خبرخوان وبلاگ - سیستم خبرخوان وبلاگ

امروز جمعه 03 آذر 1396      صفحه اصلي | درباره ما | درخواست ثبت فیدخوان | گزارش تخلف مطلب | تبليغات | تماس با ما


cloob24.com     

تاثیر مهد کودک بر آموزش ابتدایی

0

در اين راستا فردريك فروبل آلماني سيستمي از بازيهاي آموزشي را براي كودكان ابداع كرد و براي نخستين بار كودكستاني را در سال 1837 در بلانكبرك آلمان  بنا نهاد و در سال 1855 اولين كودكستان در آمريكا توسط كارل شورز تاسيس شد.

در نيم قرن اخير ، آموزش و پرورش پيش دبستاني (كودكستان –مهدكودك )در كشور ما ضرورت پيدا كرد و از سال 1298 در تهران و بعضي از كشورهاي ديگر مانند ايران كودكستانهايي تاسيس شد و مي توان گفت اولين كودكستان ايران در سال 1303 در شهر تبريز در محله صفي بازار توسط جبار باغچه بان به نام باغچه اطفال تاسيس شد[3] . 

در سال 1307 در شيراز تاسيس شد و مخصوص كودكان مرفه بود و اولين امتيازي كه از طرف وزارت معارف و اوقاف صنايع مستطرفه براي تاسيس كودكستان ها صادر شد و به نام خانم برسابه هوسپيان در تاريخ 31/4/1310 بود و اين سال سرآغاز جديدي درتاريخ آموزش هاي پيش دبستاني در ايران بود كه مخصوص كودكان 7-4 سال بود كه در سال 1335 طبق آئين نامه اي سن كودكان 6-3 سال قيد شد و تا سال 1322 كودكستان در ايران وجود داشته است و تا سال 1371 تعداد آنها به 4114 باب رسيد و در كشور بنين نيز دوره دو ساله پيش از دبستان كه كودك از سن 3 سالگي شروع مي كند و تا سن 5 سالگي ادامه مي يابد در اين دوره مطابق علاقه و استعدادش تحصيل مي كند[4]. 
آموزش و پرورش در مرحله پيش از دبستان از دير باز در كشور ، بعنوان يك مرحله آموزش مطرح بوده است . يعني از همان زمان كه برنامه ريزي در امر تعليم و تربيت كودكان در دوره دبستان به طور جدي مورد توجه قرار گرفته مساله تعليم و تربيت كودكان در سالهاي اوليه پيش از دبستان كه بايد آن را سالهاي سازندگي و تشكيل دهنده بسياري از صفات و خصوصيات كودك ناميد نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است با توجه به اينكه انسان اولين ارتباط اجتماعي خود را با محيط اطرافش از دوران طفوليت آغاز مي كند و اولين درسهاي زندگي فردي و اجتماعي را در اين سن مي آموزد . لذا اين سن ضرورت توجه بيشتر را مي طلبد و هويدا است ذهن كودك همانند زمين مساعدي است كه تاكنون كشتي در آن صورت نگرفته و بذري افشانده نشده است . بنابراين در چنين زمين مساعدي هر بذري كه افكنده شود پاسخ مي دهد و زمينه رشد  آن با توجه به توانايي هايش فراهم مي شود و حاصل اين بذر تا پايان عمر در مزرعه ذهن كودك باقي مي ماند و فرد از آن تاثير مي پذيرد و بر اساس آن عمل مي كند و تغيير بنيادي آن بسيار مشكل و در مواردي غير ممكن است . بنابراين براي اينكه كودك در مسير صحيح تربيتي قرار گيرد بايد آموزش او را از همان دوران كودكي آغاز كرد ليكن رشد روزافزون صنعت و جامعه صنعتي و تنگناهاي اقتصادي موجب شده تا آنچنان كه بايد و شايد مسئولان با اين موضوع برخورد جدي ننمايند . نگاهي گذرا به تغيير و تحولات آموزش و پرورش پيش از دبستان در طول بيش از نيم قرن گذشته نشانگر اين است كه وجهه نظرهاي شخصي در اين امر بيش از حقايق علمي و عيني و مسلم و غير قابل انكار موثر بوده است . 
در طول تاريخ نگرش انديشمندان درباره مقام محيط و جايگاه آموزش كودكان متفاوت بوده است . زماني كودك مينياتور افراد بزرگسال تلقي مي شده و زماني ديگر اين انديشه رواج داشته كه كودك يك بزرگسال كوچك نيست بلكه به خودي خود اهميت و ارزش دارد و از اين رو بايد نيازهاي او را دريافت و در جهت ارضاي آنها كوشيده ولي آنچه مهم است اين است كه آموزش و پرورش در دوره هاي پيش از دبستان خود مرحله اي است كه براي رشد قواي جسماني ، ذهني ، عاطفي ، اعتقادي و اجتماعي كودك ضرورت دارد و از اين مي خواهيم بررسي نماييم كه آيا دوره پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير دارد؟ 
اهميت و ضرورت موضوع
اهميت آموزش در دوران كودكي از دو جنبه مورد نظر است يكي حساسيت و سهولت اثر پذيري كودكان از محيط هاي آموزشي و ديگري دوام تاثيرات عميق يادگيري ها در اين دوران . 
و اهميت اين نوع آموزش در دوران اوليه كودكي به حدي محسوس و شايان توجه است كه در آيات ، احاديث ، پژوهشهاي علمي و برنامه هاي آموزشي مراكز پيش دبستاني كاملاً هويدا است و جان آموس كمينوس معتقد است كه آموزش و پرورش در سالهاي اوليه كودكي به بهترين وجه صورت مي گيرد و تنها در صورت برخورداري از چنين آموزشي ، موقعيت هاي بعدي امكان پذير است . 
از آنجا كه بين رشد هوشي و تجارب اوليه كودكان رابطه وجود دارد مثلاً بنجامين بلوم معتقد است كه حدود 50% از رشد هوشي بين زمان تولد تا 4 سالگي ، حدود 30%‌ ، بين سنين 4 تا 8 سالگي و 20% باقي مانده بين 8 تا 17 سالگي شكل مي گيرد و لذا بايستي به دوران كودكي توجه خاص مبذول داشت پرواضح است كه وجود مراكزي براي آموزش در سنين اوليه 6-3 سالگي با توجه به اهميت آن در مراحل بعدي آموزش ضروري است و برطرف نمودن نيازهاي فردي كودكان نيز از نقطه نظر حسي ، حركتي ، عقلي ، اجتماعي وجود اين مراحل را الزامي مي كند . 
در مطالعه حاضر سعي بر آن است كه تاثير گذرانيدن دوره پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبستان مورد بررسي قرار گيرد اما از آنجائيكه پيشرفت تحصيلي متاثر از عوامل فردي و خانوادگي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي است . لذا در حد توان تاثير متغيرهاي ديگري در كنار گذراندن دوره پيش دبستاني مورد بررسي قرار گرفته است . 
از اين رو هدف كلي از اين تحقيق بررسي رابطه بين متغير گذراندن دوره پيش دبستاني و ويژگي هاي هوش ، آموزش ، خانواده دانش آموزان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول است . 
با توجه به اهميت مسئله يكي از تكاليف اساسي ما آن است كه بر كيفيت و ثمربخشي عمومي كه دوره پيش دبستاني و دبستاني مهم ترين بخش آن است تاكيد مي كنيم . 
اگر به اين مسئله نيز توجه كنيم كه اكثريت بزرگي از كودكان دوره پيش دبستاني و دبستاني ما متعلق به گروه هاي محروم تر فرهنگي – اجتماعي هستند . ضرورت بهسازي و تحول آن در آموزش و پرورش و برنامه ريزي هاي آموزشي و پرورشي كودكان ديگر ندارد ليكن بايد عمدتاً بر كاهش نكات فرهنگي بين گروههاي مختلف اجتماعي جذب كليه كودكان پنج ساله محروم براي گذراندن يك تا دو سال دوره آمادگي و آموزش مهارت هاي اساسي و زبان آموزي و مفاهيم اوليه پايه اي ارتباط و همكاري مستمر مدرسه با خانواده هاي اين كودكان و بهينه سازي فرهنگي و اجتماعي آنان مبتني باشد . 
كودكان خانواده هاي محروم غالباً تجارب كافي و مناسب عاطفي و زباني و شناختي و اجتماعي براي موقعيت در دبستان را ندارد .برنامه ريزي علمي با توجه به اينكه هنوز كودكستانها جاي واقعي خود را در جامعه نيافته اند و دولت نيز قصد دارد كه دوره آمادگي را اجباري كند و يقيناً اين تصميم باعث بالارفتن هزينه ها خواهد شد و كودكان كه از سن شش سالگي واجب التعليم مي شوند و بايستي وارد كلاس اول دبستان شوند از سن پنج سالگي بطور اجباري وارد كودكستانها مي شوند و از سن پنج سالگي تحت تعليم و تربيت قرار گيرند . 
اين تحقيق بر آن است كه نشان دهد كه بين كودكاني كه دوره آمادگي را طي كرده اند از نظر : 
الف) وظايف و هدف هاي مربوط به مهارت هاي خودياري شخص 
ب) هدف ها و وظايف مربوط به دريافت تصور صحيح از خود 
ج) وظايف و هدف هاي ارتباط اجتماعي 
د) وظايف و هدف هاي مربوط به رشد زبان 
ه) آشنايي با طبيعت و مواد 
و) وظايف و هدف هاي آموزشي و آمادگي براي يادگيري . 
با كودكاني كه دوره آمادگي را طي نكرده اند تفاوتي وجود دارد يا خير و اگر وجود دارد رابطه مستقيم يا معكوس دارد . 
ویژگی های رشد در کودکان پنج تا شش ساله 
دوره يك يا دو ساله آمادگي مي تواند اين كمبود ها را تا حد زيادي جبران كند ايجاد فرصت هاي مناسب تربيتي و اجتماعي در سالهاي پنجم و ششم زندگي اين كودكان مي تواند نهايتاً به شكستن دوره عيوب فرهنگي كمك مي كند . اين فرصتها موجب مي شود كه كودكان با بهره گيري از موقعيت هايي در جريان آموزش خود به دست مي آورند ، تلقي ها و ديدگاه هاي مثبتي درباره زندكي روزمره و فعاليت هاي خويش در مدرسه پيدا كنند . 
تحقيقات نشان داده است كه اگر بخواهيم افرادي خلاق ، نوآور و سازنده تربيت كنيم بايد از نخستين سالهاي زندگي آغاز كنيم وگرنه به افرادي تعليم آموزش خواهيم داد كه دانسته هاي نسل هاي پيش را تكرار مي كنند . 
همانطور كه از عنوان تحقيق بر مي آيد هدف به دست آوردن اطلاعات در زمينه دوره آمادگي را بر پيشرفت تحصيلي مورد بررسي قرار دهد و اينكه شايد بيشترين ضرورت اجراي اين تحقيق اين است كه بتوان براي اين مسئله كه منظور كردن دوره كودكستان در برنامه تحقيق اين است كه بتوان براي اين مسئله كه منظور كردن دوره كودكستان در برنامه رسمي تا چه اندازه اي ضروري است ، پاسخي يافت . برخي از كارشناسان تعليم تربيت بر اين اعتقاد هستند كه آموزش يك يا دوساله قبل از دبستان در توسعه خزانه لغوي كودكان با ايجاد مفاهيم اساسي و قدرت بيان بسيار موثر است و كسب اين فضيلت ها يعني فصاحت نسبي در كلام و استعمال سريح مجموعه وسيعي از لغات اين كودكان را به هنگام ورود به مدارس ابتدايي نيست به هم كلاسي هايشان از اين مزيت برخوردار نبوده اند در مقامي ممتاز قرار مي دهند. 
اين امتياز احتمالاً تا آخر سالهاي تحصيل حفظ خواهند شد. لذا ما با اجراي اين تحقيق مسئله را در قالب علمي مورد بررسي قرار داده و به صحت و سقم آن پي خواهيم برد. 
با گسترش روان شناسي خصوصاً روان شناسي كودك، مسئله آموزش هاي قبل از دبستان و تاثير آن بر رشد ذهني و پيشرفت تحصيلي مورد توجه جدي دست اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفته است كه ظهور فراتري تحت عنوان كودكستان و تشكيل دوره آمادگي يك ساله و مهد كودك از نتايج اين توجه بوده است. 
تغييرات فرهنگي و اجتماعي پيدايش نيازهاي جديد نظام آموزشي كشور متحول ساخته است. 
آموزش و پرورش پيش دبستاني نيز به موازات تغييرات فرهنگي و اوضاع اجتماعي و سياسي كشور دست خوش دگرگوني گرديده است تا آنجا كه زماني آموزش وپ رورش پيش دبستاني آنقدر كم اهميت تلقي مي گردد كه تحت تاثير سليقه هاي شخصي قرار بگيرد و گاهي موضوع گسترش زبان آموزي در مناطق دوزبانه كشورمان به حدي مورد توجه قرار مي گيرد كه آموزش قبل از دبستان هسته اصلي برنامه آموزش ابتدايي را تشكيل مي دهد.
اگرچه دوره آمادگي و بطوركلي مراكز پيش دبستاني نقش بسزايي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داشته است به دليل محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي نيروي انساني و كمبود مكان و افزايش رشد جمعيت واجب التعليم و ثبت نام كنندگان در پايه اول ابتدايي اين نظام آموزشي نتوانسته است فراگير شود نتايج  حاصله به دست اندركاران آموزش و پرورش در امر سرمايه گذاري بيشتر و توسعه اين گونه دوره هاي آموزشي كمك خواهد كرد. 
از اهداف مهم هر نظام آموزشي پيشرفت تحصيلي بيشتر و كم كردن اثرات افت تحصيلي است . 
اگر اين مراكز مثمر ثمر باشند مي توان از آنها به عنوان يار و ياور آموزش وپ رورش در جهت پيشبرد و اهداف نظام آموزشي ياد كرد . در غير اين صورت آنها را از ميان بردارند و عمر كودكان را به نحوي تلف نكنند و همچنين از به هدر رفتن اين همه هزينه و امكانات جلوگيري شود. 
اهداف تحقيق 
هدف: بررسي تاثير آموزشهاي پيش دبستاني بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدائي 
اينكه آيا وجود اين دوره لازم و ضروري است و مي بايست سرمايه گذاري بيشتر كرد يا آن را متوقف ساخت خصوصاً اينكه اكنون دولت قصد گسترش اين دوره را دارد. آيا اين امر در راستاي تحقق اهداف آموزش و پرورش است ؟ و بدين طريق فرزندان اين مرز و بوم بهتر مي توانند به اهداف آموزش و پرورش برسند. 
