بود از کتاب های در نگاه اول  تازه اما با تدقیق و تورق اغلب تکراری با عناوین مختلفی مثل درسنامه ، در آمدی بر...، نگاهی به ... . بدون اغراق بیشتر این کتابها ترکیب نظرات دکتر نور بها و دکتر اردبیلی و کتاب موشکافانه تحولات و رویکردهای نوین آقای بخشی زاده به عنوان مهمترین منبع تطبیق قانون قدیم و جدید با اندکی فزونی و کاستی است.

هرچند قانون جزا تغییر یافته و جدید محسوب می شود اما باز این تعداد در یک گرایش، اندکی تامل بر انگیز است. البته در این مورد دو نکته را جالب است بدانید:

نکته اول اینکه  در گرایش جزا کتاب کمک آموزشی خوب و کامل به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد و مهمتر اینکه به نظر شخصی اینجانب کتاب تست مناسب برای جزای عمومی اصلاً موجود نیست و کتابهای تست موجود با رویه آزمونها مطابقت ندارند یا تالیفی با سلیقه شخصی(نه رویه آزمونی) هستند یا تطبیق سوالات سالهای گذشته با قانون جدید بدون توجه به نامتجانس بودن این سوالات با نهادهای  جدید حقوق جزا می باشند. (به رسم انصاف کتاب تست جدیدالچاپ جزای عمومی آقای حمید رضا کلانتری را هنوز ندیده ام پس از شمول این نظر خارج است).

نکته دوم اینکه هنوز کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی به قوت و قدرت کتاب نظم آقای شکری مطابق قانون جدید وجود ندارد و این خلاء حس می شود.

در مورد سایر گرایشها متاسفانه شاهد افت عناوین بودیم .

در حقوق خصوصی مظلوم ترین درس و کم عنوان ترین کتاب آیین دادرسی مدنی است گویی آیین دادرسی مدنی در نظرات دکتر شمس و دکتر مهاجری متوقف شده است. هرچند سری آیین دادرسی مدنی این دو بزرگوار ابر منبع آیین دادرسی مدنی هستند اما نباید از نظر دور داشت کتاب دکتر متین دفتری نیز در زمان خود از دید خیلی ها حسن ختام بود. بنابراین توقف در این دو سری ظلم در حق آیین دادرسی مدنی بعنوان یک علم است که هنوز سوالات بی پاسخ زیادی در آن جای پژوهش دارد. مووید این امر دو کتاب داوری دکتر یوسف زاده  و آیین دادرسی مدنی فراملی دکتر غمامی است که نشان می دهند حوزه های تخصصی و فوق تخصصی این علم هنوز جای کار بسیار دارد.

تک کتابهای جدید در حقوق مدنی نیز 70 درصد به مسئولیت مدنی اختصاص دارد گویی حقوق مدنی در مسئولیت مدنی خلاصه می شود که در واقع چنین نیست . ظهور کتاب تعهدات دکتر شعاری (از نشر شهر دانش) نشان داد تعهدات و سایر موضوعات حقوق مدنی(خانواده و ارث و عقود معین و اموال و اشخاص ......) هنوز جای کار بسیار دارد. نمی دانم چرا هم حوزه های مبنایی (مثل اموال و مالکیت ) و هم حوزه های مصداقی (مثل عقود معین ...) رها شده و گرایش ها اغلب به مسئولیت مدنی است؟

تقریباً سه ماه پیش در روند تحقیق مجموعه حقوق مدنی در نظم حقوقی نوین چند سوال در همین بخش اموال که خیلی ها آن را پیش پا افتاده می انگارند برایم پیش آمد که تقریباً همه اساتیدی از آنها سوال نمودم در پاسخ صحیح شک داشتند یک نمونه از سوالات این بود :

در عمری به عنوان نوعی از حق انتفاع ملاک قلمرو زمانی حق انتفاع عمر مالک یا منتفع یا ثالث است و عمر با فوت طبیعی یا فرضی(با غیبت غایب مفقود الاثر ) یا حکمی (با ارتداد مرد بطور مطلق و ارتداد زن در صورت عدم توبه) به پایان می رسد حال :

