امروز یکشنبه 19 آذر 1402
0

موقعیت ناهمگون دانش: اشتراک دانش می تواند بخش اعظم درک خود را از نظریه های روان شناسی اجتماعی به دست آورد. مفاهیمی مانند نگرش و قصد رفتاری ناشی از این نظریه ها در رفتار اشتراک دانش تاثیر می گذارد.

با شناخت روابط بازگشتی بین عوامل انگیزشی مختلف سازمانی و فردی، به رفتارها و پیامدهای اشتراک دانش می توان پی برد. اینکه چگونه سازمانها می توانند فرایند های اشتراک دانش را با بهبود عملکرد سازگار نمایند.

دانش یک سرمایه مهم برای سازمان های معاصر به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است.

مفهوم مدیریت دانش به سازمانها کمک می نماید تا چالش های سازمانی به حداقل برسد. این چالش ها عبارتند از: ایجاد و القای فرایندهای تولید، ذخیره، سازماندهی، انتشار و به کارگیری دانش به روشی منظم. صریح. مطمئن.

هدف اصلی مدیریت دانش در کسب و کار: تسهیل کاربرد بهینه تکه های دانش در سازمان از طریق ادغام آنهاست.

مزیت رقابتی سازمانها به طور فزاینده به مدیریت دانش موثر و یادگیری سازمانی بستگی دارد.

اجرای موفقیت آمیز نظام های مدیریت دانش وابسته به رفتار کارکنان به خصوص رفتار، به اشتراک گزاری دانش در بین کارکنان است.

مدیریت دانش به عنوان یکی از مولفه های مهم کسب و کار شناخته شده است، تا مزیت رقابتی سازمانها در کسب وکارشان باقی بماند و حفظ شود.

مزایای مدیریت دانش کارآمد: ایجاد فضای یادگیری شغلی، مدیریت گفت و گو، نوآوری و شایستگی برای کسب و کار، پشتیبانی از ذخیره دانش ایجاد شده توسط افراد

البته گسترش این امر از طریق تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی امکان پدیر است.

ضرورت اشتراک دانش به اندازه ای است که در تجارت منجر به کسب مالکیت،تعهدبالا،رضایت شغلی و مزیت های رقابتی می شود.

اگر سازوکار مناسبی برای بهره گیری از دانش کارکنان وجود داشته نداشته باشد، وقتی آنها از سازمان خارج شوند دانشی را هم که دارند با آنها خارج می شود.

ایجاد فرهنگ اشتراک دانش در سازمان و محیطی سرشار از اعتماد و تفاهم متقابل سبب می شود که خسارت ها و شکست های سازمان به حداقل برسد.

باعث ایجاد ارتباطات و ایده هایی می شود که در درازمدت چشم انداز سازمان را بهبود میبخشد.

اشتراک دانش فرایندی در مدیریت دانش است که برای ایجاد، بهره برداری و حفظ فرایند های کسب و کار صورت می گیرد. بنابراین دانشی که توسط کارکنان خاص در تجارت کسب می شود، باید به دیگران منتقل شود تا ارزش آن حفظ شود.

اشتراک دانش فرایند تبادل متفابل دانش و ایجاد مشترک دانش جدید است، و این به معنای همکاری،هم افزایی افرادی است که در جهت رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می کنند.

ارزش دانش به این معنی است که افراد می توانند از آن برای به دست آوردن جایگاه،قدرت و پاداش استفاده کنند.

دغدغه های اشتراک دانش بر خلاف مزایایی که دارد:

می تواند ارزش کارمندان یک سازمان را کاهش داده، به جایگاه آن آسیب برساند.

تبادل دانش همراه با ریسک است، نمی توان تعامل بین دریافت کننده و گیرنده را تضمین کند.

اشتراک دانش باعث ایجاد اثر مکنده و گرایش سواری مجانی می شود.