پس مي توان هدف را به شرح ذيل نام برد: 
بررسي تاثير مراكز پيش دبستاني بر معدل درسي دانش آموزان. 
فرضيه تحقيق 
1- بين آموزش پيش دبستاني و آمادگي كودكان به فراگيري بيشتر مفاهيم در سال اول ابتدائي رابطه وجود دارد . 
2- آموزش و پرورش، پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير دارد.   
تعريف متغيرها 
1- پيش دبستاني: 
يك واحد تدبير است كه بوسيله يا با اجاره وزارت آموزش و پرورش براي تربيت كودكاني كه در پيش دبستاني از ورود به دبستان هستند تاسيس مي شوند. 
2- آموزش پيش دبستاني: 
فراهم كردن محيط و فرصت هاي برابر براي كمك به رشد جسمي، ذهني، عاطفي شخص و پرورش توانائيها و استعدادهاي كودكان و تقويت قواي جسمي آنها براي آماده شدن آنها براي تحصيل در دوره ابتدائي و همچنين آماده كردن براي يادگيري بيشتر و آسانتر مفاهيم آموزشي . 
3-عملكرد تحصيلي: 
منظور از عملكرد تحصيلي دانش آموز نمراتي است كه دانش آموز در امتحانات خردادماه بدست مي آورند. 
لزوم برداشتي نو و ديدي تازه 
به هر حال وقت آن رسيده است كه موضوع تعليم و تربيت ،‌ با همه ابعاد و جوانب گوناگون آن با ديدي تازه و فارغ از پيشه آوريها و افكار و روشهاي قبول شده رسمي بررسي شود ، كه هدفهاي عمده تعليم و تربيت از وظايفي كه مدرسه براي خود قائل شده است تجاوز مي كند و به همان نحو آنچه كه نام سواد يا آموختن بدان گذاشته اند نيز فقط جنبه اي از پديدة چند جانبي تعليم و تربيت را تشكيل مي دهد . همه موافقت دارند كه هدف نهائي و اصلي ،‌تعليم و تربيت انسان است با همة ابعاد گوناگون آن رسالت تعليم و تربيت ،‌ پروراندن انسان پرسش جوئي است كه          مي خواهد از قيدهاي بيشمار و گوناگون وجودي اش رها گردد . راه تكامل همه جانبة خود را هموار سازد . به رموز موقع خردي و اجتماعي خود دو دنياي متغيري كه در آن زندگي مي كنند تا آنجا كه ممكن است آشنا شود . با دنيا و انسانهايش مرتبط گردد ، زندگي دهد ، زندگي كند و زندگي خود و ديگران را با عشق و دانش شكوفائي سازد تعليم و تربيت جمع پديده ها و فعاليتهائي است كه انسان را در اين هزار گرد خلاق ياري مي كند . بدو اجازه مي دهد تا دنيا را روشن تر و آگاهانه تر بيند و هنر ديدن و عشق ورزيدن و آفريدن ، هنر بودن و زيستن را به او مي آموزد و از آنجا كه هيچكس جز خود او نمي تواند چنين هدفهائي را تأمين سازد انسان هم يگانه هدف اصلي تعليم و تربيت است و هم يگانه وسيله آن و نيز با تعليم و تربيت است كه بين اين وسيله و هدف ارتباطي متقابل و تأثير پذير بوجود آورد تا اين دو هيچگاه جدا از يكديگر جلوه نكنند . 
5- آموزش و پرورش قبل از دبستان در ايران 
پيدايش ، پذيرش و رشد بسياري از مراكز پيش دبستان در كشورهاي مختلف در نتيجه نيازهاي گوناگون افراد جامعه ، رشد صنعتي ، حضور مادران در كارگاههاي توليدي فقر فرهنگي ، تبديل خانواده هاي گسترده به خانواده هاي هسته اي ، عدم آگاهي والدين به روشهاي تربيتي كودك كه سبب به وجود آمدن دشواريهاي جديد در درون خانواده ها مي شود ، صورت گرفته است . در كشور ما نيز كم و بيش اين تغييرات سبب شده براي حل مشكلات خانواده ها و جلوگيري از مشكلات تربيتي كودكان خردسال مراكز آموزشي و مراقبتي خاصي تشكيل شود . 
بنابراين آموزش و پرورش پيش از دبستان در كشور ما نيز در نتيجه نيازي اجتماعي و اقتصادي شكل گرفته و امروز با توجه به تحقيقات و نظريه هاي بسياري از صاحبنظران امر آموزش و پرورش ، مسأله ضرورت آن مطرح شده و اين آموزشها از شناخت و اهميت روز افزوني بر خوردار گرديده است . 
از سال 1298 در تهران در بعضي از شهرهاي ايران ، مسيولزهاي مذهبي و اقليتها كودكستاني را تأسيس كردند و در امر مراقبت از كودكان تلاشهايي ابتديي داشتند . از جمله خانم مسروژيان در تهران و سپس خانم خانزاريان در تبريز كودكستانها و يا محلهايي براي نگهداري اطفال و كودكان داير كردند كه اكثر آنها مربوط به خانواده هاي اقليتهاي مذهبي بودند . 
اولين كودكستان در ايران در سال 1303 در شهر تبريز در محله صفي بازار توسط صبار باغچه بان به نام باغچه اطفال تأسيس شد وي در سال 1307 شمسي نيز كودكستان ديگري تأسيس كرد . البته كودكان خانواده هاي مرفه به خصوص كارمندان عالي رتبه به كودكستان مزبور مي رفتند و بازيها و مراقبتهاي گروهي را تجربه مي كردند . با استقبالي كه از اين كودكستانها به عمل آمد ، طي مدت كوتاهي در تهران ، 
پاره اي از شهرهاي بزرگ از اسلوي بخش خصوصي كودكستانهايي افتتاح شد كه با برنامه هاي ساده اي از قبيل بازيهاي مرسوم آمزش مقدماتي ، خواندن و نوشتن ، نقاشي ، عروسك بازي و ... در جلب رضايت خانواده ها تلاش مي كردند . 
در 27 بهمن ماه 1303 ، شوراي عالي فرهنگي ، آئين نامه مكتب خانه را كه فقط در تهران قابل اجرا بود ، تصويب كرد . در سال بعد يعني از 29 فروردين سال 1304 نظامنامه مكاتب تهران بود . اگر چه همان طور كه خوانديد در سالهاي قبل از اين تاريخ كودكستانهايي در ايران افتتاح شده بود ، اما اولين امتيازي كه از طرف وزارت معارف و اوقاف و صنايع متظرفه براي تأسيس كودكستانها صادر شد بنام خانم برسابه هوپيان در تاريخ 31/4/1310 بود خانم برسابه در يكي از كودكستانها در ايران به صورت پراكنده و خصوصي دوره كار آموزي ديده بود و سال 1310 سر آغاز جديدي در تاريخ آموزش و پرورش پيش دبستاني بود و طي سالهاي قبل از آن سازماني براي ، آموزش پيش از دبستان به معني امروزي وجود نداشت . 
اولين آئين نامه كودكستانها در سال 1312 به تصويب شوراي عالي فرهنگي رسيده كه در ماه اول آن ، سن اطفال مورد پذيرش در كودكستانها را 7 ـ 4 سال در نظر گرفته بود . در سال 1334 در وزارت فرهنگ اداره مستقلي براي كودكستانها به تصويب رسيد كه در آن سن كودكان بين 6ـ3 سال قيد شده بود و در سال 1340 اين اداره منحل شد و تمام كارهاي مربوط به كودكستانها به اداره كل تعليمات ابتدايي محمول گرديد . لازم به ذكر است كه در سال 1340 از سوي دولت تلاشهاي بيشتري و مستمري براي ايجاد كودكستانها آغاز شد و با ايجاد كودكستانهايي در ساير شهرها ، كودكان خانواده هاي طبقه متوسط را زير پوشش قرار داد . در اين سال آموزش و پرورش پيش از دبستان از توجه و تحرك چشمگير بخش خصوصي و دولتي برخوردار گرديد و با نيازي كه به امور تربيت مربي براي كودكستان و مهدهاي كودك احساس شد ، و در اين راه نيز تلاشهايي آغاز گرديد . تأسيس شوراي كتاب در سال 1341 و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال 1345 با هدف عمدة كوشش در راه بهبود كيفي كتابهاي كودكان پيش از دبستان و دبستان نيز در افزايش توجه به آموزش كودكان سهم مؤثري داشته است . به هر حال تأسيس در سال 1322 در سراسر كشور فقط 7 كودكستان وجود داشت و از سال 1331ـ1322 يعني در طول 9 سال تعداد به 74 و در سال 51ـ1350 به 431 افزايش يافت . 
در سال 1346 به منظور تربيت نيروي انساني براي اين گونه مراكز ، آموزشگاههاي كودكياري آغاز به كار كردند كه البته اساسنامه و برنامه هاي دروس آموزشگاهي كودكياري در سال 1345 به تصويب شوراي عالي فرهنگي رسيد و چند سال بعد نيز برخي از دانشكده هاي تربيتي رشتة مربي كودك و آموزش وپرورش پيش از دبستان را داير نمودند كه از آن جمله مدرسه عالي سفيران و دانشگاه ابوريحان تلاشهاي مستمري در اين جهت مبذول داشتند. 
در سال 1350 اداره كل تعليمات ابتدايي به دفتر برنامه ريزي آموزش ابتدايي تغيير نام داد و واحد كودكستانها مسئوليت طرح و برنامه ريزي آموزشي و پرورش پيش از دبستان را عهده دار شد. 
در سال 1354 ، با توجه به توسعه كودكستانها و تربيت مربي كودك ، دفتر برنامه ريزي آموزش ابتدايي به دفتر آموزش كودكستاني و ابتدايي تغيير نام يافت و بالاخره در سال 1359 در اداره كل و سپس در دفتر آموزش عمومي ادغام شد . هچنين در اينجا بايد اشاره كرد كه بر طريق آخرين آئين نامه كودكستانها كه در سال 1349 به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش رسيد و اجازه تشكيل كلاسهاي آمادگي ضميمه دبستان را داده بود سن كودكان كودكستاني 6ـ3 سال تعيين شد . در سال 1353 وزارت آموزش و پرورش طي بخشنامه اي اصلاحاتي در مواد آيين نامه مذكور صورت داد كه براساس آن فقط كودكان 5 سال تمام حق ثبت در كلاسهاي كودكستان را داشتند كه تا به امروز ادامه دارد . 
صدور امتياز تشكيل كلاسهاي آمادگي براي نگهداري كودكان زير سه سال و يا به صورت شبانه روزي وجود داشت كه بنام پانسيون و مهد كودك خوانده مي شدد و امتياز اين گونه مراكز را اتاق اصناف صادر مي كرد. 
سازمان بهزيستي فعلي با اغلال سازمان زنان ، سازمان ملي رفاه خانواده، سازمان تربيتي ، شهرداري تهران ، انجمن ملي حمايت كودكان از سال 1359 شكل جديد به خود گرفت و از سالهاي 1355 در امر نگهداري كودكان توجهات روز افزوني مبذول داشت . در راستاي هدفهاي جديد اجازه تأسيس پانسيونها و مهد كودك به عهده سازمان بهزيستي محول شده است. 
البته بايد اضافه كرد كه از سال 1354 در وزارتخانه هاي مختلف نيز مهدهاي كودك داير شد كه ضوابط آنها از طرف سازمان زنان ايران اعلام شده بود . 
در سال 1356 نيز به منظور تشكيل مهد كودك و نگهداري كودكان زنان    مشاغل ، بودجه اي در كليه وزارتخانه و سازمانهاي دولتي پيش بيني شد و سازمان زنان مسئوليت تشكيل و نظارت بر آنها را بر عهده داشت كه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي و ادغام سازمان زنان اين وظايف به عهده سازمان بهزيستي كنوني واگذار شد. 
در مرداد ماه 1358 هيأت وزيران جمهوري اسلامي ايران هر كارخانه اي و يا كارگاهي را كه زنان كارگر آن حداقل صاحب ده كودك بودند ،‌موظف به تأسيس مهد كودك در آن واحد كرد و در سال 1366 نيز سازمان بهزيستي كشور به عنوان مرجع رسمي در امور نظارت بر اداره امور و برنامه ريزي مهدهاي كودك به شوراي عالي فرهنگي معرفي شد . هم اكنون انواع مهدهاي كودك تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور اعم از مجتمعهاي خدمات حمايتي ، مهدهاي كودك مجتمعهاي خدمات بهزيستي روستايي ، مهدهاي كودك خصوصي ، مهدهاي كودك خودكفا و مهدهاي كودك وابسته به مؤسسات دولتي در سراسر كشور فعال هستند و به امر تعليم و تربيت و نظارت كودكان پيش از دبستان اشتغال دارند . 
انواع  دوره هاي پيش دبستاني و ويژگيهاي برنامه هاي آنها 
دوره هاي پيش از دبستان انواع مختلفي دارد وهر كدام از آنها ويژگيهاي خاص و برنامه هاي متفاوت از همديگر دارند . در اينجا هر كدام را به اختصار توضيح مي دهيم:
1ـ مركز مراقبت هاي خانگي : اين عقيده كه خانه اولين و مناسبترين مكان براي مراقبت  وآموزش كودكان محسوب مي شود و والدين براي فرزندانشان در خانه برنامه هايي  تدارك مي ديدند . شكي نيست البته دولت تسهيلاتي را براي اين مراكز بوجود آورده بود تمام روز فعال هستند و اين مراكز از حداقل معيارهاي بهداشتي و ايمني بر خوردار بودند 
2ـ مراكز مراقبت روزانه : بيشتر در كارخانه ها ، بيمارستانها ،دانشگاهها ،مدارس دولتي ويا محلهاي ديگر برگزار مي شد كه هم به صورت تمام وقت بود و براي كودكاني كه مادرانشان كار مي كردند طراحي گرديده كه تجارب آموزش  فني ، مراقبت هاي بهداشتي و پزشكي واجتماعي تدارك ديده شده بود. 
11 الي 12 ساعت فعاليت مي كردند يعني از صبح تا 6 بعد از ظهر علاوه بر كودكان پيش دبستاني كودكان سنين مدرسه اي نيز در اين مراكز نگهداري ميشود . بودجه تسهيلات دولتي نيز براي خانواده هاي بي بضاعت وجود داشت . 