1-  وضعیت عمری در موت فرضی (اعلام موت به علت غیبت) کسی که عمری به مدت عمر اوست چه خواهد شد؟ در صورتی غایب برگردد چه وضعیتی خواهد داشت؟ حکم عمری  در مورد فرضی موت مالک و منتفع یا ثالث با توجه به شرایط هرکدام از آنها چه خواهد بود؟

2-  آیا موت حکمی (ارتداد) موجب انقضای عمری می گردد؟ چون موت حکمی در قانون نیامده است می توان با استناد ماده 3 آیین دادرسی مدنی موضوع را فقد قانون یا نقص قانون فرض و با توصل به منابع معتبر فقهی در صورت ارتداد فرد عمری را منقضی دانست؟ اگر مرتد زن بود و توبه کرد عمری به شرط عمر او چه وضعیتی خواهد داشت؟

قصدم از طرح این سوالات این است که هنوز بسیار از سوالات در خصوص اموال و مالکیت و حقوق عینی بی پاسخند و چرا باید بی پاسخ بمانند.؟  توجیه برخی از گرایش به مسئولیت مدنی پویا بودن آن با توجه به پیشرفت های صنعتی و علمی است اما سوال اینست مگر این تحولات در سایر مباحث اثر نمی گذارند ؟ آیا وقت آن نرسیده راجع به تعهدات سایبری و مخابراتی  در کتب درسی بحث شود ؟ (برای نمونه سیمکارت اعتباری خود را شارز کنید کافیست اندکی در مصرف این شارز تحمل کنید اپراتورهای محترم با ارسال چند پیامک مسابقه ای و .... با هزینه 200 تومان به بالا خودشان برایتان مصرف می کنند!!!!!!. شما هم اگر بخواهید پیامک این چنینی دریافت نکنید یکبار باید پیامک آف بفرستید (یک هزینه) بعد پیامک می آید تایید می خواهد که باید جواب دهید( دو هزینه) حال توجه کنید که چند ده میلون سیمکارت فعال است و چه هزینه ای  بزرگی باید داده شود تا پیامک مزاحم دریافت نگردد تازه این اول داستان است چون پیامک ها با شماره های دیگری غیر از آنچه آف کرده اید ادامه دارد. دلیل همه این هزینه های بی مورد و تحمیلی مغفول بودن تعهدات  جدیدی از قبیل قراردادها و معاملات سایبری و مخابراتی و نا شناخته بودن حقوق مربوط به آنهاست.  

غفلت از مباحثی چون بیع زمانی (تایم شر) و یا مبانی کنواسیون بیع بین الملل در مناسبات امروزی  یا اجاره به شرط تملیک و ..... در عقود معین نیز مثال واضحی است.

البته حقوق خصوصی چون ملموس تر بود بیشتر مورد توجه قرار گرفت در ده ها گرایش دیگر حقوق نیز هنوز به قدر کافی کتاب و منبع خوب نداریم  و شمار کتابهای برخی گرایشهای حقوق انگشت شمار یا مشمول مباحث تک بعدی هستند.

در حال افراط و تفریط در پرداختن به حوزه های مختلف حقوق وجود عینی دارد که بسی جای گله است......

از همه مهمتر اینکه در حقوق جای کتاب های ترجمه منابع معتبر روز دنیا چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت خالی است.

مانور غیر موجه روی عناوین و متون ساده  قانون با صفات نا موصوف

چاپ کتاب قانون از مواردی است که تاکنون روالی عادی خود را داشته اما اخیراً شاهد موارد عجیبی روی  متن قوانین در قالب کتب قانون هستیم برای مثال شما فقط چند نوع کتاب  قانون (فقط متن ساده قانون) از نوع نموداری !!!! مختلف را می توانید در بازار بیابید ماجرای قانون نموداری از تهیه قانون برای کمک به داوطلبان آزمونهای حقوقی توسط یکی از موسسات شروع شد تا اینجا موضوع مشکلی نداشت طرحی بود که در نوع خود و در زمان خود برای مخاطب هدف ، نو و جالب و به نوعی موجد انگیزه خواندن قانون برای آزمون  بود اما وقتی کار به تقلید می رسد و نشر اینگونه کتب برای مواردی غیر از کمک به داوطلب ترویج می یابد موضوع مشکل دار می شود.