موانع اشتراک دانش: عدم اعتماد به نفس، ترس از تمسخر، ترس از دست دادن وضعیت و مقام، عدم وجود کانال و زمان مناسب

وضعیت ناهمگون دانش (ASK)

این نظریه بر مبنای فرضیه ناهمگونی در وضعیت دانش جست و جوگران اطلاعاتی توسط بلکین ارائه شده است.

فرض اساسی نظریه بر این است که نیاز اطاعاتی از یک ناهنجاری مشخص در وضعیت دانش کاربر نظام های اطلاعلتی در ارتباط با یک موضوع یا موقعیت ناشی می شود. کاربر قادر نیست دقیقا چیزی که برای حل آن ناهنجاری نیاز دارد را تعین کند.

این فاصله بین نیازها و چگونگی برآوردن این نیازها منجر به مشارکت بیشتر جهت ایجاد بینش نسبت به آنچه برای برآوردن این نیازهای دانشی خود لازم دارند تشویق کند.

بنابراین یک فرد می تواند دانش خود را در مورد یک موقعیت باهدف درک بیشتر دانش از دیدگاه دیگری که می تواند شکاف دانش ناهمگونی که او ممکن است با آن روبه رو شود را پر کند و به اشتراک بگذارد.

منابع:

مقاله مروری بر نظریه های کاربردی در مطالعات مربوط به رفتار اشتراک دانش، نویسندگان: فاطمه حمیدی، فاطمه نئشین فرد

مطالعات دانش شناسی، سال ششم، شماره21، زمستان98، ص 142-113

پرتو، پردیس و گلتاجی، مرضیه. (1390). ماهیت میان رشته ای در علوم انسانی، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی.142-121

شهسوارانی، امیرمحمد.(1397). نظریه تبادل اجتماعی: نظریه ارتباطات و تعاملات بین فردی در جامعه، فصلنامه تحقیقات رسانه، 70-51

0

ذینفع و وراث، چگونگی تقسیم سرمایه فوت بین آن ها!

تعیین ذینفع در بیمه عمر یکی از منطقی ترین و هوشمندانه ترین تصمیماتی است که هنگام خرید یک بیمه می توان گرفت. در مقالات قبل گفتیم که ذینفع را بیمه گذار در هنگام عقد قرارداد مشخص می کند تا در صورت فوتش سرمایه و سود حاصله از آن به ذینفعان برسد.

اما در این مقاله میخواهیم به برسی این موضوع که آیا ذینفع یا ذینفعان همان وراث هستند؟ تقسیم سرمایه بین آنها چگونه انجام می شود؟

انواع ذینفع در بیمه عمر

بیمه گذار در بر دو نوع می تواند ذینفع خود را تعیین کند:

 • بیمه گذار هنگام عقد قرارداد نام ذینفعان را در قرارداد می آورد.
 • ذینفع خود فوت کند و در این مواقع سرمایه بین وراث تقسیم می شود.

تعیین تعداد ذینفع

در مقالات قبل گفتیم که تعداد ذی نفعان می تواند یک نفر و یا چند نفر باشند که طبق قوانین اکثر شرکت ها 5 تا 7 نفر را به عنوان ذینفع خود انتخاب کند و سهم هر یک را نیز مشخص کند.

میزان پرداختی به هر ذینفع در بیمه عمر چقدر است!

برای تعیین میزان حقوق پرداختی بیمه عمر به ذینفع‌ها و وراث در بیمه عمر، ابتدا باید میزان سرمایه ثبت شده در بیمه را بدانید. بعد از آن نیز می‌بایست این عدد را در میزان اندوخته بیمه عمر جمع کنید. جواب این جمع، هزینه قابل پرداخت به وراث است. بعد از مشخص شدن عدد دقیق، این مبلغ به افراد تعیین شد به ترتیب اولویت پرداخت می‌گردد

چه زمانی وراث قانونی می‌توانند بیمه عمر را دریافت کنند؟

اگر فرد بیمه شده شخصی را به عنوان ذینفع سرمایه در بیمه عمر مشخص نکرده باشد، سرمایه حاصل از بیمه عمر به وراث قانونی خواهد رسید. اما اگر بیمه شده فرد یا افرادی را به عنوان ذینفع معرفی کرده باشد، سرمایه بیمه عمر دیگر به وراث قانونی نخواهد رسید، زیرا این مبلغ حق قانونی ذینفع یا ذینفعان مشخص شده در بیمه می‌باشد.