3ـ مهد كودك ها : معمولاً به صورت خصوصي اداره مي شوند و يا به صورت تعاوني و اشتراكي فعاليت مي كنند و بيشتر در ساختمانهاي خصوصي و بعضي از مدارس دولتي قرار دارند . معمولاً براي كودكان سنين 5 تا 5/5 سال به صورت نيمه وقت صبح ها و بعد از ظهر كار مي كنند . هدف اينگونه برنامه ها از نظر فلسفه و عقايد زير بنايي متفاوت است . معمولاً هدف اساسي ، تدارك ، آموزش و پرورش و تغذيه مناسب براي كودكان زير سن 5 سالگي است كه از اين طريق نيازهاي اجتماعي ، عاطفي و جسمي و ذهني كودكان را تأمين مي كند . بودجه دولتي براي چنين خدماتي فراهم نيست . 
4ـ كودكستانها: اينگونه برنامه ها در جهت بر آوردن نيازهاي كودكان قبل از ورود به كلاس اول تدارك ديده شده اند بعضي دولتي و عمومي و بعضي خصوصي هستند. كودكستانها معمولاً بوسيله تيم مدارس اداره مي شوند و براي كودكان 5 و 6 ساله طراحي شده اند برنامه ها ممكن است نيمه وقت يا تمام وقت باشند. بر ايجاد آمادگي در كودكان تمركز دارند و عمدتاً هم بوسيله معلماني كه مجوز تدريس دارند و مربيان متخصص اداره مي شوند. 
5ـ مدارس آزمايشگاهي: به منظور آموزش معلمان و به منظور فراهم آوردن امكانات تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي گيرند معمولاً دانشجو معلمان از طرف مؤسسات آموزش عالي در اين محلها كار مي كنند . 
6ـ تعاوني هاي والدين: اين برنامه ها راي كودكان دو سال و نيم تا پنج سال است و بوسيله والدين و به منظور صرفه جويي در هزينه ها براي كودكانشان تدارك ديده مي شود اين برنامه ها دو منظوره بودند و علاوه بر فراهم آوردن برنامه هاي آموزشي براي كودكان ، آموزشهايي را نيز براي والدين تدارك مي بينند والدين در مسئوليت ها و وظايف آموزشي و پرورشي با معلمان و مربيان شريك مي شوند و به آنها كمك مي كنند و در مقابل معلمان به طرح ريزي و برنامه ريزي و تنظيم ساير امور اشتغال دارند . 
7ـ مراكز رشد و پرورش كودك : اين مراكز كه برنامه هايي چون سر آغاز را شامل مي شود از كمكها و تسهيلات دولتي ، ايالتي و يا محلي برخوردارند مقصود از اين گونه حمايتهاي مالي نيز علاوه بر كمك به والدين نيازمند و اشتغال براي آنها، استخدام و تأمين كار براي معلمان نيز مي باشد. مهمترين مقاصد اينگونه مراكز ايجاد برنامه هاي آموزشي براي كودكاني كه از نظر اقتصادي محروم هستند و بتوانند براي موفقيتهاي بعدي در مدرسه آمادگي لازم را داشته باشند والدين به عنوان دستيار در كلاسها و يا كميتهاي مشورتي حضور فعال دارند . 
8ـ مهد كودك سيار: مهد كودك سيار با حداقل امكانات ايجاد مي شود و به راحتي مي توان آنرا برچيد و در مكاني ديگر راه اندازي كرد كه بيشتر هنديان از اين روش استفاده و بهره مي گرفتند . 
اهداف آموزش و پرورش قبل از دبستان
آموزش و پورش پيش از دبستان عبارت است از آموزشي كه از زمان تولد آغاز شده و تا شروع اولين كلاس رسمي دبستان در پايان ششمين سال زندگي كودك ادامه مي يابد. 
تحقيقات گسترده علمي ثابت كرده اند كه 6 سال اوليه زندگي از لحاظ رشد هوش و شكل گيري شخصيت دوراني سرنوشت ساز است و به همين لحاظ از اهميت بسياري برخوردار مي باشد . در بسياري از فرهنگهايي از جمله فرهنگ ما پدر و مادر مسئوليت و نقش بسيار مهمي در تربيت كودكان خود دارا مي باشند . شكي نيست كه دامان مادر و خانواده مي توانند بهترين مربي و محيط تربيتي باشد ولي در جهان صنعتي امروز اين امر بخوبي تحقق نمي يابد اشتغال مادران و عدم آگاهيهاي والدين از نيازهاي كودك در هر دوره از رشد ضرورت وجود دوره و محيطهاي آموزشي پيش از دبستان را روشنتر مي نمايد. ولي اين دوره ها بايد بر مبناي صحيح و اهدافي مشخص پايه گذاري شود اهداف اساسي مورد نظر در اين دوره عبارتند از: 
1ـ رشد بدني و اعمال حسي و حركتي : در اين زمينه مهارتهاي لازم بدني و تحرك و جنب و جوش و همچنين مراقبتهاي بهداشتي و توجه به تغذيه مطرح است. 
2ـ رشد اجتماعي كودكان : همكاري با ديگران و شركت در فعاليتها و بازيهاي گروهي احترام به حقوق همنوعان و احساس مسئوليت بعنوان يك عضو مؤثر در گروه همچنين سازگاري اجتماعي در محيط و آموزش مفاهيم ساده ديني و تقويت اعتقادات معنوي و اخلاقي بيشتر مد نظر است . 
3ـ رشد ذهني و عقلاني كودكان با حس كنجكاوي كودك توانايي استدلال ، پيدا كردن راه حل مشكلات ساده ، كاربرد واژه هاي تازه ، در فعاليتهاي روزمره، شناسايي محيط اطراف ، تميز پديده هاي ساده علمي ، رشد خلاقيت توانايي و آمادگي ذهني لازم براي مراحل بعدي آموزش از جمله اهداف اين دوره است . 
4ـ رشد عاطفي كودكان ، ايجاد ارتباط عاطفي مطلوب ، احساس امنيت ، ابراز احساسات خود به طور طبيعي ، مهار جنبه هاي هيجاني و افراطي كودك و در پايان كودك را بعنوان يك كل در نظر گرفت و جنبه هاي مختلف او را رشد داد تا به طور طبيعي بر همديگر تأثير بگذارند . 
داشتن اهداف فوق ايجاد برنامه هاي لازم آموزشي را سهل تر مي سازد و در وقت و انرژي مربي و كودك صرفه جويي كرده و مفيد ترين برنامه را مي توان هدايت و تحقيق بخشيد . 
دورة اساس يا قصد كلي دوره پيش از دبستان 
در نظام جديد آموزش و پرورش نخستين مرحله از آموزش و پرورش عمومي اساس نام دارد . طول آن دو سال و گذراندن آن براي همه نوع آموزان 5/5 سال تمام اجباري است مرحله اساس شالوده و پا به ساختمان و بنيان آموزش و يا تعليم و تربيت است و يكي از حساسترين و مهمترين مراحل آن است در نظام جديد چنين فرضي شده كه اساس به منزله شالوده ساختماني است كه اگر سستي هاي زمينه را برطرف كرد مي توان بناي مستحكمي بر آن استوار كرد . مهمترين دلايل ايجاد مرحله اساس به طور خلاصه اين است كه : 
الف : بنابر يافته هاي روان شناسي رشد و تربيت در سنين 6 و 7 سالگي مرحله حساس و تعيين كننده است در اين مرحله رشد سريع ادراكي كودك ايجاب مي كند كه در قالب روشهاي مناسب ، آموزشهاي بنيادي به وي داده شود . 
ب : در محيط ايران با تنوع فرهنگي و تفاوتهاي اجتماعي و اقتصادي روبرو هستيم و لذا نو آموز در بدو ورود به مدرسه با مشكلات متعددي روبرو شود كه راه پيشرفت تعليم و تربيت مناسب را ببندد و افت تحصيلي را به همراه مي آورد وجود يك مرحله آموزش و پرورش جبراني در ابتداي تحصيل خصوصاً براي اقشار محروم. 
ج : ورود نو آموزان بدون تمهيدات لازم از كانون گرم خانواده به يك محيط خشك و جوي شلوغ مانند دبستانهاي فعلي معمولاً همراه با ضايعه است و در حال حاضر بالاترين رقم تكرار و افت تحصيلي در پاية اول ابتدايي متمركز است و يكي از دلايل آن عدم تجانس محيط مدرسه و خانواده ذكر شده است . 
د : علاوه بر حساسيت اين مرحله جدا كردن اين مرحله از ساير مراحل تحصيلي و توجه بيشتر به كيفيت آموزش و پرورش آن زمينة لازم را براي ايجاد يك پايه قوي در امور تحصيلي آينده نو آموز فراهم مي آورد . 
هـ : ايجاد دوره اساس فرصت مناسبي است كه پياده كردن اصول تعليم و تربيت اسلامي و شيوه هاي جديد آموزشي و استفاده از معلمان واجد شرايط و به كار بستن روشهاي مناسب و كار آمد اجرايي و ادراي را تسهيل مي كند.
پيشينه تحقيق 
كارشناسان مسائل آموزشي ، در ارتباط با آموزش قبل از دبستان و تأثيرات آن در آموزش مرحله دبستاني ، پژوهشها و مطالعاتي انجام داده اند كه يكي از محورهاي اصلي اينگونه مطالعات و تحقيقات پاسخ به اين سئوال بوده است كه آيا برنامه هاي آموزشي و دوره هاي آمادگي اوليه سبب پيشرفت تحصيلي بعدي خواهد بود. 
از جمله مطالعاتي كه براي رسيدن به پاسخ اين سئوال صورت گرفته و پژوهش ب رو برنامه هاي آمادگي هد استارت و فالنرو بوده است . 
بنجامين بلوم (1964) و ديكر هانت (1961) با تحقيقات و مطالعات خود نشان دادند كه آموزش اوليه از بعضي جهات مطلوب و مناسب زيرا توانمندي كودكان براي يادگيري و رشد پيشرفت واقعي را تحت تأثير قرار مي دهد . يكي ديگر از تحقيقات مورد تصور پروژة آموزش اوليه كلاسهاي Kiadus و سوزان گري   Susan Gray در سال 1968 است آنها مطالعات دامنه داري درباره كودكان شركت كننده در آموزشهاي قبل از دبستان انجام داده اند . 
 اين تجارب به منظور بوجود آمدن نگرشهاي مثبت به پيشرفت تحصيلي و بالا بردن تواناييهاي هوش كودك ترتيب داده شده بود . 
در پايان دوره نتايج تست هوش حاكي از تغييرات معني دار بهره هوشي كودكان در كوتاه مدت بود علاوه بر آن تستهاي آمادگي خواندن زبان و تجارب شخصيتي به سود گروه آزمايش از برتري قابل ملاحظه اي برخوردار بودند. 
1) برنامه سر آغاز، كه براي رفع محروميتها و نقايص و مختلف كودكان طبقات محروم آمريكا شكل گرفت. 
2) برنامه تكميلي كه به دنبال برنامه هاي سر آغاز رواج يافت و هدفي چون آموزش كودكان به منظور آماده شدن براي زندگي مدرسه اي در بر داشت. 
3) اجتناب از آموزش و پرورش پيش از دبستان و دبستاني (فرخنده مفيدي) انتشارات دانشگاه پيام نور. 
ساموئل الكساندر كرك : در تحقيقي 81 كودك عقب ماندة ذهني 3 تا 6 ساله را در طول زمان بين 3 تا 5 سال مورد مطالعه قرار داد . 
در اين تحقيق كرك 280 نفر از كودكان گروه آموزشي مراكز عمومي را تشكيل مي دادند پس از ترك دوره پيش دبستاني تحت آزمون قرار داد و آنها را زير نظر گرفت دومين گروه شامل 15 كودك كه جلوتر به مدرسة خاص كودكان عيوب ذهني اعزام شده بودند و به مؤسسه اي مخصوص براي آموزش پيش دبستاني و يا به مؤسسه آموزش و يا به مراكز عمومي رفتند . آنانكه دوره آمادگي را گذرانيده اند نسبت به آنانكه دوره آمادگي را نگذرانده اند از معدل تحصيلي سالانه بالاتر برخوردارند ، انجام شد . 
در اين فرايند متغير مستقل دوره آمادگي و متغير وابسته معدل سالانه و متغير مزاحم يا ناخواسته ميزان سواد والدين در نظر گرفته شد . نتايج بدست آمده از اين تحقيق ياد شده اين است كه دانش آموزاني كه دوره آمادگي را طي كرده اند غالباً نسبت به دانش آموزاني كه اين دوره را طي كرده اند از ميانگين تحصيلي سالانه بالاتري برخوردار بوده اند تا ديگر ، سواد والدين به عنوان يك عامل ملاحظه گر نيز كنترل شده نتيجه بدست آمده اي بود كه هرچه ميزان سواد والدين دانش آموزان بيشتر باشد معدل تحصيلي آنها به همان نسبت بيشتر است تأثير دوره آمادگي با افزايش پايه هاي تحصيلي دانش آموزان رو به كاهش مي گذارد . يعني هرچه شاگردان به كلاس بالاتري مي روند اختلاف ميانگين دوره ديده ها و دوره نديده ها كمتر مي شود دوره آمادگي بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان ، كه والدين آنها با سواد هستند يعني دانش آموزاني كه والدين بي سواد داشته اند از آموزش پيش دبستاني بيشتر سود برده اند. بالاخره تأثير دوره آمادگي بر دروسي چون علوم بيشتر از تأثير آن بر دروسي نظير رياضيات است . 1 
تحقيقي ديگر در سال 59 انجام گرفته كه نتيجه آن بدين شرح بوده است . 
اولاً: پيشرفت تحصيلي كودكان كه دوره آمادگي را ديده اند در دروسي چون رياضيات ، علوم و ادبيات نسبت به كودكاني كه دوره را نديده اند بيشتر است . 
ثانياً: كودكاني كه دوره آمادگي را گذرانده اند بيشتر از كودكاني كه اين دوره را نگذرانده اند در فعاليتهاي گروهي شركت مي كنند . 
اين تحقيق بر روي شاگردان يكي از دبستانهاي منطقه 12 تهران انجام شد و تعداد نمونه 200 نفر بودند كه صد نفرشان آمادگي ديده و صد نفر ديگر دوره     نديده بودند . در سال 1361 تحقيقي تحت عنوان (نقش سازنده آموزش و پرورش قبل از دبستان در پيشرفت تحصيلي) در تهران توسط آقاي عبد ا... عباسي صورت گرفت كه در بررسي خود تأثير مثبت كودكستانها و آموزش پيش از دبستان را در پيشرفت تحصيلي نشان مي دهد كه از طريق انتخاب نمونه بر روي گروه صورت گرفته است. 
در سال 1364 تحقيقي در مورد اثر آموزش و پرورش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي كودكان در دوره دبستان توسط چندين تن از جمله عباس تشكري ، شهربانو حقيقت ، فريده يوسفي از بخش روان شناسي دانشگاه شيراز بر اساس بودجه تحقيقات ويژه از طرف شوراي تحقيقات دانشگاه انجام گرفت كه نتايج اين تحقيق بدين شرح است : 