مشکل اینجاست که انشای ماده قانونی، صدر و ذیل و وارد و مورد و وضع و موضوع و مبنا و مصداق و عطف و ربط و  انقطاع  و وصل و فصل مراد و مقصود دارد که با دسته بندی و نموداری کردن آن اغلب این موارد از بین می رود.  

 بازی با عناوین متن ساده قانون نیز از موارد محیرالعقول جدید است. صفتی ناموصوف را بدون هیچ نوآوری به عنوان متن ساده قانون می چسبانند .  اکراه دارم نام ببرم و تبلیغ معکوس و ترویج نابجا شود وگرنه براحتی قابل اثبات است که متن همان قانون ناقض عنوان انتسابی است. البته نو آوری فی النفسه بد نیست اما تاجایی که اولاً به اصل موضوع ضربه نزند ثانیاً به شعور مخاطب احترام بگذارد ثالثاً در مقابل مبلغی که در ازای آن داده می شود اثر مثبتی داشته باشد. رابعاً واقعاً نوآوری به مفهوم واقعی آن در اثر بوده باشد.

انتخاب نام خاص برای کتاب قانون بدون اینکه با سایر کتب قانون تفاوتی داشته باشد و نوشتن ویژگی برای کتابی در روی جلد اگر کتاب فاقد آن ویژگی باشد بدون شک حق الناس و غش در معامله است.

بهترین و کم اشتباهترین و اصیل ترین و کاملترین و به صرفه ترین کتب قانون که تحشی و تنقیح کامل  شده اند و تیم علمی زبده روی آنها کار کرده کتب قانون منتشره از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری می باشد.

موسسات حقوقی حاضر در نمایشگاه

موسسات آموزشی حقوقی معتبر حاضر در نمایشگاه حقوقی به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از : دادآفرین – دور اندیشان - چتر دانش – کمک آزمون عدالت گستر- طرح نوین –  مهر پویان

هیچ کدام از این موسسات چه از لحاظ تعداد مخاطب و چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ اعتبار علمی دست کمی از موسسات پر زرق و برق غیر حقوقی ندارند اما در حد آن موسسات حضور و تبلیغ نداشتند. برای مثال موسساتی که  بخش حقوقی آن در حد یک دپارتمان ساده است اتاق vip  مشاوره ارشد و دکتری حتی برای حقوق را داشتند در حالی از نظر برد علمی و تجربه تخصصی حقوق یک دهم هیچکدام  از موسسات حقوقی را هم نداشتند.

دوراندیشان و طرح نوین فقط  غرفه کتابفروشی داشتند و خوشبختانه از مدیر غرفه های حرفه ای  و با تجربه  نیز بهره می بردندجناب آقای حسینی مدیر غرفه دوراندیشان و جناب آقای دانشور مدیر غرفه طرح نوین از نظر برخورد مودبانه و مسئولانه و حرفه ای شایسته تقدیر هستند. غرفه  موسسه کمک آزمون نیز دیزاینی ترکیبی از کتابفروشی و مشاوره ای بود حضور خود آقای صیادی مدیر موسسه برای دادن مشاوره به داوطلبان و شنیدن مستقیم انتقادات و پیشنهادات داوطلبان در روزهایی از نمایشگاه  نیز حرکت بسیار شایسته ای بود  . دیزاین غرفه دادآفرین و چتر دانش نیز ترکیبی بود اما جنبه مشاوره ای آنها غلبه  داشت و مهر پویان نیز در غرفه مجد حضوری صرفاً مشاوره ای داشت .