فرق وارث در بیمه عمر با ذینفع چیست؟

ذی‌نفع شخصی است که فرد بیمه شده به شرکت بیمه‌گر خود معرفی کرده تا سرمایه و اندوخته به وی انتقال یابد. به صورت قانونی ذی‌نفع بهتر است از اعضای درجه یک خانواده باشد. البته ناگفته نماند که در بسیاری از شرکت‌های بیمه امکان انتخاب ذی‌نفع از میان افرادی به غیر از اعضای درجه یک خانواده وجود دارد. مهم‌ترین تفاوت ذینفع سرمایه در بیمه عمر با وارث دقیقاً همین موضوع است. وراث فقط و فقط از اقوام و اعضای خانواده هستند. در حالی که ذینفع می‌تواند از میان دیگر افراد مانند: دوستان و آشنایان انتخاب شود.

0

فایل جزوه ریاضی فصل به فصل، بسیار کامل، کوتاه، روان، شکیل و دانش آموز پسند.

هر فصل کتاب درسی در حدود چهار صفحه خلاصه شده است.

جزوه آموزشی ریاضی پایه هفتم

جزوه آموزشی ریاضی پایه هشتم

جزوه آموزشی ریاضی پایه نهم

0

فایل pdf طرح درس سالانه کل کتاب ریاضی متوسطه اول جهت تکمیل دفتر شاخص

طرح درس سالانه کتاب ریاضی هفتم

طرح درس سالانه کتاب ریاضی هشتم

طرح درس سالانه کتاب ریاضی نهم

0

مقدمه

نوجوانی به صورتی که امروز آن را می شناسیم پدیده ای نسبتا جدید است و قبل از قرن بیستم کسی نوجوانی را به هیج وجه به منزله ی دوره ای یا مرحله ای از تحول قلمداد نمی کرد.کودکان با رسیدن به بلوغ بلا فاصله به عنوان کار آموز در جهان یزرگسالان قدم می نهادند. پس آشنایی با مفهوم نوجوانی از ره آوردهای روانشناختی در گستره ی جدید تمدن است(منصور، 1385).

در این دوره نوجوان با دو مساله اساسی درگیر است:بازنگری و بازسازی ارتباط با والدین و بزرگسالان وجامعه و بازشناسی و بازسازی خود به عنوان یک فرد مستقل. رفتار فرد در این دوره گاه کودکانه و گاه همانند بزرگسال است.درطول این دوره معمولا تعارض بین این دو نقش درفرد مشاهده می شود

با در نظر گرفتن بیش از 15میلیون نوجوان و جوان کشور،... قابل تامل است تا به شناخت نگرش ها،مشکلات وخواسته های آنان توجه شود.(اکبری،1387)

0

همه افراد گهگاهی بی دلیل احساس استرس می‌کنند، اما اگر مراقب نباشید، حتی استرس‌های کوچک می‌توانند به سلامت شما آسیب بزنند. استرس بر ذهن و بدن شما تأثیر می‌گذارد و می‌تواند منجر به بیماری‌هایی مانند افسردگی، سردرد، اختلالات گوارشی، بیماری قلبی و سکته شود.

در حالی که استرس بخشی طبیعی از وجود انسان است، بسیاری از عوامل استرس زای رایج ارزش اتلاف انرژی فیزیکی و ذهنی ما را ندارند. در زیر هفت دلیل غیرضروری استرس و توصیه‌هایی برای جلوگیری از آن‌ها آورده شده است.