برتري آزمودنيهايي كه برنامه آموزش پيش دبستاني را گذرانده اند بر ساير آزمودنيها كه به طور همخوان در همة مقايسه ها و در همة مراحل مطالعه نشان داده شد و وجود تفاوتهاي معني دار در بين دو گروه در اكثر مقايسه هاي انجام شده نشان دهندة اثرات مطلوب آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي نمرات آنان حتي تا پايان سالهاي دبستان است . 
يافته ها به روشني نشان داده است كه كودكان طبقات محروم از لحاظ اجتماعي و فرهنگي به نحو چشمگيري از آموزش پيش از دبستان بهره گرفته اند . تفاوت بين اين دو گروه در مواردي كه احتمالاً خانواده داراي امكانات فرهنگي زيادتري است ، كمتر از مواردي است كه اين امكانات به طور نسبي كمتر هستند و والدين كم سوادترند . يافته ها نشان داده است كه كودكان اقشار محروم بيش از سايرين نيازمند اينگونه امكانات هستند و اثرات بارزتري را از آن مي پذيرند . 
تحقيق ديگري كه در اين رابطه صورت گرفته : 
بررسي ميزان تأثير كودكستانها در يادگيري دانش آموزان پاية اول ابتدايي در منطقة (رزن ، فامنين ، قهاوند ، كبودر آهنگ) شهرستان همدان بوده است كه در اين تحقيق از روش همبستگي و همخواني بين رفتن به كودكستان و يادگيري در سال اول ابتدايي و همبستگي بين موقعيت اقتصادي اجتماعي ، فرهنگي خانواده و فرستادن كودك به كودكستان همچنين همبستگي بين رفتن به كودكستان و يادگيري در      زمينه هاي مختلف صورت گرفته ، نتايج تحقيق بدين صورت بوده است: 
1) بين رفاه مادي و رفتن به كودكستان رابطه وجود دارد. 
2) بين سواد والدين و رفتن به كودكستان رابطه وجود دارد. 
3) بين اشتغال والدين و فرستادن به كودكستان در دو منطقه رابطه وجود دارد.             
4) در يادگيري بهتر مفاهيم رياضي كودكستان رفته ها در سه منطقه موفق ترنشان داده شده اند كه اين ميزان 14% بوده است.  
در ارديبهشت ماه 1370 توسط واحد ارزشيابي معاونت آموزش و پرورش 4 (دفتر آموزشي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي) طرح پژوهشي تحت عنوان سيري در كلاسهاي آمادگي يكماهة مناطق آموزشي دو زبانة كشور به مورد اجراء گذاشته شد . كارشناسان آن دفتر در 15 استان كشور و از هر استان 4 منطقه آموزشي از هر منطقه نيز تعدادي از آموزشگاههايي را كه كلاس آموزش يكماهه استاني در آنها تشكيل شده بود مورد بازديد قرار داده و پرسش نامه هاي نظر خواهي به تعدادي از معلمان و مربيان مربوطه داده شد . 
 اين طرح كه به منظور كسب اطلاع از نحوة اجرا و نظر خواهي از معلمان و مربيان كودك در زمينه مسائل و مشكلات موجود در جريان اجرايي برنامه صورت گرفت اگر چه حالت ارزشيابي داشته است با اين حال مي توان به عنوان اولين قدم پژوهشي در ارتباط با تأثير آموزشي پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول از آن ياد كرد . از يافته هاي بررسي فوق الذكر اين است كه: 
اكثر معلمان و مربيان به تأثير زياد اين كلاسها در پيشرفت تحصيلي اشاره داشته اند و درصد قابل توجهي نيز تأكيد كرده اند كه كلاسها تا حدودي مؤثر بوده است.
در سال 1371 نيز تحقيقي تحت عنوان تأثير روند افزايش بين كودكان براي استفاده از آموزش رسمي ، توسط آقاي دكتر حسن پاشا شريفي ارائه شد كه نتايج حاصل در ارتباط با بررسي ساير عوامل مؤثر در آمادگي پيشرفت تحصيلي و سازگاري عاطفي ـ اجتماعي دانش آموزان كه بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني شغل و تحصيلات والدين در آمادگي كودكان براي ورود به نظام آموزش رسمي در مورد گروه نمونة تهران است مشخص شد كه: 
1ـ آموزش و پرورش پيش دبستاني در سطح آمادگي ، پيشرفت تحصيلي و سازگاري عاطفي ـ اجتماعي دانش آموزان بيشترين تأثير را دارد. 
2ـ بعد از آموزش پيش دبستاني ، تحصيلات والدين در آمادگي ، پيشرفت تحصيلي و سازگاري عاطفي ـ اجتماعي دانش آموزان تأثير دارد. 
3ـ شغل والدين به ويژه پدر ، پس از عامل تحصيلات والدين نقش مهمي دارد. 
ارتباط تحصيلات مادران كارمند و غير كارمند با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي تحقيق ديگري است كه توسط آقاي محمد علي پرويزيان در سال 1371 در شهرستان اراك انجام گرفته است . 
 تحقيق ديگري در سال 1373 تحت عنوان :  
تأثير گذاردن دورة پيش دبستاني بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان سال اول ابتدايي شهرستان انديمشك توسط فرانك مهرگان و بديعه پور صدامي انجام شده است كه نشان مي دهد : 
1)بين معدل دانش آموزاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده اند و افرادي كه نگذرانده اند ، تفاوت معني داري وجود دارد . 
2)بين تحصيلات والدين و گذراندن و نگذراندن دوره كودكستان همبستگي معني داري وجود دارد . 
تحقيق ديگري در اين زمينه تحت عنوان : (تأثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پاية دوم ابتدايي در شهرستان بم) در سال تحصيلي 1378 توسط آقاي عباس اميري نيا صورت گرفت كه يافته ها در اين تحقيق نشان    مي دهد آموزشهاي پيش از دبستان بر پيشرفت تحصيلي “دختران” بيش از “پسران” تأثير مثبت داشته اند . 
روش تحقيق 
اين تحقيق بر اساس روش توصيفي از نوع مقايسه اي يا پس رويدادي مي باشد و هدف از انجام اين روش توصيف عيني ، واقعي و منظم خصوصيات دانش آموزاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده اند ، به عبارت ديگر ما در اين تحقيق خواهيم كوشيد تا آنچه را كه وجود دارد را بدون هيچگونه دخالت ذهني خود عيناً نتيجه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را كه دورة پيش دبستاني را طي كرده اند را بدست آوريم . 
جامعه آماري 
تمامي دانش آموزان پايه اول ابتدايي (دختر) سال تحصيلي 81 ـ 80 شهرستان شهريار جامعه آماري تحقيق را تشكيل مي دهند. 
 روش نمونه گيري (تعيين حجم نمونه) 
در ابتدا تعدادي مدارس به صورت تصادفي انتخاب و نمونه گيري شد و انتخاب نمونه با توجه به ملاكهاي ذيل بوده است: 
1ـ كودكي كه آموزش پيش دبستاني را ديده است و يا دوره پيش دبستاني را نديده است در يك كلاس باشد. 
2ـ كودك آموزش ديده و آموزش نديده از نظر مدرسه ، كلاس و علم شرايط يكساني داشته باشد. 
با توجه به فرضيه هاي مطرح شده نمونه هاي متفاوتي انتخاب گرديده است از آنجا كه تعداد دبستانهاي موجود در شهرستان شهريار ... واحد است. تعداد ... واحد يعني 10% آن به عنوان نمونه انتخاب گرديد و از ... واحد دبستان انتخاب شده ، 25 دانش آموز كه دورة پيش دبستاني را گذرانده و 25 نفر دانش آموز كه دوره را طي ننموده اند ، انتخاب گرديدند كه اين حجم نمونه براي مقايسة تأثير آموزش و پرورش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي (معدل) است . و از آنجا كه از تعداد ... دبستان كه در شهرستان شهريار وجود دارد ، ... دبستان پسرانه ... دبستان دخترانه است كه از دبستانهاي دخترانه 4 واحد به عنوان نمونه انتخاب شدند و شيوه انتخاب مدارس و دانش آموزان به اين شكل بوده كه نام تمام دبستانها بر روي كاغذهاي متساوي الشكل نوشته و با استفاده از شيوة نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و شيوه انتخاب دانش آموزان نيز ضمن مراجعة به مدارس اسامي دانش آموزان را بر روي كاغذهاي متساوي الشكل نوشته و تعداد دانش آموزان در هر گروه (پيش دبستاني را گذرانده يا نگذرانده) انتخاب شدند . 
ابزار جمع آوري اطلاعات 
 چون هدف مقايسه تأثير آموزش و پرورش پيش دبستاني بر معدل دانش آموزان است بنابراين پرونده تحصيلي دانش آموزان كه نمرة نوبت سوم آنها مورد نظر بود استخراج گرديد. 
روش تحليل داده ها 
داده هاي جمع آوري شده از هر گروه دانش آموزان درجه اول توزيع نمرات قرار گرفت. از آمار توصيفي شامل فراواني، ميانگين، واريانس ، انحراف معيار و نما استفاده گرديد و از آمار استنباطي يعني آزمون t براي تجزيه و تحليل و معني دار بودن فرضيات استفاده گرديده است. 
روش ارائه يافته ها 
يافته هاي تحقيق به طور كامل در جدول مربوطه در فصل چهارم ارائه شده است. 
تجزيه و تحليل داده ها 
فرضيه طرح شده به شرح زير مي باشد: 
آموزش و پرورش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير دارد. 
يافته ها نشان مي دهد كه ميانگين معدل دانش آموزاني كه دوره پيش دبستاني را طي كرده اند، در كلاس اول ابتدايي 63/19 و ميانگين معدل دانش آموزاني كه دوره پيش دبستاني را سپري نكرده اند، در كلاس اول ابتدائي 03/19 محاسبه شده است. محاسبات آماري نشان مي دهد كه تفاوت ميانگين نمره دو گروه در سطح خطاي 05/0 معني دار مي باشد. 
بنابراين با اطمينان 95 درصد مي توان گفت كه آموزشهاي پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي تاثير مثبت داشته اند. 
آموزش و پرورش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد. 
A : معدل دانش آموزاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده اند. 
B : معدل دانش آموزاني كه دوره پيش دبستاني را نگذرانده اند. 
بحث و نتيجه گيري 
دوره پيش دبستاني از مراحل مهمي است كه مي تواند در تربيت ، آماده سازي و رشد مهارت هاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي كودكان تاثير بسزايي داشته باشد. 
هدف از تحقيق حاضر بررسي ميزان تاثيرگذراندن يا نگذراندن دوره پيش دبستاني بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدائي شهرستان شهريار در سال تحصيلي 81-80 بوده است. با توجه به فرضيه تعدادي از دانش آموزان كه دوره پيش دبستاني را گذرانده يا نگذرانده از تعدادي دبستان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ماده انتخاب گرديد و داده هاي مورد نياز از دفتر امتحانات و پرونده تحصيلي جمع آوري شد و با استفاده از روش آمار توصيفي و استنباطي و آزمون t تجزيه و تحليل شد كه نتايج بدست آمده بصورت ذيل مي باشد: 
فرضيه: 
آموزش و پرورش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه دوره پيش دبستاني را ديده اند، تاثير دارد. 
با توجه به نتايج حاصله مي توان گفت كه دانش آموزاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده اند «در عدل بر ساير دانش آموزان برتري » دارند و همچنين معدل دو گروه نيز يعني ميانگين دانش آموزان دوره ديده 63/19 و ميانگين گروه دانش آموزاني كه دوره را نديده اند 03/19 مي باشد ونيز با استفاده از آزمون t در سطح خطاي 05/0 نيز اين نكته مشخص گرديد كه تفاوت مشاهده شده معني دارد است . 
با توجه به جدول (E) مقادير بحراني t استيودنت براي آزمون هاي يكسويه و دو سويه به تعيين ناحيه رد مي پردازيم. 
مشخص كردن فرضيه: 
آموزش و پرورش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير ندارد. 
آموزش و پرورش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير دارد. 
با توجه به جدول E چون در سطح 05/0 معادل 67/2 است پس  بنابراين فرضيه صفر رد مي شود. 
با بدست آوردن مقدار t كه معادل 72/2 مي باشد و با توجه به اينكه در سطح 05/0 معادل 67/2 بيشتر مي باشد يعني 05/0 > t بزرگتر از 67/2 . پس فرضيه صفر رد مي گردد يعني رابطه معناداري بين دو متغير وجود دارد. 
محدوديت هاي تحقيق 
1- كمبود محدوديت زماني: ترديدي نيست كه تحقيق و بررسي پيرامون مسائل و امور انساني كاري سهل و آسان نيست، بلكه كاري سخت است و نياز به زمان دارد. 
2- تعداد كم آمادگي رفته ها (پيش دبستاني) 
3- اين تحقيق در دبستان هاي غير انتفاعي انجام نگرفته است . 
پيشنهادات 
1-اجباري نمودن دوره پيش دبستاني با توجه به اهميت آن براي تمامي كودكان . 
2-كمك به مراكز پيش دبستاني از نظر امكانات مالي و منابع آموزشي و كمك آموزشي . 
3-مربيان اين دوره حتماً آموزشهاي لازم را براي دوره پيش دبستاني بگذرانند. 
4-توصيه مسئولين به مديران و مربيان اين دوره در جهت اهميت دادن بيش از حد به كودكان اين دوره. 
5-توصيه مسئولين به مديران اين مراكز در خصوص همكاري و مساعدت با محققان در اين رابطه. 
   