همین که اغلب موسسات به امر  مشاوره اجر و ارزش نهاده بودند جای تحسین داشت. اما هنوز تعریف درستی از مشاور آموزشی در حقوق وجود ندارد  . عده ای قبول شدگان سالهای گذشته را بعنوان مشاور بکار می گیرند عده ای هم اعتقاد به آموزش مشاور دارند و عده ای هم روی توانمندی و استعداد خود فرد مشاور حساب می کنند.

از نظر کتاب در میان موسسات موسسه کمک آزمون با 17 عنوان جدید بیشترین عناوین جدید را ارائه داده بود سری قوانین دست نویس و سری تند خوانی و سری خود آموز با سبک های جدید در ویترین این موسسه بود طی صحبتی که با مدیر موسسه جناب آقای صیادی داشتم ایشان اظهار داشتند که تا آخر امسال غیر از این سری کتابها حداقل 5 سری دیگر با سبک و طرح جدید و نوآورانه در اتاق فکر موسسه تصویب شده و در دستور کار موسسه قرار دارد. این موسسه در حال حاضر بدون شک متنوع ترین سبک های کتاب آموزشی با ایده های خوب را در زمینه حقوق هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت داراست. دلیل این امر اتاق فکر پویا و جوان این موسسه و سرمایه گذاری خوب روی ایده های جدید است.

موسسه طرح نوین نیز با ارائه مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی سری مختصر را تکمیل نمود و مطابق گفته های میر غرفه این موسسه آقای دانشور سری بایسته ها را در راه دارد.

موسسه دور اندیشان غیر از کمک حافظه ها 7 جلد شناسای آیین دادرسی کیفری پروفسور آخوندی را ارائه داده بود که با قیمت مناسبی نیز ارائه گردیده اند. صحبت کوتاهی که با جناب آقای حسینی مدیر غرفه دور اندیشان داشتم در مورد برنامه های آتی موسسه در خصوص کتاب گفتند سری گام آخر را که در نمایشگاه رونمایی نمودند را بزودی تکمیل خواهند کرد.

اما موسسه چتر دانش همچنان با قوانین نموداری و قانون یار ها که تعدادی عنوان جدید به ان افزوده شده به عنوان سقل نشر این موسسه حضور داشت. هیچ یک از مسئولان حاضر در غرفه چتر دانش حاضر نشد در مورد برنامه آتی این موسسه در خصوص کتاب توضیح دهد.

موسسه دادآفرین نیز غیر از کتب تست آیین دادرسی مدنی و اصو

کاملترین منابع آزمون وکالت 94

به روز ترین و کاملترین منابع آزمون وکالت 94(جدید) به همراه:

راهنمای مطالعه دروس بر مبنای منابع پیشنهادی

مهمترین قوانین خاص مرتبط با هر یک از دروس

نکته 1 : ممکن است شما عناوینی که بطور روتین بعنوان منبع می شناختید در این لیست نباشد دلیل آن ورود منابع جدیدتر و کاملتر و بهتر است که جایگزین منابع سابق شده است.

نکته 2: منابع در سه گروه منابع ادراک و تثبیت و تسلط دسته بندی شده اند تا پروسه مطالعه شما روند تکمیلی علمی داشته باشد.

نکته 3: دور و بر خود را با منابع مختلف شلوغ نکنید ضمناً به هیچ وجه از هیچ جزوه ای در مطالعه استفاده نکنید هیچ کدام از جزوات موجود هرگز در حدی نیستند که نیاز شما را بر آورده سازند. کافیست سوالات آزمون وکالت را با این جزوات تطبیق دهید نهایت با آنها 5 سوال از هر درس قابل پاسخگویی بود.

نکته 4: این منابع برای دوستانی است که مستقل مطالعه می نمایند دوستانی که از خدمات موسسات استفاده می کنند بهتر است ازمنابع معرفی شده از سوی اساتید و مشاوران و پشتیبانان موسسه متبوع خود استفاده کنند تا برنامه مطالعاتی آنها ریتم خود را حفظ کند.

نکته 5: داشتن منبع کافی نیست خواندن آن لازم و درست خواندن آن ضروری است. برای موفقیت راه میانبری وجود ندارد فقط باید مطالعه کنید.

