امروز دوشنبه 15 آذر 1400
0

نتیجه بررسی‌ها در موضوع تحول ایمان حاکی از پنج مرحله ایمانی متمایز و متوالی است که در گستره سنی تولد تا بیست و دو سالگی ظاهر می‌شود و هر مرحله نسبت به مرحله قبل از ویژگی تمایزیافتگی انسجام و جامعیت بیشتر برخوردار است. البته نام‌گذاری مرحله اول به عنوان یک پیش‏مرحله مناسب‌تر است؛ زیرا در این مرحله، اثری از ایمان یا مؤلفه‌های آن در شکلی تمایزیافته مشاهده نمی‌شود و تنها مبانی و ریشه‌های اولیه ایمان شکل می‌گیرد.

نتایج این پژوهش با پژوهش‌های مشابه از برخی جهات یکسان و از برخی جهات متفاوت است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش فولر در مورد مراحل ایمان دو وجه شباهت و یک وجه اختلاف را نشان می‌دهد. تعداد مراحل در نظر گرفته شده در هر دو پژوهش تا پایان دوره نوجوانی یکسان است. همچنین محتوای پژوهش در این‌که چگونه اصول و قواعد روان‌شناختی به فرد کمک می‌کند تا در روند زندگی، معنایی را برای ادامه حیات بسازد، تقریباً مشابه است. البته فولر در مورد چگونگی شکل‌گیری و تحول ایمان به خدا بحث نکرده است، در حالی که عمده بحث ما تأکید بر این بخش است. نتایج پژوهش ما با جنیا در این‌که هر دو، درک کودک را از خدا بر اساس سطوح تحول روانی توضیح می‌دهند و همچنین برخی یافته‌ها مثل تأکید بر تفکر خیالی در دوره کودکی مشابه است، ولی جنیا به تفصیل وارد این بحث نشده است که چگونه تعامل بین فرآیندهای روانی و جامعه‌پذیری، تحول در ایمان و مؤلفه‌های آن را میّسر می‌سازد. وی عمدتاً از نگاهی شناختی به طور اجمالی با به کارگیری برخی اصول روان‌شناختی برگرفته از دیدگاه فروید و پیاژه، درک کودک را از خدا توضیح می‌دهد. یافته‌های این پژوهش با یافته‌های مدل اُسروگماندر و مدل مدو و کاهو نیز متفاوت است. این محققان تنها تحول در داوری دینی و انگیزه ایمانی را با رویکردی شناختی بررسی کرده‌اند؛ در حالی که این پژوهش، این مؤلفه‌ها و مؤلفه‌های دیگر ایمان را با رویکردی تعاملی بررسی کرده است.

0

روابط والد - کودک در سه گروه ایمن، اجتنابی و اضطرابی دوسوگرا طبقه بندی شد.

سبک دلبستگی ایمن؛ این کودکان مراقبتکنندگان خود را تکیه گاه امنی می دانند. افراد دارای این سبک دلبستگی تصور مثبتی از مادر خود دارند، عزت نفس
و اعتماد به نفس بالایی دارند و نقاط ضعف و قوت خود را نیز می شناسند.

سبک دلبستگی ناایمن: کودکان نسبت به والدین خود بی اعتنا هستند و واکنش آنها بصورتی است که بود و نبود والدین یا مراقبت کننده ها برایشان اهمیتی ندارد.

سبک دلبستگی دوسوگرا؛ این کودکان هنگامی که مادرشان از آنها جدا می شود بسیار مضطرب می شوند و زمانی که مادرش برمی گردد واکنش بی میلی از خود نشان می دهند

کودکانی که در گروه ایمن دسته بندی شدند، بعد از پریشان شدن به سرعت برای رسیدن به آرامش پیش مادر برگشتند، سریع تر به آرامش رسیدند، سریع تر و کاملتر فعالیت ها ی خود را از سر گرفتند. کودکانی که در گروه دوسوگرای اضطرابی دسته بندی شدند، واکنشهای آمیخته ای به حضور مادر داشتند، از حضور مادر به آرامش نرسیدند و فعالیت های خود را از سر نگرفتند. در نهایت گروه با دلبستگی اجتنابی مادر خود را نادیده گرفتند، به انزوا و گوشه گیری پرداختند و شروع به انجام فعالیت هایی برای دور شدن از پریشانی کردند (رولز و سیمپسون، 2004).