منابع و مآخذ: 
1- آدگافور، آموختن براي زيستن، مجيد رهنما، سال 1354. 
2- اسپارگ، برنارد، آموزش در دوران كودكي، حسين نظري نژاد، انتشارات آستان قدس رضوي، سال 1366. 
3- آقازاده، احمد ، آ. پ تطبيقي، جلد اول و دوم ،‌چاپ اول، انتشارات پيام نور . 
4- آناستاري، تفاوت هاي فردي، مترجم: جواد ظهوريان ، چاپ دوم ، انتشارت آستانه قدس رضوي، سال 1369. 
5- پژوهش هاي آموزشي ، پائيز 1370 ، دفتر پژوهشي وزارت آ.پ . 
6- سره، صغري، «مجله رشد معلم ويژه دبستان و پيش دانشگاهي» ، سال دوازدهم 
7- عيسي زاده منشي، مصطفي، تاثير دوره آمادگي بر بر پيشرفت تحصيلي ، كلاسهاي چهارم و پنجم، پايان نامه فوق ليسانس، دانشگاه تربيت معلم تهران، 1360 
8- مصدقي، مجتبي، «مجله رشد معلم ويژه دبستان و پيش دبستان» دوره ششم، سال 72-1371. 
9- مفيدي، فرخنده ، آموزش و پرورش پيش دبستاني، چاپ اول ، انتشارات پيام نور سال 1372 
10- وزارت آموزش و پرورش ، طرح كليات نظام جديد، انتشارات وزارت آموزش و پرورش خردادماه 67.
[1] -مفيدي، فرخنده ، آموزش و پرورش پيش دبستاني، چاپ اول، انتشارات پيام نور ، سال 1372 ، ص5 
[2] -مفيدي، فرخنده ، آموزش و پرورش پيش دبستاني، چاپ اول، انتشارات پيام نور ، سال 1372 ، ص4 
1-مصدقي ، مجتبي ، مجله رشد معلم ويژه دبستان و پيش دبستان ، دوره ششم، 72-1371 ، ص57. 
2-مفيدي فرخنده ، آموزش و پرورش پيش دبستاني ، چاپ اول ، انتشارات پيام نور، سال 1372 ، ص41. 
[5] - مفيدي ، فرخنده ، آموزش و پرورش پيش دبستاني ، چاپ اول ، انتشارات پيام نور، سال 1372 ، ص59-58 
1-ادگاردفور ، آموختن براي زيستن ، رهنما ،‌مجيد ، سال 1354 ،‌ ص 8 . 
2- سره، صفري، مجله رشد علم ويژه دبستان و پيش دبستان، سال دوازدهم ، ص 57. 
1- مفيدي ، فرخنده ، آموزش وپرورش پيش دبستاني ، چاپ اول ، انتشارات پيام نور ، سال 1372 ،ص 81 
1- مصدقي ، مجتبي، مجله رشد معلم ويژه دبستان و پيش دبستاني، دوره ششم ، سال 72ـ71، ص 37ـ 36 . 
1 وزارت آموزش و پرورش، طرح كليات نظام جديد ، انتشارات وزارت آموزش و پرورش ، خرداد ماه 67 . 
2- آنا ستاري ، تفاوتهاي فردي ، مترجم جواد ظهوريان ،‌چاپ دوم ، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوي ، سال 1369 ، ص 82 ـ 78. 
1- عيسي زاده منشي ، مصطفي، تأثير دوره آمادگي بر پيشرفت تحقيقي كلاسهاي چهارم و پنجم، پايان نامه فوق ليسانس، دانشگاه تربيت معلم، تهران 1360 ، ص 48 ـ 45. 
1- مهرگان ، 1373 ـ 1372 . 
1- پژوهشهاي آموزشي ، پائيز 1370 ، دفتر پژوهشي وزارت آ.پ.