نکته 6: برای مطالعه منابع معرفی شده حداقل 900 ساعت زمان لازم دارید به عبارتی اگر 6 ماه فرصت دارید باید حداقل روزی 5 ساعت یا اگر 5 ماه فرصت دارید حداقل روزی 6 ساعت و اگر 4 ماه فرصت دارید حد اقل روزی 5/7 ساعت و اگر 3 ماه فرصت دارید روزی حداقل 10 ساعت باید مطالعه داشته باشید .

اگر 2 الی 3 ماه زمان دارید برای نتیجه گیری حداقلی (صرفاً قبولی ) فقط به مطالعه منابع تثبیت و تسلط اکتفا کنید و منابع اداراک را نخوانید.

اگر 2 ماه فرصت دارید فقط منبع تثبیت و تست و مرور سریع را بخوانید .

اگر 1 ماه فرصت دارید صرفاً منبع مرور را بخوانید و فقط تستهای مربوط به وکالت و قضاوت را از کتب تست بخوانیدو 3 روز مانده به آزمون مرور سریع را شروع کنید.

نکته 7: کتب قانون چاپ معاونت حقوقی ریاست جمهوری را تهیه کنید قبل از شروع به مطالعه هر مبحث متن مواد مرتبط با آن را با دقت در زیرنویسها ی آن بخوانید نظریات مشورتی را در دروس مدنی و آیین دادرسی مدنی و تجارت لازم نیست بخوانید اما در دروس جزا و آیین دادرسی کیفری این نظریات را مطالعه نمایید. متن ساده قانون را از کتاب قانونی غیر از قوانین ریاست جمهوری نخوانید.

نکته 8: اگر قصد تهیه کتابی غیر از این منابع معرفی شده را دارید به تبلیغاتی از قبیل پرفروشترین و کاملترین و امثالهم در روی جلد کتابهای متنوع در بازار توجه نکنید عطر آن است که ببوید نه آنچه عطار بگوید. کتاب را ورق بزنید و چند نکته آن را از مباحثی که بلد هستید بخوانید و مطمئن شوید با شکل و سبک نگارش آن ارتباط برقرار می کنید.

نکته 9 : اگر منبعی دارید که فکر می کنید می تواند جایگزین هر یک از این منابع معرفی شده باشد در نظرات همین پست ذکر کنید تا اطلاع دهم می تواند جایگزین شود یا خیر (البته با دلیل).

اگر در مورد منابع و روش مطالعه سوال یا ابهام یا نظری دارید کلیک کنید 

 

 

حقوق مدنی

منبع تسلط

منبع تثبیت

 

منبع ادراک

مبحث

 

منبع مرور سریع

منبع مرور

منبع تست

منبع ماده محور

منبع اصلی

تند خوانی حقوق مدنی

مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی

کتاب تست دکتر شهبازی

دستنویس قانون مدنی

حقوق مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان

یا اگر با این کتاب ارتباط برقرار نمی کنید از کتاب

شرح جامع قانون مدنی دکتر بیات استفاده کنید

بخش اموال کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی

کلیات

اموال و مالکیت

اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان

تعهدات

وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان

مسئولیت مدنی

در سهایی از عقود معین جلد 1و2 دکتر کاتوزیان

عقود معین

شففعه ، وصیت ، ارث دکتر کاتوزیان

برای ارث حتماً کتاب قواعد ارث دکتر محمد بهرامی خوشکار مطالعه شود

شفعه ، وصیت ، ارث

مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی

خانواده

بخش اشخاص کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی

اشخاص و محجورین

این بخش از حقوق مدنی همراه با ادله اثبات در آیین دادرسی مدنی از کتاب ادله اثبات دعوا دکتر شمس مطالعه گردد.

ادله اثبات دعوا

نکات مهم :

در حقوق مدنی از هیچ جزوه ای استفاده نکنید علت اصلی افت درصدهای درس مدنی در سه سال اخیر شیوع استفاده از جزوات در اثر تبلیغات ناآگاهانه بوده است جزوات موجود فقط تا سال 91 تا حدی کمی پاسخگوی نیاز داوطلب وکالت بود و پاسخگوی رویه آزمونی فعلی نیست.