0

در این زمینه مایکل بوریا ده نکته را برای پرورش کودکانی اخلاقی یا ایجاد هوش اخلاقی پیشنهاد می دهد، که ابتدا رئوس این موارد را مرور کرده و سپس به اختصار به شرح هر یک می پردازد:

1 -احساس تعهد در راستای ایجاد و پرورش کودکی اخلاقی

2 -تلاش برای آن که الگویی نمونه یا یک مثال اخلاقی قوی باشید.

3 -شناختن باورها و عقاید خودتان، ضمن تلاش برای سهیم کردن دیگران

4 -از لحظات آموختنی به خوبی بهره بگیرید.

5 -انضباط را به عنوان یک درس اخلاقی به کار بندید.

6 -توقع رفتاری اخلاقی داشته باشید.

7 -نسبت به آثار رفتارها واکنش نشان دهید.

8 -رفتارهای اخلاقی را تقویت کرده و پاداش دهید.

9 -به طور روزانه اصول اخلاقی را اولویت بندی نمایید.

10-مشارکت و ثبت قانون طلایی از نظر دکتر مایکل بوریا، خانه بهترین مدرسه برای آموزش رفتارهای اخلاقی است.

در این راستا، او ده نکته را جهت ایجاد هوش اخلاقی به والدین پیشنهاد می دهد.

0

اهمیت تربیت جنسی

تعلیم و تربیت جنسی به کودکان نگاه درست می‌دهد، پیام‌های گیج‌کننده جنسی را برای آن‌ها مفهوم می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند رفتار جنسی خود را بپذیرند. (شرودر،گوردن, 1995)

بنابراین بهتر است آن را فرایندی بدانیم که یک عمر طول می‌کشد. کودکان از زمانی با میل جنسی و مسائل جنسی آشنا می‌شوند که والدین، در قالب مراقبت از آن‌ها (مثلاً در قالب شیر دادن با پستان، عوض کردن پوشک، حمام کردن و رفتار مشابه)، احساس خود درباره اندام‌های بدن را بروز می‌دهند. وقتی طفل اکتشاف جنسی خود را شروع می‌کند، پدر و مادر با واکنش‌های خود، پیام‌های مثبت و منفی مشخصی در مورد اکتشاف کودک به او می‌دهند. این ارتباط غیرکلامی‌آغازین، ارزش‌ها و نگرش‌های جنسی کودک را بعداً تأثیر مهمی‌بر رفتار او می‌گذارند، رقم می‌زند. (شرودر،گوردن, 1995)

کودکان معمولاً سر حرف در مورد مسائل جنسی را باز نمی‌کنند. به همین دلیل پدر مادرها باید از رفتار کودکان بفهمند که (آماده) دریافت اطلاعات جنسی هستند یا خیر. جواب دادن به سوالات کودکان و واکنش نشان دادن به رفتارهای جنسی آن‌ها به نحو مقتضی و بدون قضاوت، میل کودکان به کنجکاوی جنسی را ارضاء کرده و نیاز آن‌ها به آزمایشگری جنسی را کم می‌کند (گوردون و اشنایدر،1989).

0

فرانسیس گالتون سعی کرد تا از روش های کمی در شناخت تفاوتهای فردی مردم استفاده کند. او به سنجش تیز حسی، مهارت های حرکتی و زمان واکنش علاقه داشت.

مک کین کتل اصطلاح آزمونهای روانی را متداول کرد.

امیل کراپلین کارهای تشخیصی خود را در سال 1913 ارائه کرد. او بیماریهای روانی را به دو نوع بیماری علاج پذیر و علاج ناپذیر تقسیم نمود. از نظر کراپلین بیماریهای علاج پذیر معلول عوامل برون زاد و بیماریهای علاج ناپذیر معلول عوامل درون زاد بودند.