ارسال دیدگاه

چطور مژه بلند و زیبا داشته باشیم؟

0

آیا در مورد مژه های نازک  خود و رشد کم آنها نگران هستید؟ شما تنها نیستید. بسیاری ازخانمها خواهان مژه هایی ضخیم و پر پشت هستند. مژه های ضخیم و پر، چشم ها را بسیار زیباتر و جذابتر جلوه می دهند.  

چگونه مژه هایی بلند و پرپشت داشته باشیم؟

فاکتورهایی نظیر ژنتیک، سن، برخی بیماریهای خاص، کمبودهای تغذیه ای، عفونت چشمی یا تغییرات هورمونی در بدن در اغلب موارد در داشتن مژه های نازک دخیل هستند.


ارسال دیدگاه

مجموعه بازار سرپوشیده سنتی استان اردبیل

0

مجموعه بازار اردبیل؛ روایتگر تاریخ، هنر و معماری

بازار اردبیل
 
اردبیل – خبرگزاری مهر: مجموعه تاریخی بازار سرپوشیده اردبیل در مرکز شهر با معماری سنتی و اصیل و بر گرفته از ظرافتهای هنری ایرانی – اسلامی یادگاری از دوره سلجوقیان بوده و امروز روایتگر تاریخ کهن و باستانی اردبیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، اردبیل به لحاظ موقعیت ویژه سیاسی و جغرافیایی در طول تاریخ و بویژه به عنوان پایتخت صفویان از رونق اقتصادی مطلوبی برخوردار بوده که در راس آن بازار قدیمی اردبیل با قدمتی طولانی مرکزیت تمام جریانات و مبادلات تجاری، سیاسی، اجتماعی و... قرار داشت.

بازار تاریخی اردبیل معروف به راسته بازار و یا "قیصریه" مجموعه ای است مرکب از تیمچه، سرا، حمام و مسجد که بنای فعلی آن از جمله آثار دوره سلجوقی، زندیه و صفویه و بر بنیان اولیه بازار ساخته شده است.

بر سر بازارچه شمال شرقی بازار سنگ نوشته ای است که تاریخ ساخت و بانی بازار در آن درج شده اما به علت فرسایش سطح سنگ و عدم اشاره دقیق منابع تاریخی زمان ساخت این بازار مشخص نیست و به روایتی پیش از حکومت صفوی احداث شده است.

قدیمی ترین سیاحانی که از بازار اردبیل نام برده اند عبارتند از مقرسی و اصطخری در سده چهارم هجری که این مجموعه تاریخی را به صورت صلیب در چهار راسته توصیف کرده اند که در میانه آن مسجد قرار دارد.

قسمت عمده بازار اردبیل در تغییرات شهری در نیم قرن گذشته تخریب شده و ارتباط بعضی از بخشهای آن با مرکز بازار از بین رفته است، بطوریکه این بازار در حال حاضر در مرکز شهر و در طرفین خیابان امام خمینی واقع شده و بازدید کنندگان به وضوح می توانند جدایی بازار طلا فروشان را از بازار قیصریه فعلی مشاهده کنند.

رونق بازار اردبیل در عهد صفوی

اردبیل در زمان حکومت صفوی به دلیل مرکزیت، جایگاه والای دینی و واقع شدن قبور سلاطین صفوی و مهمتر از همه مقبره شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی جد خاندان صفوی به مانند پایتخت معنوی سلاطین صفوی بوده و این امر باعث شده این شهر و به خصوص بازار  آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

در قرن دهم هجری در زمان حکومت شاه طهماسب اول بازارهای اردبیل از رونق بسیار زیادی برخوردار بوده اند که از این قبیل می توان به بازار بقالان، کرباس فروشان، قصابان، خراطان، سراجان، قیصریه و دهها سرای دیگر اشاره کرد.
بعدها در قرن هفتم و هشتم هجری نیز این بازار رونق مجدد یافت که بازسازی و تعمیرات اساسی صفویان و قاجارها در افزایش این رونق بی تاثیر نبود.

بازار اردبیل تامین کننده مخارج بقعه شیخ صفی
 

مطابق با روایات تاریخی مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی موقوفات بسیاری از جمله خانه های اطراف بقعه، مغازه ها، حمام و همچنین بازار اردبیل را داشته که درآمد حاصل از این موقوفات صرف امور خیریه در سطح شهر می شد که از آن جمله می توان به رسیدگی به وضع معیشتی افراد مستضعف و خانواده های فقیر اشاره کرد.