نحوه مطالعه:

1-  منبع معرفی شده در ستون منبع ماده محور را مطالعه نمایید. و در اشکالات و ابهامات به منبع عنوان شده در ستون منبع اصلی مراجعه کنید. متن قوانین خاص در این مرحله حتماً باید به دقت مطالعه گردد.

2-   بعد از اتمام منابع ادراک منبع تثبیت را با دقت مطالعه نمایید .

3-بعد از اتمام منبع تثبیت شروع به تست زنی نمایید. در حین تست زنی اشکالات خود را از طریق منبع تثبیت مرتفع نمایید.

4-  بعد از اتمام دوره کامل تست زنی از منبع مرور کلی مروری بر مباحث داشته باشید.

5-  یک هفته مانده به آزمون مرور نهایی را با منبع مرور سریع انجام دهید.

مهمترین قوانین خاص:       اگر در مورد منابع و روش مطالعه سوال یا ابهام یا نظری دارید کلیک کنید 

1-    قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه

2-   قانون تملک آپارتمانها

3-  قانون سازمان و تشکیلات اوقاف

4-  قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتری

5-  قانون مسئولیت مدنی

6-  قانون روابط موجر و مستاجر 56 و 62 و 76

7-  قانون امور حسبی

8-  قانون حمایت خانواده 92

آیین دادرسی مدنی

منبع تسلط

منبع تثبیت

 

منبع ادراک

مبحث

 

منبع مرور سریع

منبع مرور

منبع تست

منبع ماده محور

منبع اصلی

تند خوانی آیین دادرسی مدنی

دستنویس آیین دادرسی مدنی

تست آیین دادرسی مدنی دکتر السان

مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی

آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی دکتر حیاتی (غیر از آرای وحدت رویه، مطالعه رویه قضایی ذیل مواد این کتاب لازم نیست)

 

آیین دادرسی مدنی دوره 3 جلدی بنیادین دکتر شمس

 

کلیه مباحث

ادله اثبات دعوا دکتر شمس

ادله اثبات دعوا

نحوه مطالعه:

1-  منبع اصلی را مطالعه نمایید بعد از اتمام هر فصل به نکات مندرج در شرح مواد منبع ماده محور مواد راجع به آن فصل نگاهی بیندازید. متن قوانین خاص در این مرحله حتماً باید به دقت مطالعه گردد.

2-   بعد از اتمام منابع ادراک منبع تثبیت را با دقت مطالعه نمایید .

3-بعد از اتمام منبع تثبیت شروع به تست زنی نمایید. در حین تست زنی اشکالات خود را از طریق منبع تثبیت مرتفع نمایید.

4-  بعد از اتمام دوره کامل تست زنی از منبع مرور کلی مروری بر مباحث داشته باشید.

5-  یک هفته مانده به آزمون مرور نهایی را با منبع مرور سریع انجام دهید.

مهمترین قوانین خاص:        اگر در مورد منابع و روش مطالعه سوال یا ابهام یا نظری دارید کلیک کنید 

1-    قانون دیوان عدالتن اداری

2-   قانون استقلال کانون وکلا

3-  قانون نظارت بر رفتار قضات

4-  قانون حمایت خانواده

5-  قانون وصول قسمتی از در آمدهای دولت

6-  قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

7-  قانون اجرای احکام مدنی (از نظم کنونی دکتر حیاتی استفاده نمایی).

حقوق تجارت

لینک مطلب

 • تاریخ : چهارشنبه,06 خرداد 1394 (12:07)
 • لینک منبع
 • بایسته های برنامه ریزی برایآزمون وکالت 94

  بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت

  (داوطلبان آزمون وکالت 94 حتماً بخوانند )

  این مطلب را در سال 92 برای داوطلبان آن دوره نوشته شده بود بعد از تقاضای عده کثیری از مراجعین وبلاگ در خصوص برنامه ریزی آن را باز نویسی نموده و مطالب آن را بروز کردم امیدوارم مفید بوده و مقبول افتد.