تکرار موقعیت‌های استرس زا

تکرار یک موقعیت استرس‌زا در ذهنتان برای شما مفید نیست و در واقع می‌تواند باعث شود استرسی را که قبلاً تجربه کرده‌اید دوباره زنده کنید. مغز نمی‌تواند تفاوت بین آن چه ما به آن فکر می‌کنیم و آن چه واقعاً در حال وقوع است را تشخیص دهد. بنابراین، اگر در حال تمرکز بر روی چیزی منفی باشیم که در گذشته اتفاق افتاده است، دوباره واکنش استرسی را در بدن خود تجربه خواهیم کرد. برای غلبه بر این عادت بد توصیه می‌شود طرز فکر خود را در مورد برخی موقعیت‌ها تغییر دهید. اظهارنظر درباره خودتان با تمرکز بر افکاری مانند «من سالم و خوب هستم»، «سیستم ایمنی من قوی است» و «من با اطمینان به سوی آینده پیش می‌روم» می‌تواند به توقف چرخه بی‌پایان تفکر منفی کمک کند. برای مدیتیشن وقت بگذارید. تمرکز بر تنفس در حالی که در دم در ذهنتان می‌گویید؛"من هستم" و در بازدم می‌گویید؛ "در آرامش هستم" می‌تواند به متوقف کردن استرس کمک کند.

0

تکنیک تنفس آرام‌ بخش برای مقابله با استرس، اضطراب و تنش روحی فقط چند دقیقه طول می‌کشد و می‌توان آن را در هر مکانی انجام داد. اگر این کار را به عنوان بخشی از برنامه روزانه خود به طور منظم انجام دهید، بیشترین سود را خواهید برد. می‌توانید این کار را در حالت ایستاده، نشسته روی یک صندلی پشتی دار یا روی تخت یا تشک یوگا به صورت خوابیده انجام دهید.

تا می‌توانید خودتان را راحت کنید. اگر می‌توانید، لباس‌هایی را که تنفس شما را محدود می‌کند، گشاد کنید. اگر دراز کشیده‌اید، بازوهای خود را کمی دورتر از پهلوها قرار دهید و کف دست‌ها بالا باشد. بگذارید پاهایتان صاف باشد یا زانوهایتان را خم کنید تا پاهایتان صاف روی زمین باشد.

اگر نشسته‌اید، بازوهای خود را روی بازوهای صندلی قرار دهید. اگر نشسته‌اید یا ایستاده‌اید، هر دو پا را صاف روی زمین قرار دهید. در هر وضعیتی که هستید، پاهای خود را تقریباً به اندازه عرض باسن از هم باز کنید.

 • اجازه دهید نفس‌تان تا جایی که راحت است، به عمق شکمتان برود، بدون اینکه به آن فشار بیاورید.
 • سعی کنید از طریق بینی نفس بکشید و از طریق دهان بیرون بدهید.
 • به آرامی و به طور منظم نفس بکشید. برخی افراد شمردن پیوسته از 1 تا 5 را مفید می‌دانند. ممکن است در ابتدا نتوانید به 5 برسید.
 • سپس بگذارید نفستان به آرامی بیرون بیاید، اگر این کار را مفید می‌دانید، دوباره از 1 تا 5 بشمارید.
 • این کار را حداقل 5 دقیقه ادامه دهید.

تمرینات تنفسی برای کاهش تنفس

0

اضطراب یک احساس نگرانی، ناراحتی یا ترس است که به صورت ترکیبی از احساسات، افکار و واکنش‌های فیزیکی تجربه می‌شود. همه ما هر از گاهی احساس اضطراب را تجربه می‌کنیم. این کاملاً طبیعی است و مقدار مشخصی از اضطراب به ما کمک می‌کند تا هوشیارتر و متمرکزتر باشیم. به عنوان مثال، درست قبل از امتحان، اضطراب کنترل شده تأثیر مثبتی دارد و به ما انگیزه می‌دهد، به ما کمک می‌کند افکارمان را روی کار متمرکز کنیم و ما را هوشیارتر می‌کند. اضطراب بیش از حد یا دائماً مضطرب بودن، برای زندگی و روابط ما ناسالم و مضر است.