قسمتی از بازار بزرگ و تیمچه‌ها و سراها از موقوفات بازار به بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به شمار می‌رفت و درآمد و عواید حاصله صرف مخارج این بقعه می‌شد.
 
بازار اردبیل با طاق‌نمای جانبی، طاق و تویزه و گنبدهای ساده که معرف آثاری از دوره صفویه و قاجاریه است شامل راسته اصلی بازار، راسته پیر عبدالملک، راسته قیصریه، راسته کفاشان، راسته غلامان، بازار زرگران، سراجان، خراطان، قصابان، بقالان، کلاه دوزان، علافان، پارچه فروشان، پنبه فروشان، مسگران، چاقو سازان، آهنگران، سرای خشکبار (حاجی میرزا)، سرای گلشن، سرای جهودها، سرای وکیل، سرای نو یا زنجیرلو، سرای حاج احمد، سرای حاج شکر، سرای مجیدیه، سرای امام جمعه، سرای دوگوچی و تیمچه زنجیرلی است.

پوشش سقف راسته ها با طاقهای جناقی و گنبد چهار طاقی و ساده بوده و طول طاق نمای مغازه ها به طور متوسط سه تا چهار متر و قطر پایه طاقها 60 تا 80 سانتی متر می باشد.

روشنایی داخل بازار از طریق روزنه‌های تعبیه شده در پوششهای گنبدی تامین می‌شود که زیبایی بصری بی نظیری به فضای داخلی بازار بخشیده است.
 
یکی از بخشهای مهم بازار، چهار سوق یا بازار بزرگ قیصریه است. این بخش بنایی است مدور با گنبد کروی بلند و ساده که در پایین بنا 12 متر داشته و ارتفاع تقریبی آن 13 متر است.

بخش زیرین بنا، بدون در نظر گرفتن پایه مغازه ها و امتداد بازارچه‌ها عبارتند از 12 پایه که با 12 طاق جناقی زمینه را برای بر پایی گنبد فراهم ساخته است. در هشت طاق جناقی مغازه و در چهارطاق دیگر راهرو بازارچه‌ها تعبیه شده است.
 

ظرفیت ثبت جهانی بازار اردبیل

به گفته یکی از کارشناسان باستان شناسی وامداری صفویان در مورد بازار اردبیل قابل ستایش است، بطوریکه با بهسازی و مرمت بازار رونق آن را به شکل بی نظیری افزایش دادند.

نازنین آقا محمدیان با اشاره به امکانات و معلومات معماری امروز متذکر شد: برخلاف عهد صفوی در سایر دوران بویژه در سالهای اخیر به شکل قابل قبولی به تنها بازار تاریخی اردبیل رسیدگی نشده و بخشهای مهمی از راسته اصلی و راسته های دیگر نیاز به مرمت و بهسازی دارد و این مهم نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

وی با تاکید به قدمت این اثر باستانی و ظرفیت ثبت جهانی این اثر اصیل ایرانی اسلامی گفت: امانت داری گذشتگان الگویی است که تبعیت از آن می تواند در تغییر نگرش به آثار باستانی تاثیرگذار باشد.
 
آقا محمدیان با اشاره به ثبت ملی این اثر افزود: به دلیل معماری منحصر به فرد در این مجموعه تاریخی این بازار قابلیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین اهداف گردشگران از سراسر دنیا را دارد، اما حتی در معرفی آن کوتاهی شده است.

عرضه شیر مرغ تا جان آدمیزاد در 25 سرا و راسته

یکی از مغازه داران این بازار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه این بازار دارای راسته های مختلف برای فروش انحصاری یک نوع محصول است در بازار اردبیل می توان همه نوع محصولات خوراکی، پوشاک، لوازم منزل و حتی ابزار آلات صنعتی را تهیه کرد.

صمد سرخی اضافه کرد: راسته بازار با قدمت تاریخی که دارد از جمله مهمترین بازارهای تهیه مایحتاج برای اردبیلیها است بطوریکه بازارهای جدیدالتاسیس، پاساژها و فروشگاهها نتوانسته است از پویایی و شور آن بکاهد.
 

سرخی با اشاره به معماری سنتی این بازار تصریح کرد: فضای داخلی این بازار با داشتن حال و هوای عرفانی هر بازدیدکننده ای را به خود مجذوب می کند و همین امر باعث شده که پس از قرنها حیات این بازار تداوم یابد.

به گفته وی یکی از ویژگیهای مهم این بازار فروش سوغاتی، صنایع دستی و محصولات کشاورزی استان است.

گفتنی است مجموعه بازار تاریخی اردبیل در سال 1364 مرمت شد و با شماره 1690 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

با وجود قدمت کهن، این بازار همچنان به عنوان مهمترین بازار مورد استفاده شهروندان اردبیلی و شهروندان سایر شهرستانها است و در کنار پویایی و فراغت حاصل از تهیه آسان کالا، می تواند چشم نواز مسافران و گردشگران به دلیل معماری بی نظیر خود باشد.

ارسال دیدگاه

تقریب زدن: روش قطع کردن

0

تقریب زدن یعنی در واقع رُند کردن عدد که به آن عدد نزدیک باشد. دو روش اینجا بیان میکنیم یکی قطع کردن و دیگری گرد کردن. در هر دو روش بهترین راه بدست آوردن تقریب با استفاده از جدول ارزش مکانی است.

مثال: 24/23 ( با تقریب کمتر از 1 - تقریب کمتر از 10 - تقریب کمتر از 0/1 ) را بدست آورید.

تقریب کردن قطع کردن

* تقریب کمتر از 1 یعنی = هر چه عدد بعد یکان هست تبدیل به صفر میشود : 24/00

* تقریب کمتر از 10 یعنی= هر چه عدد بعد دهگان هست تبدیل به صفر میشود : 20/00

* تقریب کمتر از 0/1 یعنی= هر چه عدد بعد دهم هست تبدیل به صفر میشود : 24/20

سوال: فاصله عدد 24/23 با تقریب کمتر از 0/1 چقدر است؟ 

0/03 = 24/20 - 24/23 

جواب: 0/03


ارسال دیدگاه

رقم تقریب

0

مثلا وقتی میگویند تقریب کمتر از 10، خوب عدد دهگان رو در نظر میگیریم این عدد دهگان همان رقم تقریب است که تقریب بر اساس آن انجام میگیرد. 

مثال: رقم تقریب رو در اعداد زیر بیابید؟

1- 24/86 با تقریب کمتر از 1 ؟

2- 24/86 با تقریب کمتر از 0/1 ؟

جواب 1 = با تقریب کمتر از 1 یعنی یکان رو در نظر میگیریم که عدد 4 هست= پس رقم تقریب عدد 4 میباشد.

جواب 2 = با تقریب کمتر از 0/1 یعنی دهم رو در نظر میگیریم که عدد 8 هست= پس رقم تقریب همان عدد 8 میباشد.


ارسال دیدگاه

تقریب زدن: روش گرد کردن

0

در روش گرد کردن عدد بعد از رقم تقریب برای ما مهم است.

1- اگر عدد بعد از رقم تقریب کوچکتر از 5 باشه = رقم تقریب تغییری نکرده و همه ارقام بعد رقم تقریب تبدیل به صفر میشوند. (مثل روش قطع کردن)

2- اگر عدد بعد رقم تقریب مساوی و یا بزرگتر از 5 باشه= رقم تقریب یک واحد اضافه شده و همه ارقام بعد رقم تقریب تبدیل به صفر میشوند.


مثال: عدد 257/936 

تقریب گرد کردن

مثلا در تقریب کمتر از 1= تقریب 1م= رقم تقریب همان یکان و عدد 7 است. عدد بعد از رقم تقریب عدد 9 است و چون 5<9 ( 9 از 5 بزرگتر) پس یک واحد به یکان اضافه میکنیم (7 میشود 8) و بقیه ارقام تبدیل به صفر میشوند. یعنی 258/000

در تقریب 100م= رقم تقریب صدگان و عدد 2است و عدد بعد آن عدد 5 است چون 5=5 پس یک واحد به صدگان اضافه میشود (2 میشود 3) بقیه ارقام بعد رقم تقریب تبدیل به صفر میشوند. یعنی 300/000

ولی در تقریب 0/1 چون عدد بعد رقم تقریب یعنی 3 کوچکتر از 5 است لذا رقم تقریب (یعنی 9) تغییری نکرده و بقیه ارقام تبدیل به صفر میشوند. یعنی 257/900


ارسال دیدگاه

بهار هم نیامد!

0
در حسرت بهاران پاییز موندگار شد
برگی که بر درخت بود
چشم انتظار باد شد
نه زمستانی دگر آمد 
نه پاییز رفتنی بود
بهار را کس ندیده
آرزوها همه بر باد شد
دلی خوش کرده بودند
دخترکان پاییز دیده
نه کس عاشقی می کرد
اشکها هم روان شد به دیده
در جاده ها کسی نیست
همه رفتند از شهر
نور از آسمان رفته
کوچه هم عاقبت بیمار شد
شعر از: مصطفی رسولی

ارسال دیدگاه

ترمیم بوت سامسونگ SM A500H Boot Repair

0

فایل ترمیم بوت SM A500H سامسونگ با ادین فقط به یک گوشی روشن و یک کارت حافظه که  کارت حافظه باید از نوع SDHC یا مدل بالاتر باشد همچنین باید حجم 4 گیگابایت به بالا باشد.

این فایل برای گوشی SM A500H که بعد از فلش دیگر بوت و روشن نمی شود و حتی به دانلود مود نمی رود کاربرد دارد. ممکن است بعد از فلش رام به منظور آپدیت یا  دانگرید دیوایس شما بوت نشود شما با این فایل و بدون هیچ گونه باکسی یا دانش کافی می توانید دستگاه خود را احیا کنید.

ادامه آموزش و فایلها با آموزش ترمیم

را بعد از خرید میتوانید دریافت نمایید.

این فایل ها تست شده می باشد.

سابقه ما ضمانت خرید شماست.


قیمت : 9000 تومان - خرید

ارسال دیدگاه

جاذبه گردشگری شهرستان پارس آباد استان اردبیل

0

جاذبه‌های طبیعی و تاریخی گردشگری پارس‌آباد مغان پذیرای مهمانان نوروزی

پارس آباد مغان

پارس‌آباد یکی از شهرهای استان اردبیل در شمال غرب ایران است، این شهر بزرگ‌ترین شهر منطقهٔ مغان و نیز، مرکز شهرستان پارس‌آباد است.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) از اردبیل، شهر پارس آباد منطقه‌ای مرزیست که در جلگه‌ای هموار با آب و هوایی معتدل تا گرم قرار دارد، فاصله آن تا اردبیل ۲۲۵ کیلومتر است.

 

جلگه‌ی پارس آباد مستعدترین خاک و مطلوب‌ترین شرایط آب و هوایی را برای زراعت دامپروری و باغداری داراست.