   چند ماه مانده به آزمون وکالت اغلب داوطلبان در پی تدارک دیدن برای آمادگی جهت آزمون وکالت هستند که عمده این تدارکات در دو شاخه مهم صورت می پذیرد :

  ۱- برنامه ریزی و ایجاد راهکار برای نحوه مطالعه

  ۲- تهیه منابع لازم برای مطالعه

  مورد اول را در این مبحث توضیح و مورد دوم را در مطلب معرفی منابع ذیل همین مطلب توضیح داده شد :

  برنامه ریزی در گام اول پاسخ به چند سوال مهم است : چه چیز بخوانم ؟ چقدر بخوانم ؟ چطور بخوانم ؟

  و در گام دوم ایجاد فرایندی است که مطالعه را نظم بخشیده و فرد را از پراکندگی نجات دهد و نیز منتج به نتیجه گردد. بنابراین بایسته هایی دارد بخصوص اگر برنامه ریزی تخصصی برای آزمون های حقوقی مثل وکالت نیز باشد.

  داوطلبان آزمون وکالت از دو گونه برنامه ریزی می توانند استفاده کنند اول برنامه ریزی حرفه ای (پروفشنال ) و برنامه ریزی شخصی (پرسنال ) 

  ادامه مطلب  

  برنامه ریزی حرفه ای :

  برنامه ریزی حرفه ای چون حاصل کارهای تیمی و برنامه ریزان حرفه ای است بسیار پخته و قوام یافته و علمی تر از برنامه ریزی های شخصی هستند اما مستلزم صرف هزینه هایی است و معمولا" از طریق موسسات  ارائه می گردند .

  در کل برنامه ریز پرفشنال برای آزمون وکالت حتماً باید در چند زمینه مهارت داشته باشد از جمله :

  ۱-     حقوقی باشد و حقوق را بخوبی بشناسد .

  ۲-     از نظر علمی سطحی بالاتر از داوطلبان هدف برنامه داشته باشد .

  ۳-     تجربه عملی حضور در آزمونها را داشته باشد .

  ۴-      بایسته های آموزش حقوق را بشناسد .

  ۵-      روانشناسی آموزشی را بداند و آن را نسبت به علم حقوقی توسعه تخصصی بدهد .

  ۶-      ارتباطات آموزشی با داوطلبان مختلف داشته باشدتا بتواند معیارهای متوسط و حد تعادل را محاسبه کند .

  ۷-      با منابع آزمونهای حقوقی به طور کامل آشنا باشد .

  ۸-   رویه آزمونهای حقوقی و تغییر رویه ها را اشراف داشته باشد و بتواند تغییرات در رویه را پیش بینی کند (که مستلزم آشنایی با رویکرد علمی حاکم بر مرکز برگزار کننده آزمون و ..... می باشد )

  ۹-      کلیات و استانداردهای برنامه ریزی آموزشیرا بداند و الزامات آن را در هر شرایطی رعایت کند .

  ۱۰-تست را بشناسد و همه تستهای آزمونهای گذشته را از حیث علمی و منبع و رویه تحلیل نموده باشد .

  ۱۱-اخبار روز اعم از مصاحبه های مسئولین برگزاری آزمونها و تغییرات قانونی و تصویب آرای وحدت و حتی رویدادهایی که مستقیم به آزمون ربط ندارد اما غیر مستقیم تاثیراتی بر آن می گذارد را رصد کند .

  ۱۲-انواع برنامه ریزی های پیشرفته آموزشی را بشناسد (برنامه ریزی های نوعی – شخصی – مفادی – ساختاری – مختلط – ترکیبی- مقارن - شناور) و قدرت تشخیص نوع برنامه مناسب برای هر داوطلب را دارا باشد .

  ۱۳-قدرت خلاقیت و ابتکار در برنامه ریزی را داشته باشد .

  ۱۴-مهارت ایجاد الزامات آموزشی حقوق را بصورت مستتر در برنامه داشته باشد .