یکی از مهم ترین تحولات در سال های 1900 تا 1919،بالا گرفتن جریان اندازه گیری روانی یا روان آزمایی تشخیصی بود. این تحول نیروی اصلی خود را از کارهای آلفرد بینه گرفت. او با کمک تئودر سیمون اولین آزمون سنجش هوش کودکان را در سال 1908 تهیه نمودبع. داً لوئیس ترمن در سال 1916 نسخه آمریکایی این آزمون را تهیه کرد.

کارل یونگ در حدود سال 1950 با استفاده از روش های تداعی کلمات سعی می کرد عقده های ناهشیار را کشف کند.

0

در سال 1793 پینل بحث مراقبت انسانی در تیمارستان های فرانسه را مطرح کرد.

در سال 1848 دروتی دیکس موفق شد تسهیلات بهتری برای بیماران روانی نیوجرسی فراهم آورد.

در سال 1895 بروئر و فروید کتاب مطالعاتی در باب هیستری را منتشر کردند.

در سال 1900 فروید کتاب تفسیر رویاها را منتشر کرد.

در سال 1908 کلیفورد بیرس جنبش بهداشت روانی را به راه انداخت.

در سال 1909 هیلی درمانگاه مشاوره کودک شیکاگو را تأسیس کرد.

در سال 1920 واتسون و رینر شرطی سازی ترس ها را مطرح کردند.

در سال 1932 مورنو گروه درمانی را معرفی کرد.

در سال 1950 دالرد و میلر کتاب شخصیت و روان درمانی را چاپ کردند.

در سال 1951 راجرز کتاب درمان مراجع محور را چاپ کرد.

در سال 1952 آیزنک گزارش خود؛ انتقادی بر روان درمانی مبنی بر بی تأثیر بودن آن را منتشر کرد.

در سال 1953 فرانکل بحث معنادرمانی و ارتباطش با نظریه وجودی را مطرح کرد.

در سال 1953 اسکینر کاربرد اصول شرطی سازی عامل را توضیح داد.

در سال 1958 آکرمن بحث خانواده درمانی را مطرح کرد.

در سال 1958 ولپ روش حساسیت زدایی منظم را شرح داد.

در سال 1961 برن نظریه تحلیل تبادلی را مطرح کرد.

در سال 1962 الیس درمان عقلانی هیجانی را ابداع کرد.

در سال 1965 کنفرانس سوامپ اسکامپ برگزار شد و روانشناسی اجتماع نگر شکل گرفت.

در دهه 1980 روانشناسی سلامت ظهور کرد و روان درمانی های کوتاه مدت مورد توجه بیشتر قرار گرفتند و تحقیقات در زمینه رواندرمانی اوج گرفت.

در دهه 1990 تأثیر شدید نظام مراقبت های بهداشتی کنترل شده بر خدمات روانشناختی مشخص شد.

در سال 1995 برای اولین بار فهرست درمان های دارای حمایت تجربی منتشر شد.

0

در سال 1879 اولین آزمایشگاه روانشناسی توسط ویلهلم ونت در دانشگاه لایپزیک تأسیس شد.

در سال 1890 ویلیام جیمز کتاب درسی خود با نام اصول روانشناسی را منتشر کرد.

در سال 1905 بینه و سیمون شواهدی برای تأیید معتبر بودن آزمون جدیدشان فراهم آوردند.

در سال 1916 تحقیقات ترمن در مورد مقیاس بینه سیمون منتشر شد.

در سال 1939 تحقیقات وکسلر در مورد مقیاس وکسلر بلویو منتشر شد.

در سال 1943 اطلاعاتی در مورد شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا توسط هثه وی و مک کین لی منتشر شد.

در سال 1952 انتقاد آیزنک از روان درمانی در کتاب او مطرح شد.

در سال 1954 گزارش تحقیقات راجرز و دایموند در مورد فرایند مشاوره منتشر شد. همچنین در این سال نظریه یادگیری اجتماعی راتر منتشر شد.