شرکت بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگترین شرکت در نوع خود در کشور و در خاورمیانه با حجم عملیات زراعی، دامی و صنعتی در همین شهرستان دائر است، وجود کارخانه‌ی قند، کمپوت‌سازی، مرباسازی، پنبه پاک‌کنی و کارگاه تولید لبنیات رونق خاصی به این شهرستان داده است.

 

پوشش گیاهی منطقه بیشتر بصورت علف‌های مرتع مرغوب است و عشائر ائل سئون که بقایای 32 طایفه اصلی‌اند با حفظ نژاد و سنت‌های خویش هنوز در دشت مغان به حیات خویش ادامه می‌دهند.

 

از محصولات کشاورزی و دامی مغان می‌توان به پنبه، چغندر قند، ذرت، گندم، حبوبات، دانه‌های روغنی، کنجد و میوه‌ها اشاره کرد.

مقدسی می‌نویسد:«موغان شهری است که دو نهر به دور آن است، پیرامون آن باغ‌های زیباست که گویی دشت را بهشت ساخته برای رحاب در کشور اسلام فخرآور هستد…. حومه‌اش خشک و دلگشا و دو نهر آن روان است، روی مردمش هم‌چون لؤلؤ و مرجان است بخشاشگر و کریمند».

 

«حمدالله مستوفی» در ذکر دیار آران موغان می‌نویسد:«هوایش گرمسیر است و به عفونت مایل و حدودش با ولایات ارمن، شیروان، آذربایجان و دریای خزر پیوسته است، حقوق دیوانیش در عهد اتابکان زیاد از ۳۰۰ تومان این زمان بوده است و اکنون ۳۰ تومان و ۳۰۰۰ دینار است که بر روی دفتر آمده».

 

مستوفی، با جروان و بزرند را دیه‌های معمور نوشته و می‌گوید: «برزند هوایش به گرمی مایل و حاصلش غله است.

 

«صنایع‌دستی»

 

فرشبافی مهم‌ترین صنایع‌دستی منطقه است. عشایر و روستائیان منطقه‌ی مغان در استان اردبیل ورنی‌های نفیسی تولید می‌کنند که نقش و نگارهای زیبای روی بدنه‌ی آنها بیشتراز طبیعت منطقه و شیوه‌ی زندگی عشیره‌ای آنها الهام گرفته است.

 

جاذبه‌های طبیعی و تاریخی گردشگری پارس آباد مغان

 

منطقه پارس آباد مغان جلگه نسبتاً وسیعی که از آبرفت رود ارس و شعبات آن بوجود آمده است، این منطقه در پهنه‌ی طبیعی و تاریخی خود دنیایی از زیبایی و تنوع را به گردشگران و طبیعت دوستان عرضه می‌کند.

 

جاذبه‌های این منطقه هنوز برای بسیاری از مردم کشور حتی بومیان استان گمنام و ناشناخته باقی مانده است، طبیعت منطقه قابلیت‌های زیاد و قابل توجهی برای توسعه‌ اکوتوریسم دارد.

 

ورثان یا اولتان قلعه سی

 

اولتان قلعه سی در 12 کیلومتری پارس آباد و در حاشیه‌ی رود مرزی ارس(آراز) واقع شده است. اولتان قالاسی محوطه‌ای است باستانی در ساحل جنوبی رود ارس که در کمتر از پانصد متری غرب روستایی به نام اولتان واقع است.

 

این روستا در 12 کیلومتری جنوب غربی شهر پارس آباد، سر راه پارس آباد به اصلاندوز، در استان اردبیل قرار دارد. محوطه‌ی باستانی اولتان قالاسی به شماره 2654 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

 

اهالی بومی این محوطه را(بخش ارگ یا بارودار) با نام (( اولتان قالاسی)) یعنی قلعه‌ی اولتان می‌شناسند.

با توجه به آثار سطحی و بررسی عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای بنظر می‌رسد این محوطه‌ی باستانی، شهری بوده که هم‌چون بسیاری شهرهای کهن ایران از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شده است؛ از جمله بخش محصور(شارستان یا ارگ) و بخش غیرمحصور( بخش استقراری پیرامون شارستان که احتمالاً بتوان از آن بعنوان ((ربض)) یاد کرد). اولتان قالاسی در مجموع و با احتساب ارگ(حدود 33 هکتار) و ربض احتمالاً بیش از 70 هکتار وسعت دارد.

 

تپه نادری

 

تپه‌ی نادر که از تپه‌های باستانی و تاریخی شهرستان پارس آباد و محل تاجگذاری نادرشاه افشار است.

 

این تپه در بخش اصلاندوز واقع است، تپه نادری (نادرشاه) تپه‌ی عظیم نادر در جنوب غربی شهرک اصلاندوز در ملتقای رود ارس و درهی رود قرار دارد بلندی این تپه 30 متر و محیط اطراف آن حدود 1500 متر و طول آن 120 متر و عرض آن حدود 100 متر است، این محل در سده‌های متمادی واحد مسکونی بزرگی را تشکیل می‌داده از هزاره‌ی اول پیش از میلاد تا اواخر سده‌ی یازدهم هجری قمری مسکون بوده شاید قدمت آن تا هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد نیز برسد از اشیای مکشوفه در آن می‌توان از سفال خشت پخته‌ی دوران پارتی سفال‌های منقوش دوره اسلامی تعداد زیادی سنگ اپسیدین به حالت تیغه و سنگ خام را نام برد تپه نادری از منظر تاریخی قابل توجه است.

 

در این مکان بود که نادرشاه جهت خلع شاه طهماسب دوم صفوی انجمن بزرگی تشکیل داد و سر آن کشور و بزرگان را به دشت مغان فرا خواند که منجر به خلع طهاسب میرزا و رسیدن وی به تخت سلطنت شد.

 

این تپه را می‌توان به بهسازی و خارج کردن از محوطه نظامی به یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های تاریخی و طبیعی منطقه تبدیل کرد و هر سال علاقه‌مندان بسیاری را از اطراف و اکناف به خود جلب کند.

 

گورستان‌های قدیمی

 

در پهنه‌ی دشت مغان همه جا ، گورستان‌های وسیع و اغلب منسوب به هزاره‌ی اول ق . م وجود دارد که بیشتر آنها در معرض تجاوز و حفاری قاچاق قرار گرفته و می‌گیرد.

 

در نزدیکی اصلاندوز گورستان‌های قوش اوتران، قلی بیگلو، اخجی، گدائیلو، گل تپه و کرار واقع ، که مربوط به هزاره‌ی اول پیش از میلاد است گورستان‌های باستانی در دامنه‌ی کوه‌ها و رودخانه‌ها که آفتاب‌گیر و رو به مشرق و طلوع آفتاب است، انتخاب شده چون آفتاب و آب در مذهب میترائیسم جنبه تقدس دارد، گورستان‌های مربوط به هزاره‌ی پیش از میلاد قلی بیگلو و قوش اوتران و دیگر گورستان‌های مکشوفه و گورستان‌های عهد ساسانی(اخجی) بدون استثنا چنین مشخصاتی دارند.

 

طرز تدفین به‌واسطه‌ی آهکی بودن خاک که سبب از میان رفتن و پوسیدگی استخوان می‌شود، بطور کلی معلوم نشد اما قلعه استخوان‌های کوچک کاسه سر و قلم پا نشان می‌دهد که جهت مردگان شرقی، غربی و سر و صورت روبروی آفتاب قرار داشته است.

 

سد( بند) میل مغان

 

این سد از نوع انحرافی نیمه متحرک با بدنه‌ی بتنی و خاکی است، کانال اصلی و بزرگ منطقه مغان از این سد سرچشمه گرفته و پس از طی مسیر32 کیلومتری، آب دریاچه شهرک شهید غفاری مغان(شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان) را تغذیه می‌کند.

 

همه‌ی اراضی زیرکشت این منطقه و قسمتی از اراضی شهرستان بیله‌سوار از آب این کانال آبیاری می‌شوند و میزان حجم آب خروجی از سد ارس 96/3505 میلیون مترمکعب بوده و میزان حجم آب سرریز از سد مغان 32/2907 میلیون مترمکعب و حداکثر دبی تخلیه سیلاب 2460 مترمکعب برثانیه است. هم‌اکنون سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل مغان بر روی رودخانه ارس در فاصله‌ی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد که بهره‌برداری از آنها در سال 1350 آغاز شده است که آب این رودخانه بوسیله کانال‌های تعبیه شده در سد میل مغان به مصرف آبیاری اراضی کشاورزی رسیده و سبب رونق کشاورزی و اقتصادی منطقه شده است.

 

تالاب تپراق کندی

 

تالاب تپراق کندی(مغان) در زمستان پرندگان مهاجر به آن رو آورده و زیستگاه پرندگان و جانوران و گیاهان نیز است هم‌چنین یک جاذبه‌ی طبیعی برای منطقه بحساب می‌آید. از این‌رو شایسته است سازمان محیط زیست منطقه، اقدامات حفاظتی مناسب(پرندگان از قبیل قو، اردک و غیر ....) را انجام داده و بیش از پیش از این گونه منحصر به فرد مراقبت کرده تا نسل آن در آینده از بین نرود.

 

براساس این گزارش، شهرستان پارس آباد مغان، سوابق تاریخی کهن دارد از آثار باستانی آن می‌توان گورستان بران علیا، تپه گوزللی، قربان تپه سی، تپه غیب‌علی(اسلام‌آباد قدیم)، آق توره در روستای تازه کند جدید، تاراتوره در روستای تکله و پل خداآفرین و جاذبه طبیعی جنگل کنار رود ارس (روستا پیرایواتلو، دوست کندی) و جنگل گوشلو و جنگل کنار چهل پله شهرک و مراتع جلگه مغان و آلاچیق عشایر و صنایع‌دستی عشایر و روستاها را نام برد.


ارسال دیدگاه

استخراج سلول‌های قطری یک ماتریس در اکسل

0

فرض کنید یک ماتریس مربعی در اکسل دارید و شما باید مقادیر موجود در سلول های قطری این ماتریس را استخراج کنید.

ماتریس زیر را در نظر بگیرید.

برای استخراج سلول‌های قطری می‌توانید از یک فرمول ساده استفاده کنید. برای اینکار کافیست در یک سلول خالی در کنار داده‌های خود، فرمول زیر را وارد کنید:

=INDEX(A1:E1,,ROWS($1:1))

سپس فرمول را تا آخرین ردیف اعمال کنید تا سلول‌های قطری ماتریس استخراج شوند.


 

عبارت A1:E1 محدوده ردیف اول ماتریسی است که می خواهید سلول‌های قطری آن را استخراج کنید، می توانید آن را با توجه به نیاز خود تغییر دهید.
 منبع: extendoffice.com


ارسال دیدگاه
صفحه بعد »
تمام محتوای این سایت گردآوری شده سیستم فیدخوان سایت می باشد و هیچ مسئولیتی در قبال نوشته های آن متوجه سایت نمی باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای گردآورنده آن محفوظ می باشد.