علائم اضطراب نوجوانان؛

علائم فیزیکی شامل؛ افزایش ضربان قلب، نفس کشیدن خیلی سریع، لرزش یا عرق کردن، معده درد، خشکی دهان، عرق کردن بیش از حد معمول، منقبض شدن عضلات و پاهای لرزان.

افکار و احساسات: درگیر افکار منفی مانند "من در این امتحان مردود می‌شوم که به این معنی است که در زندگی عملکرد خوبی نخواهم داشت". "هیچ کس در این کلاس مرا دوست ندارد"؛ "وقتی این ارائه را انجام دهم، مردم به من خواهند خندید". "اگر اتفاق بدی برای پدر و مادرم بیفتد"، "من احمق هستم".

 • احساس خارج از کنترل؛
 • احساس بی حسی؛
 • احساس عصبی بودن، سرگیجه یا ترسیدن؛
 • نگرانی دائمی در مورد ناتوانی در کنار آمدن با مدرسه، دوستی‌ها یا موقعیت‌های اجتماعی؛

رفتار:

 • گوشه‌گیری، عدم تمایل به مدرسه رفتن، اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی، دوری از خانواده یا امتحان چیزهای جدید.
 • تکرار برخی رفتارها به صورت وسواسی مانند چیدن کتاب‌ها در قفسه‌ یا بررسی قفل بودن درها
 • خوردن بیشتر یا کمتر از حد معمول
 • نخوابیدن در حالی که ذهن همچنان روی افکار نگران کننده تمرکز می‌کند
 • رفتار واکنشی‌تر در روابط اجتماعی

نکاتی برای کمک

مراقب خودت باش: گاهی اوقات وقتی افراد دارای مشکلات روانی هستند، ممکن است فراموش کنند یا انرژی لازم برای مراقبت صحیح از خود را نداشته باشند. با وجود احساس کمبود، حفظ یک رژیم غذایی سالم و داشتن مقدار مناسب خواب همچنان مهم است! همچنین مشخص شده است که ورزش باعث بهبود خلق و خو می‌شود!

با کسی در مورد احساس خود صحبت کنید: می‌تواند واقعاً آسان باشد که خود را از دیگران جدا کنید و زمان بیشتری را صرف افکار خود کنید. ممکن است انجام این کار آسان‌تر به نظر برسد، اما می‌دانیم که اشتراک‌گذاری افکار و احساساتتان به تسکین برخی از این احساسات کمک می‌کند و شرایط را کمی بهتر می‌کند. می‌توانید با یکی از اعضای خانواده یا دوست نزدیک خود یا یک مشاور در مورد احساس خود صحبت کنید (داشتن کسی که گوش دهد واقعا کمک می‌کند!)

علائم و روش‌های مقابله با اضطراب در نوجوانان

0

استرس و چالش‌های سلامت روان به سرعت در حال تبدیل شدن به ترسناک‌ترین بحران سلامت دوران مدرن هستند و ما را بر آن می‌دارند تا به دنبال راه‌حل‌های درمانی نوآورانه باشیم. استفاده از قدرت موسیقی ممکن است تنها کلید کاهش نگرانی شما باشد.

در اینجا، ما به تأثیرات دگرگون‌کننده موسیقی بر سلامت ذهنی خود خواهیم پرداخت - از تسکین روح ما در مواقع پریشانی، تقویت خلق و خو و تقویت انعطاف‌پذیری تا احیای عملکردهای شناختی ما.

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که گوش دادن به موسیقی می‌تواند ابزاری موثر برای کاهش استرس باشد. موسیقی این قدرت را دارد که احساسات را برانگیزد، ذهن را آرام کند و حتی عملکرد مغز را تغییر دهد که منجر به کاهش قابل توجه سطح استرس می‌شود. در اینجا شواهدی را ارائه می‌کنیم که علم توانایی‌های کاهش استرس موسیقی را توضیح می‌دهد و توصیه‌هایی برای انتخاب‌های موسیقی آرامش‌بخش ارائه می‌نماید.