در سال 1977 فراتحلیل اسمیت و گلاس بر روی بررسی های صورت گرفته در زمینه روان درمانی منتشر شد.

در دهه 1980 موجی از افزایش تحقیقات در زمینه آسیب شناسی روانی پس از انتشار III.DSM به راه افتاد.

دهه 1990 شاهد افزایش تدریجی علاقه روانشناسان بالینی به وراثت رفتاری بود. وراثت رفتاری رشته ای تحقیقاتی است که به بررسی عوامل وراثتی و محیطی مؤثر بر رفتارها می پردازد. متخصصان وراثت رفتاری نقش این عوامل را در رفتارهای مختلف و تفاوت های فردی بررسی کرده اند از جمله در زمینه هوش، شخصیت و آسیب شناسی روانی. هانس آیزنک اصطلاح رفتار درمانی را مطرح کرد و در دهه 1960 کتاب مهمی در همین خصوص نوشت.

0

از روانشناسی بالینی (Psychology Clinical) تعاریف متعددی به عمل آمده است. بعضی از این تعاریف به موضوع مورد نظر و برخی دیگر بر روش علمی مورد استفاده این رشته علمی تاکید دارند.

تعریف انجمن روانشناسی آمریکا از روانشناسی بالینی: هنر و فنی که با مسائل سازگاری انسان ها سر و کار دارد.

تعریف ربر (1985): روانشناسی بالینی حوزه ای از روانشناسی است که با رفتارهای ناسازگار و غیر عادی آدمی سر و کار دارد.

تعریف جی. اچ. رسنیک (1991): رشته روانشناسی بالینی شامل تحقیق در مورد اصول، روش ها و رویه ها و تدریس این اصول، روش ها و رویه ها و ارایه خدماتی در رابطه با این اصول، روش ها و رویه ها است که امکان شناخت، پیش بینی و تسکین ناسازگاریها، معلولیت ها و ناراحتی های عقلی، هیجانی، زیست شناختی، روان شناختی، اجتماعی و رفتاری را فراهم می آورند و در مورد طیف گسترده ای از مراجعان کاربرد دارند.

از نظر رسنیک، مهارت های ضروری در روانشناسی بالینی عبارتست از: سنجش و تشخیص، مداخله یا درمان، تحقیق و کاربرد اصول اخلاقی و حرفه ای. وجه ممیزه روانشناسان بالینی، تخصص آنها در زمینه شخصیت و آسیب شناسی روانی و توانایی آنها در ادغام علم، نظریه و کار بالینی است.

0

رویکرد روان پویشی، انگیزه ها و تعارض های ناهشیار را ریشه رفتار می داند. همچنین تأکید زیادی بر تحلیل تجربه های قبلی دارد. نظریه روانکاوی فروید یکی از چشم گیرترین و مهمترین نظریه های حوزه شخصیت است. تفکر فروید بر هنر، ادبیات، تصاویر متحرک و کتاب های درسی ما تأثیر گذاشته است. کلمات و عباراتی مثل ایگو، ناهشیار، آرزوی مرگ و لغزش های کلامی فرویدی در گفتگوهای روزمره بسیار متداول اند. همچنین تمام درمانهایی که بر گفتگوی شفاهی درمانگر و بیمار استوارند، تا حدودی به روانکاوی مدیون هستند مانند درمان های وجودی، شناختی رفتاری و خانواده درمانی.

0

تعاریف مختلف ارائه شده از روان درمانی

تعریف نورکراس

رواندرمانی کاربرد آگاهانه و عمدی روشهای بالینی و مواضع میان فردی است که از اصول روانشناختی رایج بدست آمده و هدف آن کمک به افراد است تا رفتارها، شناخت ها، هیجان ها، و یا سایر ویژگی های شخصی خود را، در جهتی که شرکتکنندگان در درمان آن را مطلوب می دانند، تغییر دهند. به نوعی گفته می شود که رواندرمانی نوعی یادگیری است.