  ۱۵-تاحد متوسط به ریاضیات پایه بخصوص آمار و احتمال و مدلسازی وقوف داشته باشد .

  ۱۶-روش تحقیق در علم حقوق را در عالی ترین سطح بداند .

  ۱۷-مهارتهای اولیه در طراحی و زیباسازی محیط برنامه را داشته باشد .

  ۱۸-باید قدرت دادن اطلاعات مورد لزوم داوطلب را برای داوطلب داشته باشد داده های نشانگر اهمیت مباحث و داده های سوابق آزمونی مباحث در این راستا است و بدون اغراق وقت گیرترین و ظریفترین کار برنامه ریزی است در حالی که ممکن است اصلا" به چشم هم نیاید .

  بدون اغراق هر کدام از این موارد در یک برنامه ریز یا تیم برنامه ریزی ناقص باشد یک جای برنامه خواهد لنگید . بنابراین برنامه ریزی برای انبوه مخاطبین بدون رعایت این بایسته ها در هر جا چه محیط مجازی و چه محیط موسسه ای ممکن است موجب انحراف تعداد کثیری از داوطلبان گردند.

  لینک مطلب

 • تاریخ : چهارشنبه,06 خرداد 1394 (12:07)
 • لینک منبع
 • طراحی سوالات ارشد آزاد
  با توجه به اینکه در "دفتر چه" آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی 94 حقوق جزا ، از آیین دادرسی کیفری جدید یا قدیم نامی برده نشده است! و اینکه کتب چاپ شده سنجش تکمیلی یا برخی از موسسات، "آیین.د.ک.جدید" میباشد،
  آیا ملاک طرح سوال آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامی 94 از منبع "آیین دادرسی کیفری جدید" خواهد بود یا قدیم؟

  با سلام.
  از آنجا که حقیر برای رفع ابهام دوستان تلاش مینمایم(خود آزمون ندارم و دانشجوی دکتری میباشم) بنابراین طبق ارسال ایمیل به بخش پاسخگویی http://www.azmoon.com که محل اصلی پرسشها میباشد، پاسخی دریافت نموده ام که به شرح ذیل میباشد: (ضمنا به جهت اطمینان خاطر بیشتر توصیه میکنم که دوستان شخصا ایمیل بزنید و سوال کنید و نتیجه را در این بخش منعکس نمایید که برای بنده و دوستان شبه ای باقی نماند)


  - پاسخ سایت (azmoon.com) :

  حسب استعلام صورت گرفته از اساتید، آزمون درس آیین دادرسی کیفری بر مبنای قانون جدید خواهد بود، لازم به توضیح اینکه قانون جدبد آیین دادرسی کیفری مصوب شده [است] و لیکن به مرحله اجرا در نیامده است، {اما به گفته دکتر علوی فاضل، ملاک آزمون آیین دادرسی کیفری جدید است}.


  دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر گفت: آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی 94 درروزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخ هفتم، هشتم و نهم خرداد ماه سال 94 طبق برنامه اعلام شده قبلی برگزار خواهد شد.
  علوی فاضل با توجه به تماس های مکرر برخی از داوطلبان مجموعه حقوق مبنی بر اینکه امسال سوالات درس آیین دادرسی کیفری از قانون جدید یا قدیم طراحی خواهد شد، گفت: مبنای طراحی سوالات برای آزمون پیش رو قانون جدید خواهد بود؛ لذا داوطلبان می بایست برای آماده سازی خود قانون جدید را مورد مطالعه قرار دهند.
  سوالات آزمون ارشد سراسری کلیک کنید
  سوالات آزمون ارشد آزاد کلیک کنید
  سوالات آزمون ارشد پیام نور کلیک کنید


  منبع : بانک سوالات ارشد www.banksoallat.com

  صفحه بعد »
  تمام محتوای این سایت گردآوری شده سیستم فیدخوان سایت می باشد و هیچ مسئولیتی در قبال نوشته های آن متوجه سایت نمی باشد.
  تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای گردآورنده آن محفوظ می باشد.